Вітаємо на сайті Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області!

Формуємо культуру безпеки життєдіяльності

Поняття “культура безпеки” вперше з’явилося у процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, здійсненого Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії. Після МАГАТЕ концепцію культури безпеки підтримали Міжнародна організація праці, Міжнародна організація цивільної авіації, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня організація трубопровідного транспорту, Міжнародна асоціація з радіаційного захисту та інші авторитетні міжнародні інституції. Так, поступово цей термін почали розповсюджувати на всі сфери людської діяльності та застосовувати як до окремої людини, так і до суспільства в цілому. У науковій літературі культура безпеки визначається як рівень розвитку людини і суспільства, що характеризується значущістю забезпечення безпеки життєдіяльності у системі особистісних і соціальних цінностей, безпечної поведінки у повсякденному житті і в умовах небезпечних та надзвичайних ситуацій, рівнем захищеності від загроз і небезпек в усіх сферах життєдіяльності.

Відповідно до Конституції України життя і здоров’я людини, її захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів є найвищими соціальними цінностями, для забезпечення яких створено єдину державну систему цивільного захисту.

І однією з найважливіших складових єдиної державної системи цивільного захисту є підготовка населення до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій.

Питання підготовки успішно вирішується на підприємствах, в установах і організаціях, у навчально-виховних закладах міста Кам,янець – Подільський та району.

А ось де здобути знання щодо дій в екстремальних умовах населенню, яке не зайняте у сфері виробництва і обслуговування, тобто пенсіонерам, домогосподаркам та мешканцям сільського району?

Вони  мають право та зобов’язані навчатися діям у надзвичайних ситуаціях за місцем проживання.

Яким же чином формується культура безпеки життєдіяльності мешканців міста  і сіл району за місцем проживання?

По-перше, шляхом отримання через засоби масової інформації відомостей про надзвичайні ситуації, у зоні яких може опинитися місцевість.

По-друге, шляхом самостійного вивчення пам’яток та іншого інформаційно-довідкового матеріалу з питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях.

І, по-третє, шляхом звернення до керівництва управління  або відділу та секторів з питань надзвичайних ситуацій, органів місцевого самоврядування з метою отримання інформації про способи та засоби захисту від впливу небезпечних факторів природного або техногенного характеру.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів держави у сфері цивільного захисту,  Кодексу цивільного захисту для здійснення підготовки населення за місцем проживання у нашій області створено мережу консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях та при сільських і селищних радах, об’єднаних територіальних громадах.

У чому ж полягає суть діяльності консультаційних пунктів з питань цивільного захисту?

На видному місці у приміщенні житлово-експлуатаційної організації чи у сільській, селищній раді має бути оформлено стенд, на якому написано, що при даній установі діє консультаційний пункт, вказано прізвище, ім’я, по батькові відповідального за роботу консультаційного пункту, графік роботи та план роботи консультаційного пункту на рік. Крім того, на стенді розміщується план-схема зони відповідальності житлово-експлуатаційної організації або сільської, селищної ради з нанесеними об’єктами, діяльність яких або аварії на яких можуть стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій.

За потреби у відповідального за роботу консультаційного пункту ви маєте право отримати інформацію:

·       про права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту; 

·       про ймовірні надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру у районі проживання та порядок реагування на них; 

·       про місця розташування захисних споруд, порядок укриття в них та маршрути доступу до них; 

·       про адреси пунктів видачі засобів індивідуального захисту – протигазів чи респіраторів; 

·       про порядок проведення евакуації населення, у випадку прийняття рішення про її проведення; 

·       про особливості поведінки в різні пори року та при виникненні епідемій чи отруєнь; 

·       про дотримання правил поводження на воді і пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм; 

·       про надання першої домедичної само- і взаємодопомоги постраждалим; 

·       про дії у надзвичайних, несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях та під час терористичних актів тощо. 

Ще раз наголошую на тому, що ви маєте право отримати інформацію, що була раніше недоступною для населення. Але ви повинні не забувати і про свої обов’язки у сфері цивільного захисту, а саме:

•  вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дії у разі їх виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту; 

•  виконувати правила поведінки у надзвичайних ситуаціях; 

•  дотримуватися заходів безпеки у побуті, протиепідемічного режиму та режимів радіаційного захисту; 

·       повідомляти служби екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій за номером 101; 

• у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна; 

•  виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які вам належать на правах приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем. 

Від  готовності людини до дій у надзвичайних ситуаціях залежить збереження як матеріальних цінностей, так і життя та здоров’я.

Завідувач навчально – консультаційного пункту у місті Кам’янець – Подільському Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Василь Васильович Нікітін 

На Державному підприємстві НТК «Завод точної механіки» працівники навчались діяти в умовах надзвичайної ситуації

 З метою комплексного відпрацювання заходів, передбачених інструкціями щодо дій персоналу у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій  20 лютого 2019 року на Державному підприємстві НТК «Завод точної механіки» було проведено планове спеціальне об’єктове навчання.

Методичний супровід даного заходу проводив завідувач  пунктом (навчально-консультаційним у місті Кам’янець-Подільському) Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області В.В. Нікітін.

Під час підготовки навчань завідувачем пункту були проведені заходи щодо перевірки стану цивільного захисту підприємства, реалістичності плану реагування на надзвичайні ситуації підприємства, наявність та повноту відпрацювання документів, що стосуються діяльності підприємства в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчання було заплановано та проведено з метою удосконалення практичних навичок керівного складу в прийнятті обґрунтованих рішень у разі ліквідації наслідків стихійного лиха, проведення евакуації працівників підприємства,  локалізації та гасіння осередку пожежі в електротехнічній дільниці  первинними засобами пожежогасіння, надання медичної допомоги постраждалому. Крім того, проведено відпрацювання практичних навичок особовим складом формувань ЦЗ з виконання завдань за призначенням у разі подолання наслідків надзвичайної ситуації, відпрацювання взаємодії ДП НТК «Завод точної механіки» з підрозділами спеціалізованих служб цивільного захисту міста. Особливу увагу приділено проведенню екстреної евакуації працівників внаслідок виникнення надзвичайної ситуації, навчанню працівників надавати первинну домедичну допомогу та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Навчання проводив керівник цивільного захисту, в. о. директора ДП НТК «Завод точної механіки» Кішко В.П.

Велику роботу щодо підготовки документації, навчальних місць та інших заходів під методичним супроводом завідувача НКП проводив начальник штабу керівництва навчання  Шепілов В.М.

Під час підготовки до спеціального об’єктового навчання на суб’єкті господарювання розроблено документацію, у тому числі відпрацьовано  завдання на виконання навчально-виробничих робіт  для відповідних категорій осіб.

Проведено інструктивно-методичні заняття, інструктажі, консультації з керівним складом та посадовими особами, які приймали участь у підготовці та проведенні навчання.

Особливу увагу звертали на інструктажі учасників навчання щодо питань безпеки під час його проведення, які разом з працівниками навчально – консультаційного пункту проводила інженер з охорони праці Асафятова Г.О.

Позитивний результат  проведення навчань на етапі виконання практичних заходів був наслідком ретельної підготовки на попередніх етапах.

У проведенні спеціального об’єктового навчання  прийняв участь заступник начальника управління НС та ЦЗН м. Кам’янця-Подільського Слюсарчук В.П., яким були надані вказівки щодо удосконалення  питань з оповіщення, евакуації та взаємодії зі спеціалізованими службами міста.

Підбиття підсумків спеціального об’єктового навчання здійснив керівник цивільного захисту, в.о. директора ДП НТК «Завод точної механіки» Кішко В.П., який позитивно оцінив дії своїх підлеглих, вказав на недоліки, виявлені під час підготовки та проведення навчання, висловив подяку працівникам навчально-консультаційного пункту міста у наданні допомоги при підготовці та проведенні навчань.

Майстер виробничого навчання пункту (навчально-консультаційного у м. Кам’янці-Подільському) Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області С.П. Небеснюк

Навчання  у сфері цивільного захисту керівного складу   Хмельницької області

У період соціально-економічної, воєнно-політичної нестабільності у нашій державі, при зростанні кількості та масштабів надзвичайних ситуацій природного характеру, а також шкоди від них, що є загальносвітовою тенденцією, а також значною зношеністю основних виробничих фондів,- навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту органів виконавчої влади, місцевого самоврядування є вкрай необхідним.

Відповідно до Розпорядження обласної державної адміністрації, яким затверджено План комплектування слухачами Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області на 2019 рік,  з 11 березня на обласних та міста  Хмельницький курсах удосконалення керівних кадрів  3 категорії проходили навчання  керівники районних державних адміністрацій та районних рад  Хмельницької області.

Заняття зі слухачами розпочав завідувач обласних курсів Гринчук М.С., який довів присутнім  нормативно-правові акти, що забезпечують реалізацію політики держави у сфері цивільного захисту,   поняття про надзвичайні ситуації мирного часу, їх класифікацію за масштабами, розповсюдженням та характером явищ, вплив їх наслідків на життєдіяльність населення та суб’єктів господарювання, інформацію про ймовірні надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на території нашої  області, про потенційно небезпечні об’єкти.

До проведення занять залучався керівний склад управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОДА.

Особливості техногенної безпеки та цивільного захисту населення у весняний період довів заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Корева Ю.М.

Окрему увагу  начальник  відділу планування, організації заходів цивільного захисту управління ЦЗ населення області Овідько В. М. у ході проведення практичного заняття приділив плануванню заходів цивільного захисту, організації діяльності  служб цивільного захисту.

Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання НС та ліквідації їх наслідків  розкрили у ході практичного заняття викладач обласних курсів Мартинюк Ю.П.  та головний спеціаліст управління ЦЗ населення області  Лемешко Т.В.

Під час проведення класно – групового заняття начальником відділу забезпечення роботи  пунктів управління ЦЗ населення області  Данилюком Є.Д. спільно із головами РДА та районних рад  відпрацьовані питання щодо роботи керівного складу цивільного захисту району з організації діяльності  органів управління  та сил цивільного  захисту місцевої ланки територіальної  підсистеми  ЄДС ЦЗ України,  організації діяльності комісії з питань ТЕБ та НС.

Для ефективного проведення самостійної роботи та підготовки до  здачі заліків слухачі отримали методичні матеріали, пам’ятки,  відеоматеріали,  підготовлені педагогічними працівниками Центру.

Під час підбиття підсумків навчальних занять  керівний склад РДА , районних рад висловили одностайну думку щодо необхідності та ефективності проведення таких заходів, які надають можливість отримати вичерпні відповіді на проблемні питання, використати отримані знання як у навчальному процесі, так і у повсякденному житті.

Заступник начальника обласних та міста Хмельницький  курсів удосконалення керівних кадрів 3 категорії (з навчальної роботи) Чорний О.І.

Cпеціальне об’єктове  навчання на МКП «Хмельницькводоканал»

Враховуючи повсюдне зростання рівня терористичних загроз, пожежної та техногенної небезпеки, керівники підприємств повинні приділяти підвищену увагу питанням підготовки працівників, зокрема, керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначатиме в цілому готовність об’єктів до дій у найбільш імовірних надзвичайних ситуаціях.

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р.  № 444 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, наказу ДСНС України від 06.06.2014 № 458,  додатку до листа ДСНС України від 26.04.2017 №16-6361/161, «Рекомендацій щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» та  зведеного графіка проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту 1 березня 2019 року на території  МКП «Хмельницькводоканал» було проведено  спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту за участю  працівника  Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Хмельницької  області в особі  майстра виробничого навчання циклу практичної підготовки Олександра Гусарського за темою «Дії органів управління при виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

За мету було поставлено перевірити реальність Плану приведення  органів управління в готовність до дій на випадок надзвичайних ситуацій.

 У ході проведення навчання були практично відпрацьовані заходи щодо оповіщення працівників про надзвичайну ситуацію, евакуація працівників, прийняття управлінських рішень при взаємодії спеціалізованих служб з  формуваннями цивільного захисту підприємства. До відпрацювання дій за призначенням залучались ланки оповіщення, пожежогасіння, аварійно-технічна.

Після відпрацювання усіх навчальних питань заступники, помічники керівника навчання, посередники на основі всебічного вивчення роботи та дій учасників навчання підготували матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків та пропозицій.

При проведенні розбору керівником навчання – директором підприємства В.Б.Кавуном було проаналізовано та надано оцінку дій тих, хто навчався, з наведенням фактів і цифрових показників.

Підсумки спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту були обговорені на засіданні об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій головою комісії  головним інженером  Михайлець С.Б. та інженером ЦЗ Авдєєвим С.А. На підставі рішення даної комісії керівником виданий наказ про стан готовності підприємства до вирішення завдань цивільного захисту.

Спільними зусиллями мета навчань була досягнута.

Майстер ВН циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів Олександр Гусарський

З досвіду організації та проведення спеціальних об’єктових  навчань та тренувань працівниками навчально-консультаційного пункту  у місті Кам’янці-Подільському

Проблема проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту існує повсякчас, адже постає питання: «Для чого  вони потрібні?»

 Кількість надзвичайних ситуацій, які стаються на суб’єктах господарювання, мають тенденцію щодо збільшення у багатьох регіонах України.

Більшість з них стаються через необізнаність людей щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій або недбалість керівників до безпеки своїх працівників, населення та навколишнього середовища.

Відповідно до низки правових та законодавчих актів України, що стосуються сфери цивільного захисту населення, для практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначає в цілому готовність підприємств, установ та організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, керівниками всіх ланок у відповідні терміни  повинні проводитись спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту.

Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту є формою практичної підготовки.

 Працівниками  Навчально-консультаційного пункту у місті Кам’янці-Подільському відповідно до План-графіку, який складається щорічно та затверджується керівником цивільного захисту міста, здійснюється методичний супровід зазначених заходів.

Значну роль в якісному проведенні навчань і тренувань на суб’єктах господарювання відіграє підготовка до їх проведення. Вона включає в себе підготовку керівництва та посередників заходу, підготовку документації, підготовку навчальних місць (ділянок), підготовку працівників, які беруть участь у заході тощо.

У підготовчий період обов’язково здійснюється вивчення стану готовності суб’єкта господарювання до дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до плану реагування  (інструкції щодо дій персоналу при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій) за допомогою навчально-виробничого завдання на здійснення методичного супроводу практичної підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.

Завдяки тісній взаємодії з працівниками Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, які безпосередньо приймають участь у практичному відпрацюванні навчань і тренувань та вирішують на місцях питання надання допомоги керівникам цивільного захисту суб’єктів господарювання, досягнуто значних зрушень у якості підготовки персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях.

Практика проведення занять на початку навчального року з різними категоріями осіб, які відповідають за виконання заходів з питань цивільного захисту за участю працівників Навчально-консультаційного пункту та УНС та ЦЗН міської ради надало змогу планувати та готувати проведення заходів практичної підготовки вчасно та якісно.

До проведення заходів практичної підготовки широко залучаються підрозділи ГУ ДСНС України, ГУ НП у Хмельницькій області, аварійні (аварійно-диспетчерські) підрозділи спеціалізованих служб цивільного захисту міста.

Інструктивно-методичні та показові заняття напередодні проведення «Дня цивільного захисту» у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, «Тижня безпеки дитини» у закладах дошкільної освіти, а їх у місті більше 35,  спеціального об’єктового тренування у  10 вищих навчальних закладах міста стало робочим моментом і надало змогу більш якісно підготувати та провести тренування.

Загалом щорічно працівниками Навчально-консультаційного пункту в межах бюджету річного навантаження проводиться методичний супровід 80 навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах і організаціях.

Під час підбиття підсумків проведених навчань і тренувань керівництву суб’єктів господарювання посередниками від Навчально-консультаційного пункту та Управління з питань НС та ЦЗН міської ради надаються пропозиції та рекомендації щодо удосконалення заходів цивільного захисту.

Майстер виробничого навчання Навчально-консультаційного пункту у м. Кам’янці-Подільському Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області   С.П. Небеснюк

НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  (ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД)

На обласних та міста Хмельницький курсах Навчально-методичного центру цивільного захисту  та безпеки життєдіяльності,  у відповідності з планом комплектування, з 4 лютого по 6 березня тривають заняття з керівництвом цивільного захисту органів місцевого самоврядування.

Удосконалити свої знання, уміння та навички у сфері цивільного захисту у цьому році прибули керівники створених об’єднаних територіальних громад (міських, селищних та сільських)  та сільських (селищних) рад. 

На керівництво органів місцевого самоврядування лягає головний тягар з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя і здоров’я населення, матеріальних та культурних цінностей, захисту навколишнього середовища.

Це завдання не просте і потребує прийняття рішучих заходів щодо підвищення готовності органів управління, сил цивільного захисту, створення запасів матеріально-технічних резервів і фінансових ресурсів до ефективних рівнів і відповідності існуючим загрозам.

Всебічне вивчення накопиченого досвіду з ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф у значній мірі буде  сприяти успішному вирішенню завдань цивільного захисту не тільки у мирний час, але й в особливий період.

Педагогічний склад Центру завчасно почав готуватись до проведення занять з даною категорією. З цією метою розроблені тексти навчального курсу для самостійного опрацювання слухачами програми підвищення кваліфікації. Тісне спілкування з керівниками місцевих ланок цивільного захисту здійснювалось і здійснюється не тільки в аудиторіях Центру, але і у ході оглядів-конкурсів на кращий консультаційний пункт щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування, у ході проведення комплексних перевірок та оцінки готовності місцевих ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

Під час аудиторних занять особлива увага слухачів звертається на існування реальних загроз виникнення надзвичайних ситуацій, характерних для територій об’єднаних територіальних громад, сільських (селищних) рад, на особливості функціонування системи цивільного захисту на місцевому рівні в умовах мирного часу та особливого періоду.

З метою отримання практичних навичок з організації виконання заходів цивільного захисту, з прийняття управлінських рішень щодо створення діючої системи запобігання, своєчасного реагування, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалим на місцевому рівні, із слухачами проводяться найсучасніші та найефективніші форми практичних занять. На заняттях, таких як: групові вправи,  тренінги, варіанти ситуаційного аналізу, особлива увага приділяється вмінню слухачів самостійно оцінювати можливі наслідки надзвичайних ситуацій, приймати обґрунтовані рішення на проведення заходів цивільного захисту з метою мінімізації людських втрат, матеріальних збитків та визначати обсяги робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

З метою підвищення ефективності роботи консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування, а, отже, і навчання непрацюючого населення порядку дій в екстремальних ситуаціях, слухачам були вручені пам’ятки, інструкції, буклети та інші друковані видання, а на електронних носіях надані методичні рекомендації щодо розробки документації з питань цивільного захисту.

Отже, заняття з керівниками органів місцевого самоврядування на обласних та міста Хмельницький курсах удосконалення керівних кадрів організовані та проводяться  на високому методичному рівні, а, головне, цікаво і корисно для самих слухачів, про що вони з власної ініціативи відмічають, спілкуючись із керівництвом Курсів.

Викладач обласних та м. Хмельницький курсів  Ю.П. Мартинюк

Про найпростіші укриття

Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях діяльності людини трапляються мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються трагічно. Страждають люди всіх професій на виробництві, в побуті, в армії, на транспорті. Великих збитків зазнають країни від аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, які призводять до загибелі людей.

Для захисту населення у надзвичайних ситуаціях використовуються різні способи та засоби. Серед них укриттю населення в захисних спорудах завжди надавалося першорядне значення як найбільш дієвому способу захисту.

До захисних споруд цивільного захисту належать: сховище,  протирадіаційне укриття, швидкоспоруджувана захисна споруда.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Кодексом цивільного захисту визначено, що у швидкоспоруджуваних захисних спорудах цивільного захисту, найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення підлягає укриттю населення міст, віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне місце, а також інших населених пунктів.

        Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено рекомендації щодо визначення об’єктів, придатних до включення до фонду захисних споруд.

Під час обстеження об’єктів рекомендовано враховувати вимоги щодо забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників НС:

- зовнішнього іонізуючого випромінювання;

- дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження;

- дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);

- негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж, руйнування (аварії) на яких може призвести до травмування або загибелі населення, що підлягає укриттю.

 З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників НС та організації його життєзабезпечення об’єкти повинні відповідати таким основним вимогам:

1) розміщуються у підвальному (підземному), цокольному або першому поверхах;

2) розташовуються близько від місць перебування (роботи, проживання) населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях, що забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1 – 3 хв. від отримання повідомлення про небезпеку;

3) не розміщуються поруч з великими резервуарами із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю;

4) не зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

5) забезпеченість електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об’єктах водопостачання і каналізації вони повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних баків для нечистот;

6) не мають великих отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях, наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість їх закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо);

7) мають не менше двох входів (виходів), один з яких може бути аварійним (у разі планування укриття у споруді подвійного призначення або найпростішому укритті місткістю менше 20 осіб у ньому допускається наявність одного входу);

8) через приміщення, призначені для перебування населення, яке підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння та лежання;

9) у приміщеннях не зберігається легкозаймистих, хімічно та радіаційно небезпечних речовин, небезпечного обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до 12 годин.

10) висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 1,7 м, а до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) – не менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 м. Перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається;

11) отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;

12) основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію;

13) забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення або є технічна можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 12 годин;

14) об’єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані;

15) зовнішні огороджувальні будівельні конструкції забезпечують нормативний коефіцієнт захисту від гамма-випромінювання (Кз) відповідно до вимог додатка 1 до ДБН В 2.2.5-97, але не менше Кз=100.

Необхідні захисні властивості як правило забезпечують об’єкти зі стінами            2–2,5 цеглини завтовшки, або з цільних залізобетонних конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см.

Відповідні захисні властивості також забезпечує шар ґрунту товщиною 67 – 78 см.

Для заглиблених об’єктів із залізобетону або цегли, верхня частина яких не відповідає зазначеним рекомендаціям, можливе збільшення захисних властивостей шляхом обкладення їх мішками з ґрунтом (піском), насипання земляного обвалування під час приведення споруд подвійного призначення (найпростіших укриттів), розташованих у зазначених об’єктах, у готовність до використання за призначенням.

 Місткість споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 кв. м площі основних приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на одну особу. За можливості розміщення двоярусних нар площу можу бути зменшено до 0,5 кв. м  на одну особу, при триярусному – до 0,4 кв. м  на одну особу.

 Для оснащення (облаштування) споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів доцільно передбачати таке обладнання:

місця для сидіння (лежання) – лавки, нари, стільці, ліжка тощо;

ємності з питною (з розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнери для зберігання продуктів харчування;

виносні баки для нечистот зі щільним закриванням (для неканалізованих будівель і споруд);

резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо);

первинні засоби пожежегасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засоби надання первинної медичної допомоги;

засоби зв’язку і оповіщення (телефон, радіоприймач);

шанцевий інструмент (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо).

У разі необхідності споруди подвійного призначення і найпростіші укриття можуть забезпечуватися додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до місцевих особливостей та потреб.  

 Біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) рекомендовано вивішувати табличку розміром  50 х 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів.

Місця розташування споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та покажчиків руху до них пропонується позначати за допомогою табличок (написів).

Викладач обласних курсів удосконалення керівних кадрів  Леус С.О. 

Проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту на суб’єкті господарювання – практика та теорія в дії

22 лютого поточного року на території локомотивного депо «Гречани» проведено спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту за темою: «Дії органів управління при виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

При підготовці до навчання майстер виробничого навчання Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Олександр Гусарський спільно з керівництвом навчання підготували необхідну документацію для організації та проведення заходів практичної підготовки, під час яких були проведенні інструктивно-методичні заняття, інструктажі та консультації з учасниками навчання. Керівництвом підприємства видано наказ на проведення навчання, розроблені відповідні плани з додатками, схеми розгортання сил і засобів, розроблені заходи безпеки та інше.

У ході проведення навчання були практично відпрацьовані заходи щодо оповіщення працівників про надзвичайну ситуацію, евакуація працівників, прийняття управлінських рішень при взаємодії спеціалізованих служб з  формуваннями цивільного захисту підприємства. До відпрацювання дій за призначенням залучались ланки оповіщення, пожежогасіння, аварійно-відновлювальна ланка.

Після відпрацювання усіх навчальних питань заступники, помічники керівника навчання, посередники на основі всебічного вивчення роботи та дій учасників навчання підготували матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків та пропозицій.

При проведенні розбору керівником навчання – в.о. директора підприємства С.Т. Вітвіцьким було проаналізовано та надано оцінку дій тих, хто навчався, із наведенням фактів і цифрових показників.

Підсумки спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту були обговорені на засіданні об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій, на підставі рішення якої керівником виданий наказ про стан готовності підприємства до вирішення завдань цивільного захисту.

Спільними зусиллями мета навчань була досягнута.

Майстер виробничого навчання НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Олександр Гусарський

м. Нетішин: проведено спеціальне об’єктове навчання на об’єкті з масовим перебуванням людей

Ріст пожеж спонукає рятувальників проводити комплексні тренування на об’єктах різного призначення. Аби уникнути подібних випадків, персонал має бути готовий до дій у разі виникнення пожеж чи інших надзвичайних ситуацій.

Так 21  лютого керівництвом КЗ НМР «Палац культури  міста Нетішина» було проведено спеціальне об’єктове навчання. Навчальною метою заходу було відпрацювання практичних навичок та визначення готовності персоналу об’єкта до дій, передбачених відповідними планами та інструкціями в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

У ході навчань керівництво визначило загальний стан об’єкта щодо техногенної та пожежної безпеки, відпрацювали алгоритм практичних дій з організації та здійснення заходів, передбачених на надзвичайні ситуації. Також було визначено ступінь готовності об’єкта до першочергових заходів реагування на НС.

Під час навчання персонал об’єкта практично відпрацював схему доведення повідомлення про пожежу та увімкнення автоматичної системи пожежогасіння.

По закінченню підбито підсумки заходу та наголошено на тому, що подібні навчання дають змогу більш оперативно реагувати на можливі надзвичайні ситуації та максимально швидко їх ліквідовувати.

Майстер ВН Нетішинських курсів ІІІ категорії О.О.Сотник

Що робити при пожежі в приміщенні

Методична  комісія з  функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій розпочала свою діяльність у поточному році

Методична комісія з  функціонального навчання та підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області розпочала роботу в новому році.

Членами комісії схвалено План  роботи методичної комісії з функціонального навчання та підготовки  населення  до дій  у надзвичайних ситуаціях  Центру  на 2019 рік. Зокрема в поточному році заплановано розгляд результатів проведення відкритих занять, схвалення методичних посібників, рекомендацій, впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Методична комісія Центру займатиметься розглядом таких важливих  питань, як: обрання  форм і методів навчального процесу, варіантів  змісту навчання, розробкою  та  розглядом  навчально-програмної документації, затвердженням  різноманітних  методичних  розробок навчальних занять, передового педагогічного досвіду,  організацією наставництва, проведенням  конкурсів,  відкритих  організаційно-методичних,  наукових  заходів, тощо.

На засіданні комісії розглянуто Положення про проведення  педагогічними  працівниками Центру Хмельницької області відкритих, показових та пробних занять з функціонального навчання з питань цивільного захисту.

Педагогічні працівники Центру представили на розгляд комісії розроблені навчальні посібники «Тексти навчального курсу» для різних категорій слухачів. Навчальний посібник являє собою навчальне видання, в якому відповідно до затвердженої робочої програми викладений теоретичний та практичний матеріал із навчальними завданнями для окремої категорії слухачів.

Методичною комісією схвалено контрольні тестові завдання для категорій слухачів, які проходитимуть навчання на Курсах у поточному році.

Розглянуто до схвалення на педагогічній раді робочі програми навчальних курсів із спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Методична  комісія  здійснює методичне  забезпечення  функціонального  навчання  у сфері  цивільного  захисту,  веде  творчу,  пошукову,  теоретичну  та експериментальну роботу.

Діяльність  методичної  комісії  Центру безпосередньо  впливає  на підвищення  якості  навчання  слухачів, ефективності застосування сучасних  форм і методів навчання, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, впровадженню досягнень педагогічної науки і кращого досвіду в навчальний процес.

Здійснення результативних змін в освітній діяльності Центру неможливе без високого рівня методичного забезпечення. Тому питання вдосконалення майстерності, впровадження у практику сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового досвіду залишаються пріоритетним. Саме в цьому напрямку покликана працювати методична комісія.

 

Методист  обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Микола Венгер 

Кір: симптоми, лікування, профілактика

Кір – небезпечне вірусне захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин дитячої смертності у світі. Переважно на кір хворіють саме діти, які не мають щеплень. Однак дорослі та підлітки, яких не вакцинували в дитинстві, також можуть захворіти. Це підтверджує ситуація в Україні: з початку 2018 року кір діагностували у понад 30 тисяч людей.

Як передається кір

Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом при тісному контакті з хворим від моменту появи перших симптомів хвороби до 5 дня від початку висипки. В інфікованого кір також проявляється не одразу: від моменту зараження до захворювання проходить від 7 до 21 дня. Це – прихований період хвороби.

Основні симптоми кору:

·         сильний головний біль,

·         слабкість,

·         підвищення температури тіла до 40 градусів,

·         втрата апетиту,

·         нежить,

·         сухий і сильний кашель,

·         почервоніння і набряк горла,

·         збільшення лімфовузлів,

·         запалення слизової оболонки очей,

·         висип по тілу.

Лікування кору 

Якщо кір проходить без ускладнень – його лікують в домашніх умовах під наглядом лікаря. Та якщо хвороба протікає важко і дає ускладнення, лікування кору проводять у стаціонарі. Дорослих переважно госпіталізують. Ліків від кору немає – хворим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу з симптомами кору і на підвищення імунітету. Висип також не лікують. Спочатку тіло має покритись цятками повністю, і згодом висип зникне.

Профілактика кору

Найбільш дієвим способом профілактики кору є вакцинація, яка і забезпечує захист від хвороби. Щеплення роблять дитині в 12 місяців та у 6 років. Додамо, що в Україні використовують комбіновану вакцину для профілактики одразу трьох хвороб – кору, епідемічного паротиту та краснухи. Нещепленим від цього вірусу дорослим потрібно пройти вакцинацію від кору до 35 років.

 

Майстер ВН Нетішинських курсів 3 категорії О.Сотник

Небезпека перебування на водних об’єктах взимку

Хороша зима – зима з кригою, снігом, легким морозцем. Часто замерзлі водойми стають місцем розваг та ігор, риболовлі. Але саме вони, обдуривши легковажних людей удаваною міцністю крижаного покриву, можуть стати місцем смертельної небезпеки. Неможливо заборонити “потрапляти у небезпеку”, але застерегти від неї, дати поради, як діяти, щоб зберегти життя та здоров’я, ми повинні.

Заходи безпеки на льоду

            Запам`ятайте! Лід може підвести нас восени, взимку і навесні. Ці заходи дозволять вам знизити ризик від небезпеки на льоду.    Знайдіть для початку стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху.

 Подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих місць:

 - лід може бути неміцним біля стоку води (наприклад, із ферми або фабрики);

 - тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід;

 - обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу - під снігом лід завжди тонший;

 - тонкий лід і там, де б`ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку;

 - особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з`єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.

            Безпечним вважається лід: для одного пішохода - лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 сантиметрів (масове катання - 25 сантиметрів); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.

 Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях.

 Якщо лід почав тріщати та з`явилися характерні тріщини - негайно повертайтеся. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду.

            Твердо засвойте, що зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил поводження, це диктує багаторічний досвід рибалок:

 - не пробивайте поруч багато лунок;

 - не збирайтеся великими групами на одному місці;

 - не пробивайте лунки на переправах;

 - не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було;

 - завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів;

 - тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.

Якщо ви провалилися на льоду річки або озера

            Широко розкиньте руки по краях льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Дійте рішуче і не лякайтеся, тисячі людей провалювалися до вас і врятувалися. Намагайтеся не обламувати краї льоду, без різких рухів вибирайтеся на нього, наповзаючи грудьми і по черзі витягуючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду, таким чином, перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.

 Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати пов`язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метри.  Потім укрийте врятованого від вітру і якнайшвидше доставте у тепле місце, розітріть, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.

            Пам`ятайте: вирушати на водойми поодинці небезпечно!

 

Завідувач Нетішинських курсів 3 категорії  НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області П.Васюта

31 січня поточного року на базі Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області проведено інформаційно – просвітницькі  заняття та тренінги з питань дій за сигналами оповіщення, при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій та подій, виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Крім того учасники заходу, керівники підрозділів Хмельницької філії ТОВ «Нова Пошта» мали можливість відпрацювати практичні навики проведення серцево – легеневої реанімації на роботі – тренажері «ТАРАС».

Озброєні життєво важливими знаннями менеджери ТОВ «Нова Пошта» Хмельниччини проведуть бесіди відповідної тематики й в очолюваних ними відділеннях, нагадають підлеглим основні правила безпеки праці.

 

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельник

Розпочато планові заняття на Нетішинських курсах 3 категорії

На Нетішинських курсах 3 категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області,  у відповідності до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.11.2018  № 804/2018-р «Про навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області у 2019 році»,  з 22 по 24 січня 2019 року проведено планові заняття з особами, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту радіаційного та хімічного спостереження суб’єктів господарювання, установ та закладів міста.

При проведенні занять було розкрито питання щодо класифікації надзвичайних ситуацій та дії при їх виникненні; робота формувань у надзвичайних ситуаціях та порядок оповіщення працівників суб’єктів господарювання про небезпеку; види та застосування засобів індивідуального захисту та організація роботи поста радіаційного та хімічного спостереження.

У ході проведення занять з даною категорією слухачів по темі 3.9.1. «Організація, порядок та способи ведення радіаційного і хімічного спостереження»  було використано матеріально-технічну базу 8-ї ДПРЧ по охороні м. Нетінин ДСНС України у Хмельницькій області. Під час проведення занять із функціонального навчання практично відпрацьована робота з приладами «БЕЛЛА», «ТЕРРА», «МКС- 05» та проведено відповідні записи у журнал контролю.

Для ефективного проведення самостійної роботи з даною категорією слухачів використовувалися  «Методичні вказівки для самостійної роботи».

Отже, заняття з керівниками формувань проведені  на високому методичному рівні, а, головне, цікаво і корисно для самих слухачів.

 

Завідувач Нетішинських курсів  3 категорії П.Васюта 

Педагогічний колектив Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та творчий колектив ТРК «Місто» розпочали медійний проект, покликаний нагадати мешканцям Хмельницького основні правила безпечної поведінки та алгоритми дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

 

Творча група відзняла серію відеоуроків щодо правил поведінки при виникненні небезпек. Незабаром глядачі телеканалу «Місто» зможуть побачити покрокові відеоінструкції  щодо дій, якщо розбили ртутний градусник, а також інформацію щодо первинних засобів пожежогасіння. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Забезпечення техногенної безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України шляхом:

оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі;

інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

інформування органів управління та сил цивільного захисту про аварійні та небезпечні ситуації, розвиток яких призвів або міг призвести до аварії і завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу;

розміщення інформації про заходи безпеки та поведінку населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах та у засобах масової інформації;

організації заходів із захисту своїх працівників від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

утворення об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, створення необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази, забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням;

здійснення навчання працівників правилам техногенної безпеки;

підтримання готовності створених диспетчерських служб;

розроблення аварійних планів об'єктів, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;

розроблення планів локалізації та ліквідації аварій;

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

створення, експлуатації і технічного обслуговування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;

створення та утримання в робочому стані засобів зв'язку, аварійно-рятувальної техніки та обладнання і використання їх за призначенням;

аварійно-рятувального обслуговування небезпечних об'єктів;

створення об'єктового матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт;

здійснення за власні кошти заходів, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

розроблення заходів щодо забезпечення техногенної безпеки з урахуванням досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;

фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки;

виконання інших завдань і заходів техногенної безпеки з урахуванням вимог чинного законодавства України.

На території небезпечних об'єктів, які розташовані в міській зоні, допускається утримувати небезпечні хімічні речовини (далі - НХР) в обсягах, передбачених проектними нормами зберігання (накопичення) та технологічними регламентами.

На майданчиках (у будівлях) небезпечних об'єктів, розташованих у заміській зоні, кількість НХР не може перевищувати 2 тис. тонн у разі зберігання на одному майданчику (у будівлі), якщо ці майданчики (будівлі) розташовані на відстані не менше, ніж 500 м один від одного.

Загальна кількість НХР на всіх майданчиках (у будівлях) небезпечних об'єктів, розташованих на відстані менше, ніж 500 метрів один від одного, не може перевищувати 2 тис. тонн.

Запаси НХР на базових складах у заміських зонах не повинні перевищувати норм, установлених для таких складів.

Керівники об'єктів, які за характером своєї діяльності не належать до небезпечних, але за прогнозом можуть опинитись у зонах надзвичайних ситуацій, повинні:

ураховувати ймовірну небезпеку, що може виникнути на їх територіях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях, та вживати заходів щодо забезпечення безпеки працівників об'єктів з урахуванням Кодексу цивільного захисту та  Правил техногенної безпеки;

взаємодіяти з керівництвом небезпечних об'єктів і відповідними органами влади для отримання інформації та оповіщення про небезпеку, що може впливати на діяльність об'єкта;

організовувати навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру.

Викладач обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів                                                            Ю.П. Мартинюк

Розпочато новий навчальний рік

Славутські курси 3 категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області є суб’єктом освітньої діяльності мережі навчально-методичних установ Єдиної державної системи цивільного захисту.

Курси  виконують  завдання  щодо  навчання  фахівців,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань  цивільного  захисту  та  проводять  методичний супровід  підприємств, установ, організацій міста  з   питань  організації  відповідних заходів  та  навчання  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях  та  в  умовах  терористичного  акту.

Проведення  функціонального  навчання  фахівців,  надання  допомоги  керівному  складу  місцевої  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту  з  питань  підготовки  та  проведення  командно-штабних  навчань  і  штабних  тренувань  з  органами  управління  та  силами  цивільного  захисту, здійснення  заходів,  пов’язаних  з  підготовкою  і  проведенням  на  суб’єктах  господарювання  спеціальних  об’єктових  навчань  і  тренувань  з  питань  цивільного  захисту,  проведення  консультацій  з  питань  планування  діяльності  для  суб’єктів  забезпечення  цивільного  захисту, здійснення  методичного  супроводу  суб’єктів  господарювання,  що  проводять  навчання  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях  та  в  умовах  терористичного  акту, проведення  спеціальної  підготовки  осіб,  які  залучаються  підприємствами,  установами,  організаціями  до  проведення  інструктажів,  навчання  і  перевірки  з  питань  цивільного  захисту,  пожежної  та  техногенної  безпеки – це далеко неповний перелік послуг, які надають Курси.

Відповідно до плану комплектування Курсів слухачами, затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації  від 19 листопада 2018 року  № 804/2018-р та рішенням виконавчого комітету  Славутської міської ради від 28 грудня 2018 року № 518, 16 січня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 завідувачем Курсів Гуцалюком В.В. проведено показове заняття із керівниками пунктів видачі засобів індивідуального захисту м. Славута. У ході заняття закріпили теоретичний матеріал, який опрацьовувався напередодні 15 січня.

У ході занять керівники пунктів отримали практичний досвід роботи при видачі засобів індивідуального захисту на випадок проведення евакуаційних заходів. Щоб викликати зацікавленість навчальною темою, створити атмосферу співпраці та взаємодії заняття проводилося із використанням сучасних інтерактивних методів та технологій. Серед них методи мозкової атаки та  ситуаційного аналізу.

Важливим був завершальний етап навчання. Слухачі, працюючи в групах,  ще раз розібрали  ситуації, які можуть виникнути під час роботи пункту видачі  засобів  індивідуального захисту. Під час дебатів, спираючись на нормативно-правові документи, змогли відшукати рішення виходу із цих ситуацій.

Результати  проведеного тестування показали, що  всі керівники  пунктів видачі засобів індивідуального захисту міста володіють знаннями та уміннями з даних питань на достатньому та високому рівні.

Завідувач Славутських курсів 3 категорії  В. Гуцалюк

Проведено підсумковий контроль з першою групою слухачів у новому навчальному році

18 січня 2019 року проведено підсумковий контроль знань слухачів першої у новому навчальному році категорії «Керівники сільськогосподарських підприємств (голови комісій з питань надзвичайних ситуацій)», які підвищували свою кваліфікацію у сфері цивільного захисту на обласних та міста Хмельницький курсах удосконалення керівних кадрів.

Підсумковий контроль проводився з метою оцінки результатів навчання слухачів шляхом виконання ними спеціальних вправ та захисту індивідуальних робіт.

Для даної категорії слухачів розроблено тестові завдання, які складено у відповідності до змісту робочої навчальної програми. Підсумковий контроль проводився згідно із розкладом занять, перед його проведенням викладач пояснив слухачам алгоритм виконання тестових завдань, дав відповіді на запитання.

У кабінеті інформаційних технологій, де саме і проводився підсумковий контроль, завідувач кабінету пояснила слухачам, як проводиться тестування, за допомогою якого програмного продукту, а також кількість тестових завдань та час, який відведено для підсумкового контролю.

Слухачі показали достатній рівень засвоєння знань та отримали посвідчення про проходження підвищення кваліфікації.

 

Завідувач навчального кабінету (інформаційних технологій) В. Ількова 

Увага! Вступили у дію Правила техногенної безпеки

Наказом міністра внутрішніх справ України № 879 від 05.11.2018 затверджено Правила техногенної безпеки, відповідно, втратив чинність наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року N 557 ,,Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях".

Ці Правила визначають загальні вимоги до організації техногенної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях і є обов'язковими для виконання керівниками, посадовими особами і працівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи влади), фізичними особами - підприємцями, власниками, керівниками (далі - суб'єкти господарювання) та працівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Забезпечення техногенної безпеки на об'єкті здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту.

Забезпечення техногенної безпеки у житлових приміщеннях державного, комунального, приватного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на підприємство, установу, організацію, особу, яка здійснює управління багатоквартирним будинком, власників і наймачів (орендарів) будинків та квартир, якщо це обумовлено договором найму (оренди).

У разі якщо обов'язки орендаря об'єкта щодо забезпечення техногенної безпеки на об'єкті не обумовлювалися договором, забезпечення техногенної безпеки покладається на керівника об'єкта.

Забезпечення техногенної безпеки на небезпечних територіях та у зонах можливого ураження від небезпечних об'єктів, за Кодексом цивільного захисту, покладається на органи влади відповідно до їх повноважень.

Суб'єкти господарювання у випадках, визначених Кодексом, забезпечують техногенну безпеку шляхом виконання ряду заходів, таких як:

-   навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях;

-   навчання працівників порядку укриття у захисних спорудах цивільного захисту та навчання персоналу з обслуговування захисних споруд цивільного захисту їх утриманню відповідно до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

-   проведення об'єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту з урахуванням вимог техногенної безпеки.

За результатами навчань працівники підприємства повинні знати вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства, встановлені на території підприємства, та виконувати їх; основні номери телефонів оперативних чергових аварійно-рятувальних формувань та у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку; правила поведінки у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій і не вчиняти дій, які можуть призвести до виникнення або поширення аварії чи надзвичайної ситуації; основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, порядок надання домедичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного захисту та захисними спорудами.

У приміщеннях та на шляхах евакуації всіх об'єктів на видному місці мають бути вивішені відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки та дій працівників об'єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки.

Зверніть увагу, що заходи техногенної безпеки, наведені у цих Правилах, відображаються у посадових інструкціях, обов'язках працівників.

У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру відповідальні особи повинні:

-   у разі безпосередньої загрози життю у найкоротший термін залишити можливу зону НС техногенного характеру з використанням за необхідності засобів індивідуального захисту органів дихання, що застосовуються на об'єкті;

-   здійснити оповіщення працівників об'єкта за допомогою технічних засобів оповіщення, передбачених на об'єкті;

-   у разі загрози життю працівників об'єкта негайно організувати їх рятування (виведення у безпечні зони), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

-   вивести за межі небезпечної зони (зони, вказаної працівниками аварійно-рятувальних служб) усіх працівників, які не залучаються до локалізації аварії;

-   вжити заходів щодо припинення роботи у цехах, на дільницях, інших місцях виникнення аварії (надзвичайної ситуації) з урахуванням технологічних особливостей виробництв, крім робіт, пов'язаних із заходами з ліквідації аварії;

-   організувати зустріч аварійно-рятувальних служб, що прибувають для локалізації або ліквідації аварії, надати їм допомогу у виборі найбезпечнішого шляху для під'їзду до джерела небезпеки або інших місць, необхідних для виконання ними своїх повноважень, поінформувати про основні небезпеки об'єкта, конструктивні особливості будівель та обладнання;

-   за необхідності ознайомити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру з планом локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки та забезпечити виконання цього плану.

Василь Нікітін - Навчально-консультаційний пункт у місті Кам’янець-Подільский Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій передбачає підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

Метою навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є послідовне підвищення рівня знань та умінь посадових осіб з питань пожежної безпеки.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває причини виникнення пожеж, пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, основні заходи забезпечення пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основними формами навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є групові заняття, практичні заняття та самостійна робота.

Заключним етапом навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є залік, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами, їх уміння самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою.

Для отримання додаткової інформації по даному виду навчання та укладення договорів телефонуйте за номером (0382) 61-91-76 (Цикл практичної підготовки Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області – Черкасов Олексій Леонідович).

Навчаємо студентів першого курсу Хмельницького національного університету питанням безпеки життєдіяльності

Педагогічні працівники Навчально - методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області провели інформаційно - просвітницький захід з питань цивільного захисту, особистої та колективної безпеки, безпеки святкування новорічних та різдвяних свят,  правил поведінки під час участі у масових заходах із першокурсниками Хмельницького національного університету. Враховуючи сезонність, основну увагу приділили питанням пожежної безпеки, аналізу причин виникнення пожеж, ознайомленню із основними чинниками небезпеки під час пожежі, первинними засобами пожежогасіння. Для ефективного засвоєння теоретичну частину поєднали із демонстрацією навчальних відеофільмів, розбором реальних прикладів.

Проведення відповідних заходів із студентами перших курсів є одним із провідних напрямків співпраці представників НМЦЦЗ та БЖД Хмельницької області із вищими навчальними закладами з питань превентивної діяльності, пропагування безпечного та здорового життя.

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельни

Проведено міську олімпіаду з основ безпеки життєдіяльності

З метою стимулювання творчого самовдосконалення дітей, виявлення обдарованих учнів, вдосконалення знань та вмінь з основ безпеки життєдіяльності серед учнівської молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення безпеки життєдіяльності учнями загальноосвітніх навчальних закладів у місті Хмельницькому цьогоріч втретє проведено  міську олімпіаду з основ безпеки життєдіяльності серед учнів  4-х класів.

 Олімпіада  проводилася у два етапи. Перший етап – шкільний, він стартував 5 листопада. Переможці шкільного етапу мали змогу поборотися за перемогу у другому турі, який проводився 15 листопада на базі колегіуму №16 м. Хмельницького.

Педагогічні працівники Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області спільно із фахівцями міського Департаменту освіти розробили завдання, виконуючи які, діти мали змогу показати свою обізнаність та ерудованість саме в питаннях безпеки життєдіяльності. Дітям необхідно було розв’язати тестові завдання, залучивши не лише свої знання, а й життєвий досвід.  Крім того, необхідно було охарактеризувати надзвичайні ситуації певних видів. Для максимального зацікавлення дітей всі завдання було візуалізовано. Не обійшлося й без творчого завдання. Під час розгадування ребусів дітки мали використати не лише свої знання, а й творчу уяву.

Незважаючи на юний вік, учасники олімпіади показали обізнаність та непідробний інтерес до питань особистої та колективної безпеки.

 Завідувач обласним методичним кабінетом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Геннадій Вдовиченко.

Національний урок безпеки для школярів

14 листопада працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області спільно з рятувальниками Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області взяли участь у проведенні Національного уроку безпеки на базі місцевої школи №15.

Тут під час Уроку відбулося веселе дійство для школярів: різноманітні конкурси і вікторини, загадки й інші цікавинки. Аби навчити дітлахів як зробити своє життя безпечним, працівники Центру та ГУ ДСНС області розповіли про різні небезпеки та як, дотримуючись певних правил, їх запобігти. Показали експеримент з «трикутником вогню», навчили як правильно діяти під час евакуації з приміщення школи. Рятувальники та школярі разом збирали «тривожну валізу» та згадували як правильно діяти при пожежі.  Хлопчики й дівчатка також підготувались до зустрічі - вразили гостей тематичними малюнками та віршами. Найактивніші були нагороджені сувенірами та подарунками.

На закріплення усього побаченого і почутого усі разом переглянули мультфільм про вибухонебезпечні предмети та англомовну версію мультфільму "Фокс і Трот поспішають на допомогу", тож кожен із дітей мав нагоду не лише повторити правила безпеки, але й перевірити свої знання з англійської мови.

Далі захід мав продовження у шкільному дворі, де ДСНСівці ознайомили школярів із пожежно-рятувальною технікою та обладнанням, показали одяг та засоби захисту пожежних. Кожен охочий міг приміряти шолом та захисний одяг рятувальників, загасити уявну пожежу, а ще побачити, як працюють інструменти, що визволяють людей із біди. 

Захід подарував дітям безліч позитивних емоцій. Але   найголовніше те, що вони вже змалку можуть потурбуватися про своє безпечне майбутнє.

Завідувач обласним методичним кабінетом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Геннадій Вдовиченко.

Удосконалюємо деякі напрямки діяльності

У жовтні 2018 року Навчально-методичний Центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області отримав Свідоцтво «Про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції».

Таким чином, Центр  розпочинає свою   діяльність  у видавничій справі   на  підставі даного Свідоцтва.

Основним об’єктом видавничої справи Центру є видавнича продукція цільового призначення: пам’ятки, буклети, флаєри, брошури, плакати, листівки, карти, що стосуються питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, тощо.

Об'єктом видавничої справи можуть бути й iншi види видавничої продукцiї, визначенi стандартами.

Лабораторія наочних засобів навчання Навчально-методичного Центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області обладнана цифровим устаткуванням та обладнанням, яке дозволяє виконувати різноманітні замовлення якісно і вчасно.

Маємо на меті регулярно видавати тематичні видання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для населення області, інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту, листівки та пам’ятки населенню з правилами поведінки у тих чи інших надзвичайних ситуаціях, плакати з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту тощо.

Також на допомогу педагогічним працівникам Центру, слухачам курсів підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту Лабораторія наочних засобів навчання спільно із обласним методичним кабінетом Центру планує друкування методичних посібників, брошур та інших друкованих видань з питань цивільного захисту, які дозволять ще якісніше та професійніше виконувати основні завдання діяльності Центру.

Завідувач лабораторії наочних засобів навчання Тетяна Ромасюкова

РЕФОРМУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ: ЩО НОВОГО У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Наразі всі державні структури зазнають певних змін. Це стосується і Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

На що саме слід очікувати працівникам служби і всім українцям від змін?

Слід зазначити, що після схвалення урядом нових реформ почалося поступове переоснащення рятувальних служб сучасною технікою. Вже були очевидні перші зміни з 2017 року, які продовжуються й будуть відбуватися надалі. Планується подальше створення добровільних частин, оптимізації чисельності працівників ДСНС України.

Якщо казати про основні реформи, на  які слід очікувати, то варто зазначити наступні:

·         зменшення кількості працівників;

·         зміна вимог до спеціалістів у сфері цивільного захисту;

·         передача майна ДСНС України в комунальну власність;

·         побудова М(Д)ПК;

·         підвищення рівня соціального захисту;

·         створення волонтерського руху.

Дійсно, працівників стане менше. Наприклад, пожежні інспектори залишать свої посади. Як відомо, з минулого року, основна увага приділяється саме добровільності. Всі працівники будуть працювати саме за цим критерієм.

Для того, щоб убезпечити себе від пожеж, планується перехід на добровільне страхування. Це допоможе повернути підприємцям збитки, якщо трапиться непередбачувана ситуація.

Ще одною можливістю буде новітня програма аналізу ризиків. Такий варіант найкраще підійде для «ризикованих» підприємств. Він допоможе запобігти непередбачуваним подіям, пов’язаним з пожежами, та швидко усунути їх наслідки. Це Європейський вектор розвитку.

Оптимізація організаційної структури ДСНС України на центральному, регіональному, територіальному та об’єктовому рівнях буде стосуватись і навчальних закладів галузі.

Що стосується діяльності мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, то питання оптимізації чисельного складу працівників теж стає актуальним. Переглядається на даний час обґрунтування кількості педагогічного складу у залежності від державного замовлення та потреби у навчанні з питань цивільного захисту керівного складу та фахівців, необхідність утримання працівників на посадах, не пов’язаних з навчальним процесом.

Отже, завдяки стратегії, яка була прийнята на декілька років уперед, можна побачити, що у країні починають створюватися нові пожежні частини та реконструюються старі, в окремих  громадах створюються центри безпеки.

На органи місцевого самоврядування покладається основна відповідальність з питань пожежної безпеки.

  Об’єднаним територіальним громадам здійснюється передача, за їх погодженням, майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у сільських населених пунктах, в яких відсутні об’єкти підвищеної небезпеки або соціально значущі об’єкти, формуються структурні підрозділи (або призначаються окремі посадові особи) з питань цивільного захисту в складі виконавчих органів об’єднаних територіальних громад, створення системи оповіщення на рівні об’єднаних територіальних громад стає одним із пріоритетних завдань.

Основні засади функціонування навчально-методичних центрів визначаються Типовим положенням про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що затверджується МВС України. В умовах реформування цей базовий документ знаходиться на етапі корегування у відповідності із сучасними вимогами. Але основні завдання центрів та територіальних курсів залишаються актуальними, а це:

проведення функціонального навчання;

здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;

координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;

здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;

здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;

надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

      Таким чином, реалізація Стратегії сприятиме забезпеченню:

належного рівня безпеки життєдіяльності населення, захисту суб’єктів господарювання і територій від загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

створення ефективної сучасної європейської системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та профілактики пожеж;

удосконалення системи реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші небезпечні події, скорочення часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику (до 10 хвилин у місті та до 20 хвилин у сільській місцевості);

зменшення збитків національної економіки та населення у разі виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних гідрометеорологічних явищ;

створення оптимальної системи управління єдиною державною системою цивільного захисту та підвищення ефективності її функціонування.

Викладач вищої категорії обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення

керівних кадрів Ю.П. Мартинюк

Працюємо над покращенням якості практичної підготовки  на суб’єктах господарювання

Практична підготовка керівного складу, працівників  та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в цілому визначає готовність підприємств, установ та організацій до реалізації планів реагування на НС, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об′єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період. Тому одним із основних завдань, що покладені на майстрів виробничого навчання, є здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту.

Відповідно до план-графіку  практичної  підготовки протягом  року було проведено ряд заходів щодо надання методичного супроводу спеціальних  об’єктових навчань, тренувань, у ході яких була  розроблена плануюча документація, сценарії проведення навчань, тренувань, відпрацювано бланки формалізованих документів, намічені основні етапи підготовки та проведення навчань, тренувань. Також  проводились інструктивно-методичні заняття з штабами керівництва навчаннь, тренувань, інструктажі з посередниками та працівниками, які на час їх проведення були призначені керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання  робіт і залучалися до проведення відповідних заходів.

Підсумовуючим результатом проведених навчань, тренувань було визначення рівня готовності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, структурних підрозділів до виконання заходів за призначенням.

По завершенню проведення спеціальних об′єктових навчань, тренувань проводилось обговорення усіх етапів проведених заходів та дій його учасників, було надано пропозиції щодо покращення підготовки працівників до дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

 

Майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів Ю.Мальнєв

Безпека дітей – основне завдання батьків

 Основне завдання батьків - формування у кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, озброєння її знаннями та навичками безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку,  школі тощо, збереження та зміцнення здоров‘я, формування здорового способу життя дітей.

        Навчання  відповідальному ставленню до власної безпеки має відбуватися на всіх етапах життя людини, а розпочинати його варто з раннього дитинства.

        Дорослі основну свою місію здебільшого вбачають у тому, щоб захищати та оберігати дитину, але дуже важливо – підготувати її саму до реального життя, насиченого різними подіями, зустрічами, ситуаціями, подекуди небезпечними.

       Окремо слід акцентувати увагу батьків на інтернеті - світі великих можливостей. Сьогодні головна розвага для дитини – комп'ютер. Ми з вами живемо в непростий, але дуже захоплюючий час, - час комп'ютерних технологій, цифрових інновацій і панування всесвітньої Мережі Інтернет.         Комп'ютери стають необхідною приналежністю офісів, медичних установ, шкіл, міцно входять у наш побут. Сучасні діти, здається, «вже народжуються з умінням користуватися комп'ютером». З одного боку - це добре: віртуальний світ опинився сьогодні, по суті, головним джерелом інформації, Не потрібно йти в бібліотеку, стояти перед полицями в магазині, досить натиснути мишку і все, чого ви бажаєте, буде доставлено у ваш будинок; а з другово боку - інтернет має безліч  реальних і прихованих небезпек.

        Часто діти і підлітки повною мірою не усвідомлюють всі можливі проблеми, з якими вони можуть зіткнутися в мережі.

        Види онлайн загроз:  комп'ютерні шахраї, пропаганда наркотиків, насильства і жорстокості, суїцидальної поведінки, абортів, самоушкоджень. Сумнівні розваги: онлайн-ігри, що пропагують секс, жорстокість і насильство. Хвороблива пристрасть до участі в мережевих процесах, так званої «Інтернет-залежності». Соціальні мережі та блоги, на яких дитина залишає про себе чимало інформації, зав'язує небезпечні знайомства.

       Зробити перебування дітей в Інтернеті більш безпечним, навчити їх орієнтуватися в кіберпросторі – також важливе завдання для батьків.

        На думку психологів, важливим факторам у пізнанні світу є приклад батьків. Якщо батьки  палять, то дитині буває важко зрозуміти, чому це є шкідливою звичкою.

       Атмосфера у родині має сприяти її розвитку. У цьому контексті відношення в родині повинні базуватися на повазі і довірі між дітьми і дорослими. Стати авторитетом для дитини – це показник успішності дитини у майбутньому.

       Залишається тільки втілити все сказане у життя. Така непроста робота батьків, але результат того вартий – це щасливе життя  ваших дітей.

Майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів Безп‘ятчук С.Л.  

Співпраця з консультаційними пунктами при органах місцевого самоврядування

У сучасних умовах на земній кулі збільшилось техногенне, природне, екологічне навантаження. Кожна держава світу має свою систему щодо захисту населення та територій  в екстремальних умовах. Не винятком є і Україна.

Наразі в Україні створена і функціонує єдина державна система цивільного захисту. Ця система передбачає завдання і функції щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Одним із головних завдань, яке визначене в Кодексі цивільного захисту України, є навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Органами місцевого самоврядування відповідне завдання реалізовується через утворені при них консультаційні пункти. При визначенні кількості пунктів та місць їх розташування необхідно враховувати положення методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту. Тобто, кожен консультаційний пункт повинен обслуговувати район, у якому мешкає не більше 1500-2000 громадян, не зайнятих у сфері виробництва та обслуговування. Як показує практика, населення, яке мешкає у власних будинках, рішенням начальників цивільного захисту міст і районів, закріплюється для навчання за відповідними консультаційними пунктами за територіальним принципом.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області (далі - Центр) не залишається осторонь цього питання. Зокрема, налагоджена співпраця з утвореними об’єднаними територіальними громадами з питання створення та діяльності консультаційних пунктів щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Педагогічні працівники Центру надають методичну допомогу фахівцям з питань цивільного захисту громад щодо наповнення консультаційних пунктів навчально-методичною літературою, пам’ятками, буклетами, флаєрами,  плакатами тощо.

Педагогічними працівниками спільно з фахівцями з питань цивільного захисту Гвардійської, Гуківської, Ленковецької сільських об’єднаних територіальних громад підготовлені  пакети документів з питань цивільного захисту зазначених громад.

Лабораторією наочних засобів навчання Центру розроблені більше 30 інформаційно-довідкових куточків для консультаційних пунктів об’єднаних територіальних громад області.

 У структурних підрозділах Центру, на виконання плану комплектування Центру з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого  розпорядженням голови Хмельницької ОДА, протягом поточного року проводяться  заняття з особами, які призначені відповідальними за консультаційні пункти при органах місцевого самоврядування.

Співпраця з консультаційними пунктами при органах місцевого самоврядування досить актуальна у сьогоденні, тому педагогічний колектив Центру буде і надалі працювати у цьому напрямку та вдосконалювати форми і методи такої співпраці.

Методист  обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів  М.М. Венгер 

Навчання з цивільного захисту та пожежної безпеки в Хмельницькій філії ПАТ "Укрпошта" 20.09.2018 року

Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Навчально – методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта»

Сьогодні, 20 вересня, відбулася знакова подія для двох організацій нашої області – підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Навчально – методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта».

Така співпраця дозволить об’єднати зусилля та можливості  у проведенні масово - роз’яснювальної роботи як серед працівників структурних підрозділів поштового зв’язку, так і клієнтів відділень «Укрпошти» Хмельниччини з питань дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування людей у побуті та на виробництві.

Враховуючи спільні інтереси, заплановано підготувати та провести низку інформаційно - профілактичних заходів з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Так, наприклад, завдяки розробці та виготовленню інформаційно – довідкових куточків, на яких будуть висвітлені небезпеки конкретних населених пунктів, відбуватиметься процес формування культури безпеки життєдіяльності не лише співробітників поштового зв’язку, а й населення, що сприятиме їх готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Даний Меморандум дозволить більш якісно організувати заходи практичної підготовки з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Буде проведено ряд спільних заходів: навчання, об’єктові тренування спеціалізованих служб та формувань.

Начальник Центру підполковник служби цивільного захисту Мул Альона Миколаївна подякувала керівнику Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Хавронюку Олегу Володимировичу за конструктивний діалог та бажання співпрацювати, висловила сподівання, що консолідація спільних зусиль дозволить досягти суттєвих результатів у покращенні профілактичної роботи з питань пожежної безпеки, безпеки у побуті та на виробництві як серед працівників «Укрпошти», так і серед населення.

Основам цивільного захисту навчали працівників Хмельницької дирекцію ПАТ «Укрпошта»

20 вересня працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Хмельницької області взяли активну участь у проведенні заходів, спрямованих на навчання керівників структурних підрозділів Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» діям у надзвичайних ситуаціях.

Розпочався захід з підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» та Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області.

За мету поставили організацію співпраці та консолідацію зусиль сторін, спрямованих на поширення інформації щодо підвищення рівня обізнаності працівників структурних підрозділів поштового зв’язку та населення правилам поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та основних вимог правил пожежної безпеки.

У ході теоретичної частини навчань викладачі обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів розкрили присутнім основні поняття цивільного захисту, єдиної державної системи цивільного захисту та довели керівні документи з питань цивільного захисту. Ознайомили слухачів із класифікацією можливих надзвичайних ситуацій, їх негативним впливом, а також порядком укриття працівників підприємства в захисних спорудах при виникненні надзвичайних ситуацій. Присутнім було доведено структуру органів управління та формувань цивільного захисту, систему оповіщення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій, а також ознайомлено із порядком дій працівників за сигналами оповіщення.

Не залишили поза увагою й не менш важливе питання щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта». Представниками циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів були доведені присутнім основні вимоги нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, вимоги щодо забезпечення протипожежного режиму на об’єктах поштового зв’язку, види протипожежних інструктажів, заходи пожежної безпеки на робочому місці, вимоги до утримання шляхів евакуації, дії під час виникнення пожежі, порядок використання первинних засобів пожежогасіння, тощо.

Наступним етапом навчань було відпрацювання практичних дій працівників поштового зв’язку при виникненні НС. Зокрема, працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності провели майстер – клас із застосування вогнегасників для гасіння осередків пожежі, тим самим відпрацювавши на практиці отримані теоретичні знання.

Підбиваючи підсумки, директор Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Олег Хавронюк подякував за змістовно проведені заняття та наголосив, що такі навчання є вкрай важливими для персоналу, оскільки від швидкості реагування та першочергових дій кожного працівника залежить якнайшвидша ліквідація пожеж чи надзвичайних ситуацій.

Начальник циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Олексій Черкасов

НОВІТНІ  ПЕДАГОГІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КУРСІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ У  СФЕРІ  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області проводить функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,  здійснює методичний супровід практичної підготовки суб’єктів господарювання,  навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, забезпечує надання інших освітніх послуг.

Якісне виконання визначених завдань потребує створення нового колективного досвіду на базі науково-методичної ідеї, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчального процесу, впровадити інноваційні технології та підвищити рівень професійної майстерності педагогічних працівників.

Інновація педагогічного процесу означає введення нового в мету, зміст, форми і методи навчання, в організацію спільної діяльності учасників навчального процесу. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих педагогів і цілих колективів.

Реалізація поставленої мети на обласних та міста Хмельницький курсах здійснюється шляхом вирішення наступних завдань: розроблення та впровадження ефективної системи розвитку професійної компетентності та майстерності педагогічного складу, визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг з функціонального, спеціального навчання з питань пожежної безпеки, методичного супроводу заходів практичної підготовки, впровадження педагогічними працівниками сучасних методів і прийомів навчання у сфері цивільного захисту,  створення умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та їх мотивації до самостійної діяльності, системного впровадження інноваційних педагогічних технологій в практичну діяльність педагогічних працівників, реалізації компетентного підходу у викладанні навчального матеріалу за відповідними планами і програмами,  створення умов для забезпечення кожному слухачеві доступу до навчального, методичного та інформаційно-довідкового матеріалу у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, вивчення та узагальнення  педагогічного досвіду педагогічних працівників курсів, інших навчально-методичних установ сфери цивільного захисту, його поширення на сайті Центру.

Якщо звертатися до джерел поняття «технологія», то воно походить із двох грецьких слів: tehne - мистецтво, майстерність і logos - слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлену майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності, а також - на результати. Ступінь досягнення за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність керівника заняття.

Потік інформації, що постійно зростає, потребує інноваційних форм, які б дозволяли в короткий термін передавати тим, хто навчається, великий обсяг знань, надавали можливість забезпечити високий рівень засвоєння матеріалу, закріплення його на практиці. Загальною тенденцією є дедалі більший акцент на використанні форм активного навчання.

Уже давно ввійшли в практику роботи викладачів заняття з активними формами навчання. А зараз усе популярнішим стає інтерактивне навчання. Основою розвитку творчої особистості слухача є створення ситуацій активного пошуку, здогадів, роздумів, дискусій, розв'язання протиріч.

Пошук нових форм і прийомів організації заняття у наш час - явище не тільки закономірне, але і необхідне. Інноваційні форми і методи - один з важливих засобів навчання, оскільки вони формують в слухачів стійкий інтерес до навчання, знімають напругу, допомагають формувати навички професійної і навчальної діяльності, емоційно впливають на слухачів, завдяки чому у них і формуються більш міцні і глибокі знання.

Пропоную розглянути декілька інноваційних методів, які були застосовані педагогічними працівниками в ході показових та відкритих занять, обговорені на засіданнях методичних комісій та схвалені для  застосування:

Метод презентації

 виступ перед аудиторією - необхідний атрибут фактичної та навчальної діяльності. Презентації використовуються для представлення певних тем, розробок, звіту про виконання індивідуального завдання тощо. Всі презентації проводяться за однією структурою сценарію: представлення теми та її мети, коротке викладення змісту за розділами, невимушене спілкування, обговорення теми.

Метод обговорення навчального матеріалу

передбачає активну  колективну роботу слухачів під керівництвом викладача на базі їхньої попередньої підготовки шляхом обговорення навчального матеріалу з певної проблеми. Воно розраховане на те, щоб слухачі змогли поглибити і систематизувати свої знання, перевірити правильність висновків, до яких вони дійшли, оволодіти умінням відстоювати свої погляди і переконання.

Метод показу (демонстрації)

полягає в тому, щоб за допомогою  різноманітних дій і засобів створити у слухачів наочний образ предмета, що вивчається, сформувати конкретні уявлення про будову приладу, засобів рятування, протікання певних процесів. За допомогою цього методу досягається активізація уваги і мислення слухачів. Показ сприяє швидкому засвоєнню матеріалу, опанування якого за допомогою інших методів потребує більше часу і зусиль.

Метод вправ

полягає в багаторазовому свідомому повторенні  розумових або практичних дій, які виникають в умовах, що постійно  ускладнюються, з метою формування та закріплення навичок і умінь.

Методика проведення вправ за темами навчальної програми дуже різна. Педагогічний склад повинен прагнути виділити загальні умови, дотримання яких сприяє успішному виконанню вправ, їх ефективності в навчанні.

Основними умовами є: активна і свідома участь слухачів у вирішенні практичних завдань, систематичність і послідовність у проведенні вправ, їх різноманітність і поступове ускладнення шляхом введення нових елементів:

гнучкий контроль за правильним виконанням усіх деталей вправи, прищеплення навичок самоконтролю, самоаналізу виконаних дій, наближення умов виконання вправ до реальних обставин і т. п.

Метод практичних робіт

застосовується під час виконання слухачами завдань з практики різного виду (підготовка обладнання до роботи, застосування, вимір, технічне обслуговування, тощо). Специфіка навчання методом практичних робіт полягає в тому, що слухачі отримують можливість, виконуючи завдання з практики, перевірити дієвість теоретичних знань, пов'язати їх з реальними завданнями, які розв'язуються керівним складом і фахівцями у сфері цивільного захисту за різних обставин.

Метод мозкової атаки

метод розв'язання невідкладних завдань за короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та класифікувати. Цей метод використовується для вирішення складних проблем. Метод мозкової атаки можна використовувати в різних видах діяльності: в роботах з малими та великими навчальними групами, командами, при індивідуальній роботі.

 «Круглий стіл»

метод проведення заняття із слухачами, які, як правило, мають досвід роботи, практичний діяльності з питання, що обговорюється. На «круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити питання з теми обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» - це свого роду нарада з обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, досягнень і помилок. У такий спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові проблеми. Є декілька варіантів проведення «круглого столу».

Ситуаційний аналіз

полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають свої ідеї й рішення в дискусії з іншими слухачами.

Метод кейс-стаді

ототожнюють із методом конкретної ситуації в цілому, однак, він один з найбільш популярних варіантів цього методу. Кейс-опис ситуації, зокрема, про історію утворення, організаційного становлення систем, їхнього розвитку, результатів діяльності. У перекладі з англійського кейс - це випадок (не плутати з іншим його перекладом - валіза, сумка). Таким чином, кейс-стаді - це форма занять із використанням кейсу, випадку.

У будь-якому виді навчальних занять викладачі застосовують кілька методів навчання в різних комбінаціях. Застосування певних методів навчання залежить від завдання та умов кожного виду занять.

Отже, розвиток освіти XXI століття спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчальний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування предметних та життєвих компетенцій.

Впровадження педагогічних технологій неможливе без відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого - отримати інформацію про ефективність і якість навчального процесу, покращення його організації.

Але найважливішим правилом, на мою думку, для реалізації  на практиці інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, безумовно є кропітка підготовка до занять  педагогічного працівника. Особливо, розробка чіткого плану проведення заняття, завчасна підготовка і забезпечення слухачів різноманітними дидактичними матеріалами з метою оперативного і, в той же час, цікавого обговорення, дискусії, роботи в малих групах, доповідей, заслуховувань. 

 

Викладач обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів                                                Ю. Мартинюк

Навчання на об’єкті з масовим перебуванням людей

Щороку на об’єктах з масовим перебуванням людей проводяться навчання, тренування щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Основними завданнями  даних заходів є удосконалення навичок керівного складу у прийнятті рішень, а також вміння працівників чітко діяти.

 17 серпня 2018 року в  КП НМР «Нетішинський міський ринок», що  відноситься до об’єктів з масовим перебуванням людей було проведено спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту. Усвідомлюючи важливість та необхідність відпрацювання заходів, які стосуються безпеки людей та персоналу, керівництво та працівники об’єкту відповідально поставилися до проведення заходу.

Темою навчання стало: «Дії керівного складу, фахівців та працівників   при загрозі виникнення та при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру».

Перший етап розпочався з оповіщення та збору керівного складу, перевірки працездатності системи оповіщення та проведення евакуаційних заходів.

На другому етапі - проведення аварійно-технічних робіт по розчищенню виходів з торгівельного павільйону від дерев та металоконструкцій.

Третій етап - відпрацювання питання з ліквідації пожежі в  приміщенні торгового павільйону, та взаємодії зі службою міста.

Четвертий етап супроводжувався заходами з надання першої домедичної допомоги потерпілому з подальшим направленням в лікувальний заклад.

П’ятий етап - практичне відпрацювання користування первинними засобами пожежогасіння.

У ході методичного супроводу, педагогічними працівниками курсів була надана допомога в розробці документів з організації та проведення навчання. Здійснено вивчення учасниками керівних документів, посадових інструкцій, порядку дій у разі виникнення пожежі, планів евакуації людей, майна та обладнання. Також, була надана допомога в підготовці навчальних місць з відпрацювання практичних заходів та проведено консультації керівництва підприємства.

Після завершення заходу було підведено підсумки, на яких відмітили оперативність, тактовність, рішучі дії керівництва та працівників. За це і отримали добру оцінку.

 Завідувач Нетішинських курсів 3 категорії Васюта П.Є.

Комплексна перевірка виконавчого комітету Нетішинської міської ради щодо стану підготовки керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,  підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

 У середу, 15 серпня 2018 року, в рамках комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту комісія ДСНС розпочала роботу в місті Нетішині. Як зауважив заступник голови комісії Тарас Поліщук на установчій нараді, сусідство з таким потужним об’єктом атомної енергетики як Хмельницька АЕС передбачає знання і виконання усіх необхідних заходів цивільного захисту населення і територій.

Протягом дня у місті відбувалось практичне відпрацювання ввідної. За легендою, на одному з підприємств, що приймає металобрухт, виявлено колбу, що випромінює радіаційний фон потужністю 50 мЗв/год. Відповідно до плану реагування на подібні ситуації на місце події прибули усі необхідні спеціалізовані служби цивільного захисту, провели радіаційну розвідку та під керівництвом штабу з ліквідації надзвичайної ситуації вжили усіх необхідних першочергових заходів для швидшої ліквідації наслідків радіоактивного забруднення. Представники комісії ДСНС, в свою чергу, відзначили оперативність екстрених служб та чітку організацію роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яку очолив перший заступник міського голови Іван Романюк.

Наприкінці навчань в адміністративній будівлі виконавчого комітету міської ради присутні підбили підсумки перевірки Нетішинської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. Представники ДСНС доповіли про хід перевірки, а керівник штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Іван Романюк прозвітував про вжиті заходи щодо реагування на практичну ввідну. Члени комісії ДСНС надали практичні рекомендації щодо покращення стану цивільного захисту.

Завідувач Нетішинських курсів 3 категорії Васюта П.Є.   

У ЦНАПі запрацював Консультаційний пункт з питань цивільного захисту. Одразу на місці можна не лише ознайомитися із правилами безпечної поведінки, а й прихопити пам’ятку із собою. Крім того, усім бажаючим, демонструватимуть ролики про найпоширеніші ситуації, які можуть спіткати. Зокрема, план дій при пожежі, землетрусі

У Нетішині проведено  тренування щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на Хмельницькій АЕС

Інструктивно - методичне заняття з питань підготовки та проведення Тижня безпеки дитини із завідувачами дошкільних закладів освіти міста Хмельницький

Cпеціальне об’єктове  тренування на ТДВ «Хмельницькзалізобетон»

У відповідності до вимог наказу ДСНС України від 06.06.2014 № 458, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р.  № 444 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, додатку до листа ДСНС від 26.04.2017 №16-6361/161, «Рекомендацій щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» та  зведеного графіку проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту у місті Хмельницькому на 2018 рік 23 березня 2018 року на території ТДВ «Хмельницькзалізобетон» з ланкою пожежогасіння було проведено  спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту за участю  працівників  ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Хмельницького міського управління, Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області в особах  начальника циклу практичної підготовки Олексія Черкасова та майстра виробничого навчання циклу практичної підготовки Олександра Гусарського.

Темою тренування обрали питання приведення в готовність пожежної ланки до дій  за призначенням. Відпрацьовували дії особового складу в ході ліквідації пожежі на підприємстві.

За мету було поставлено перевірку реальності Плану приведення ланки в готовність до дій на випадок пожежі.

У ході практичного заходу відпрацювали з особовим складом ряд завдань:

-        порядок дій при гасінні пожежі – правильне використання засобів пожежогасіння – вогнегасників, кошми, стаціонарних засобів пожежогасіння, порядок евакуації людей з місця пожежі згідно плану дій при виникненні пожежі, злагодженість дій учасників тренування у надзвичайній ситуації при виникненні пожежі в приміщенні  адмінбудівлі ТДВ «Хмельницькзалізобетон» та на складі зберігання матеріальних цінностей, при можливому порушенні виробничої діяльності. 

Завдяки цьому працівники підприємства мали можливість не тільки набути максимальних  теоретичних знань, а й здобути практичні навички при ліквідації пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння та  надання першої долікарської допомоги потерпілим на підприємстві. По закінченю спеціального об’єктового тренування  керівником навчання  Віктором Тітаренком проведений розбір навчального тренування з ланкою пожежогасіння. За результатами розбору персонал ланки пожежогасіння та ті, хто залучалися спрацювали правильно, без зауважень. Мета тренувань була досягнута.

 

Майстер ВН циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький крсів удосконалення керівних кадрів Олександр Гусарський

Круглий стіл з викладачами предметів "Цивільний захист" та "Безпека життєдіяльності" вищих навчальних закладів області

Показове Комплексне об'єктове навчання на ДП "Новатор"

Методичний супровід підготовки та проведення протипожежного тренування на об,єкті з масовим перебуванням людей

Наша адреса:

м. Хмельницький,

вул. Кам'янецька, 257/1

Розпорядок роботи:

8.30 - 17.30

Обідня перерва:

13.00 - 13.45

п'ятниця :

8.30 - 16.15

Контакти

(038-2) 61-91-71