ТИЖДЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – КРОК ДО РОЗВИТКУ

Одним із обов’язків педагогічних працівників Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області є постійне підвищення професійного рівня  та педагогічної майстерності.

Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з педагогічними працівниками Центру. Найпоширенішими формами є робота методичних комісій, наставництво, консультації, самоосвіта, підвищення кваліфікації. У практику роботи Центру увійшло проведення Тижнів педагогічної майстерності, Днів викладача та майстра виробничого навчання, метою яких є не лише підвищення педагогічної майстерності, а й надання методичної допомоги, обмін досвідом роботи, вивчення педагогічного досвіду та його поширення  серед працівників Центру, демонстрація новітніх інтерактивних методів навчання.

Тиждень педагогічної майстерності та День викладача та майстра виробничого навчання проводиться двічі на рік, як правило в кінці кожного півріччя, що дає можливість проаналізувати, а викладачам та майстрам виробничого навчання звітувати про підсумки роботи над вирішенням індивідуальних завдань та єдиної науково - методичної теми (проблеми) Центру.

Тож, в період з 12 по 16 червня у нашому Центрі проводився Тиждень педагогічної майстерності, а 15 червня – День викладача та майстра виробничого навчання з виїздом на базу Нетішинських міських курсів III категорії та ознайомленням із організацією цивільного захисту міста, Хмельницької атомної електростанції та вивченням педагогічного досвіду педагогічних працівників Курсів.

Основними етапами підготовки і проведення Тижня педагогічної майстерності, Дня викладача та майстра виробничого навчання були включення даного заходу до Плану роботи Центру на рік, створення оргкомітету з проведення визначених заходів, підготовка наказу, складання графіку проведення відкритих, показових занять та засідань методичних комісій, проведення інструктивно-методичної наради, надання методичних консультацій педагогічним працівникам та головам методичних комісій, контроль за виконанням графіка відкритих, показових занять та засідань методичних комісій, обговорення проведених заходів.

При проведенні заходів, педагогічні працівники представили відкриті та показові заняття з використанням інноваційних форм та методів навчання, Інтернет-ресурсів, програмно-педагогічних засобів, провели самоаналіз занять, а присутні – глибокий методичний аналіз з урахуванням перспективного досвіду.

 У межах Дня викладача та майстра виробничого навчання проведено  ознайомлення із роботою зовнішнього кризового центру Хмельницької АЕС, огляд навчально – матеріальної бази та організації  навчального процесу на навчально – тренувальному центрі АЕС, ознайомлення з організацією цивільного захисту персоналу станції та населення міста Нетішин у разі загрози виникнення або виникнення аварії на АЕС, вивчення досвіду роботи педагогічних працівників Нетішинських курсів III категорії.

На завершення проведено підсумкову інструктивно-методичну нараду.

Наразі здійснюється підготовка методичних матеріалів,  наказу за підсумками проведення Тижня педагогічної майстерності та Дня викладача та майстра виробничого навчання.

Отже, метою проведення у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Тижня професійної майстерності, Дня викладача та майстра виробничого навчання є удосконалення педагогічної майстерності, вироблення єдиних поглядів на методику проведення занять, навчань, тренувань, ефективного використання навчально-матеріальної бази. Дані завдання було виконано у повному обсязі.

Викладачі обласних та міста Хмельницький курсів:  Ю.П. Мартинюк, С.О.  Леус

Наша адреса:

м. Хмельницький,

вул. Кам'янецька, 257/1

Розпорядок роботи:

8.30 - 17.30

Обідня перерва:

13.00 - 13.45

п'ятниця :

8.30 - 16.15

Контакти

(038-2) 61-91-71