Навчально-тематичний план

 

теми

Назва теми

Вид

заняття

Кількість годин

аудиторних

Самостійної роботи

Функціональна програма

40

32

 

А. Загальна складова

 

32

23

ЗН-1.

Природно-техногенні загрози та заходи щодо їх усунення і мінімізації.

 

6

3

Т. 1.1.

Державна політика у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Лекція

2

1

Т. 1.2.

Природні загрози та заходи щодо запобігання і мінімізації їх наслідків

Лекція

1

0,5

Т. 1.3.

Техногенні загрози та заходи щодо запобігання і мінімізації їх наслідків

Лекція

1

0,5

Т. 1.4.

Державна стандартизація та нагляд у сфері надзвичайних ситуацій. 

Лекція

1

-

Т. 1.5.

Основи діяльності державної системи страхового фонду документації України.

Лекція

1

1

ЗН-2.

Система державного управління безпекою у надзвичайних ситуаціях

 

4

3

Т. 2.1.

Єдина державна система органів державної виконавчої влади з питань запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру. 

Лекція

1

1

Т.2.2.

Основи управління та планування заходами і діями сил цивільної оборони.

 

3

2

Т.2.2.1

Заняття 1: Принципи управління заходами і діями сил ЦЗ.

Лекція

1

-

Т.2.2.2

Заняття 2: Планування заходів ЦЗ.

Групове заняття

1

0,5

Т.2.2.3

Заняття 3: Робота штабу ЦЗ об’єкту

Групове заняття

1

1,5

ЗН-3.

Основні заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

15

10

Т. 3.1.

Основні принципи організації захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій.

Лекція

1

 

-

Т. 3.2.

Організація зв’язку та оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій.

Лекція

1

 

-

Т. 3.3.

Організація спостереження та контролю за довкіллям, продуктами харчування та водою.

Групове заняття

1

1

Т. 3.4.

Укриття населення в захисних спорудах.

Групове заняття

1

1

Т. 3.5.

Організація  та проведення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

4

1

Т. 3.5.1.

Заняття 1: Евакуація – складова частина заходів у сфері населення і територій від НС техногенного та природного характеру. Принципи, способи та умови її проведення.

Лекція

2

 

 

 

-

Т. 3.5.2.

Заняття 2: Евакуаційні органи, їх завдання та функції. Функціональні обов’язки посадових осіб.

Групове заняття

2

1

Т. 3.6.

Інженерний захист територій при надзвичайних ситуаціях

Групове заняття

1

-

Т. 3.7.

Медичний та біологічний захист населення.

Групове заняття

1

1

Т. 3.8.

Радіаційний і хімічний захист.

Групове заняття

1

2

Т. 3.9.

Організація і порядок проведення спеціальної обробки. 

Групове заняття

1

 

1

Т. 3.10.

Підготовка населення до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру.

Групове заняття

1

2

Т. 3.11.

Морально-психологічна підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях

Лекція

1

 

-

Т. 3.12.

Захист населення під час дій в умовах надзвичайних ситуацій, що пов’язані з можливими терористичними проявами.

Лекція

1

 

1

 

ЗН-4.

Забезпечення заходів та дій сил цивільної оборони

 

7

7

Т. 4.1.

Сили Цивільної оборони України. 

Лекція

1

1

Т. 4.2.

Виявлення і оцінка хімічної обстановки у випадку аварій на хімічно-небезпечному об'єкті.

Практичне заняття

1

1

Т. 4.3.

Виявлення і оцінка радіаційної обстановки у випадку аварій на атомній електростанції.

-//-

1

1

Т. 4.4.

Організації  аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Групове заняття

1

1

Т. 4.5.

Організація життєдіяльності населення у надзвичайних умовах.

Лекція

1

-

Т. 4.6.

Створення  фінансових та  матеріальних резервів для  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  та  їх наслідків

Групове заняття

1

2

Т. 4.7.

Організація протипожежного забезпечення заходів цивільної оборони.

Лекція

1

1

 

Б. Спеціальна (функціональна) складова

 

4

6

 

а) Для промислових об’єктів:

Т. 6.1.2.

Організація проведення заходів цивільної оборони на промислових об`єктах. Життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.

Практичне заняття

2

3

Т. 5.2.

Підготовка прийняття та організація виконання рішення у сфері цивільного захисту та на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

Групова вправа

2

3

 

б) Для с/г підприємств:

Т. 6.10.2.

Організація і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у НС

Практичне заняття

2

3

Т. 5.2

Підготовка прийняття та організація виконання рішення у сфері цивільного захисту та на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

Групова вправа

2

3

 

в. Регіональна складова

 

4

3

Т. 8.1.

Характеристика природно-техногенного стану Хмельницької області.

Лекція

1

1

 

Семінар

Організація заходів ЦЗ на об’єктах господарської діяльності. (Зах. рефератів)

 

2

2

 

Залік

 

 

1

-

                 

 

 

Тематика рефератів

 

№ з/п

Теми рефератів

1.

Положення міжнародного гуманітарного права з проблем захисту людей.

2.

Природні загрози на території Хмельницької області та заходи щодо запобігання і мінімізації їх наслідків.

3.

Техногенні загрози на території Хмельницької області та заходи щодо запобігання і мінімізації їх наслідків.

4.

Основи управління та планування заходами і діями сил цивільного захисту.

5.

Завдання, склад і повноваження комісії з питань надзвичайних ситуацій ОГД.

6.

Основні принципи організації захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

7.

Організація оповіщення та зв`язку при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ОГД.

8.

Сигнали цивільного захисту, порядок їх передачі і дій по них.

9.

Організація та порядок надання населенню через засоби масової інформації оперативних відомостей про стан захисту населення, виникнення надзвичайних ситуацій та основних способів дій у надзвичайних умовах.

10.

Організація спостереження та контролю за довкіллям, продуктами харчування та водою.

11.

Засоби колективного захисту робітників, службовців, населення. Порядок підвищення захисних властивостей житла.

12.

Промислові та підручні засоби захисту органів дихання та шкіри, порядок роботи з ними.

13.

Медичні засоби індивідуального захисту, правила їх використання.

14.

Обов`язки  щодо безпеки та захисту дітей, інвалідів та людей похилого віку. Навчання  навичкам поведінки в екстремальних ситуаціях.

15.

Порядок та організація медичного захисту у надзвичайних ситуаціях.

16.

Основні причини загибелі постраждалих та типові помилки при наданні першої допомоги.

17.

Екстремальна допомога при електротравмах, утопленні, небезпечної для життя кровотечі, переломах кісток, травматичного або опікового шоку.

18.

Організація та проведення евакуаційних заходів на об`єктах господарства у разі виникнення НС техногенного та природного характеру.

19.

Принципи, способи та умови проведення евакуації населення.

20.

Екстрена евакуація та тимчасове відселення із зон загрози життю та здоров’ю людей.

21.

Планування та проведення евакозаходів при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

22.

Порядок проведення евакуації робітників, службовців, населення на об`єкті господарювання .

23.

Інженерний захист територій при надзвичайних ситуаціях.

24.

Організація лікувальних, евакуаційних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Карантин та обсервація.

25.

Основні заходи з захисту населення від небезпечних хімічних та радіоактивних речовин.

26.

Джерела радіації. Поняття про дози опромінення та рівні забруднення .

27.

Побутові дозиметричні прилади та робота з ними.

28.

Основні норми поведінки та дії населення при радіаційних аваріях і радіаційному забрудненні місцевості. Типові режими радіаційного захисту.

29.

Захист населення від отруйних речовин. Організація безпечного проживання в умовах зараження.

30.

Організація і порядок проведення спеціальної обробки. Демеркуризація.

31.

Дії робітників, службовців та населення при знезараженні територій, будівель, споруд, робочих місць. Санітарна обробка людей.

32.

Інфекційні захворювання. Правила поведінки населення при здійсненні ізоляційно-обмежувальних заходів. Порядок проведення дезинфекції.

33.

Правила поведінки та дії населення під час землетрусів, затоплень, ураганів, лісових пожеж, ожеледиці.

34.

Морально-психологічна підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Психологія натовпу. Безпека при масових скопищах людей.

35.

Сили Цивільного захисту України та порядок їх застосування.

36.

Організація і проведення рятувальних робіт в осередках комбінованого ураження.

37.

Проведення рятувальних робіт в зонах радіоактивного зараження та осередках хімічного ураження.

38.

Ліквідація наслідків аварій на об`єктах з отруйними речовинами.

39.

Особливості проведення аварійних робіт в районах стихійного лиха, боротьба з пожежами.

40.

Заходи щодо забезпечення життєдіяльності населення у надзвичайних умовах.

41.

Сили та засоби, які використовуються для забезпечення життєдіяльності населення.

42.

Створення фінансових та матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

43.

Безпека населення, як основа стійкого розвитку людського суспільства. Основні заходи у сфері захисту населення і територій.

44.

Мета, завдання, склад та обов`язки посадових осіб Єдиної державної системи України запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру”.

45.

Органи управління, сили і засоби та режими діяльності Єдиної державної системи України запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру”.

46.

Порядок та методика планування роботи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

47.

Організація та порядок підготовки керівного та командно-начальницького складу до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

49.

Організація та порядок проведення комплексних об’єктових тренувань ЦЗ на об’єктах господарської діяльності.

50.

Рекомендації населенню щодо профілактики та дій при виникненні пожеж.

51.

Перелік та порядок застосування первинних засобів пожежегасіння.

 

Наша адреса:

м. Хмельницький,

вул. Кам'янецька, 257/1

Розпорядок роботи:

8.30 - 17.30

Обідня перерва:

13.00 - 13.45

п'ятниця :

8.30 - 16.15

Контакти

(038-2) 61-91-71