Вітаємо на сайті Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області!

Навчання з цивільного захисту та пожежної безпеки в Хмельницькій філії ПАТ "Укрпошта" 20.09.2018 року

Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Навчально – методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта»

Сьогодні, 20 вересня, відбулася знакова подія для двох організацій нашої області – підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Навчально – методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта».

Така співпраця дозволить об’єднати зусилля та можливості  у проведенні масово - роз’яснювальної роботи як серед працівників структурних підрозділів поштового зв’язку, так і клієнтів відділень «Укрпошти» Хмельниччини з питань дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування людей у побуті та на виробництві.

Враховуючи спільні інтереси, заплановано підготувати та провести низку інформаційно - профілактичних заходів з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Так, наприклад, завдяки розробці та виготовленню інформаційно – довідкових куточків, на яких будуть висвітлені небезпеки конкретних населених пунктів, відбуватиметься процес формування культури безпеки життєдіяльності не лише співробітників поштового зв’язку, а й населення, що сприятиме їх готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Даний Меморандум дозволить більш якісно організувати заходи практичної підготовки з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Буде проведено ряд спільних заходів: навчання, об’єктові тренування спеціалізованих служб та формувань.

Начальник Центру підполковник служби цивільного захисту Мул Альона Миколаївна подякувала керівнику Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Хавронюку Олегу Володимировичу за конструктивний діалог та бажання співпрацювати, висловила сподівання, що консолідація спільних зусиль дозволить досягти суттєвих результатів у покращенні профілактичної роботи з питань пожежної безпеки, безпеки у побуті та на виробництві як серед працівників «Укрпошти», так і серед населення.

Основам цивільного захисту навчали працівників Хмельницької дирекцію ПАТ «Укрпошта»

20 вересня працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Хмельницької області взяли активну участь у проведенні заходів, спрямованих на навчання керівників структурних підрозділів Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» діям у надзвичайних ситуаціях.

Розпочався захід з підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» та Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області.

За мету поставили організацію співпраці та консолідацію зусиль сторін, спрямованих на поширення інформації щодо підвищення рівня обізнаності працівників структурних підрозділів поштового зв’язку та населення правилам поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та основних вимог правил пожежної безпеки.

У ході теоретичної частини навчань викладачі обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів розкрили присутнім основні поняття цивільного захисту, єдиної державної системи цивільного захисту та довели керівні документи з питань цивільного захисту. Ознайомили слухачів із класифікацією можливих надзвичайних ситуацій, їх негативним впливом, а також порядком укриття працівників підприємства в захисних спорудах при виникненні надзвичайних ситуацій. Присутнім було доведено структуру органів управління та формувань цивільного захисту, систему оповіщення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій, а також ознайомлено із порядком дій працівників за сигналами оповіщення.

Не залишили поза увагою й не менш важливе питання щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта». Представниками циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів були доведені присутнім основні вимоги нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, вимоги щодо забезпечення протипожежного режиму на об’єктах поштового зв’язку, види протипожежних інструктажів, заходи пожежної безпеки на робочому місці, вимоги до утримання шляхів евакуації, дії під час виникнення пожежі, порядок використання первинних засобів пожежогасіння, тощо.

Наступним етапом навчань було відпрацювання практичних дій працівників поштового зв’язку при виникненні НС. Зокрема, працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності провели майстер – клас із застосування вогнегасників для гасіння осередків пожежі, тим самим відпрацювавши на практиці отримані теоретичні знання.

Підбиваючи підсумки, директор Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Олег Хавронюк подякував за змістовно проведені заняття та наголосив, що такі навчання є вкрай важливими для персоналу, оскільки від швидкості реагування та першочергових дій кожного працівника залежить якнайшвидша ліквідація пожеж чи надзвичайних ситуацій.

Начальник циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Олексій Черкасов

НОВІТНІ  ПЕДАГОГІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КУРСІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ У  СФЕРІ  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області проводить функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,  здійснює методичний супровід практичної підготовки суб’єктів господарювання,  навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, забезпечує надання інших освітніх послуг.

Якісне виконання визначених завдань потребує створення нового колективного досвіду на базі науково-методичної ідеї, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчального процесу, впровадити інноваційні технології та підвищити рівень професійної майстерності педагогічних працівників.

Інновація педагогічного процесу означає введення нового в мету, зміст, форми і методи навчання, в організацію спільної діяльності учасників навчального процесу. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих педагогів і цілих колективів.

Реалізація поставленої мети на обласних та міста Хмельницький курсах здійснюється шляхом вирішення наступних завдань: розроблення та впровадження ефективної системи розвитку професійної компетентності та майстерності педагогічного складу, визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг з функціонального, спеціального навчання з питань пожежної безпеки, методичного супроводу заходів практичної підготовки, впровадження педагогічними працівниками сучасних методів і прийомів навчання у сфері цивільного захисту,  створення умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та їх мотивації до самостійної діяльності, системного впровадження інноваційних педагогічних технологій в практичну діяльність педагогічних працівників, реалізації компетентного підходу у викладанні навчального матеріалу за відповідними планами і програмами,  створення умов для забезпечення кожному слухачеві доступу до навчального, методичного та інформаційно-довідкового матеріалу у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, вивчення та узагальнення  педагогічного досвіду педагогічних працівників курсів, інших навчально-методичних установ сфери цивільного захисту, його поширення на сайті Центру.

Якщо звертатися до джерел поняття «технологія», то воно походить із двох грецьких слів: tehne - мистецтво, майстерність і logos - слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлену майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності, а також - на результати. Ступінь досягнення за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність керівника заняття.

Потік інформації, що постійно зростає, потребує інноваційних форм, які б дозволяли в короткий термін передавати тим, хто навчається, великий обсяг знань, надавали можливість забезпечити високий рівень засвоєння матеріалу, закріплення його на практиці. Загальною тенденцією є дедалі більший акцент на використанні форм активного навчання.

Уже давно ввійшли в практику роботи викладачів заняття з активними формами навчання. А зараз усе популярнішим стає інтерактивне навчання. Основою розвитку творчої особистості слухача є створення ситуацій активного пошуку, здогадів, роздумів, дискусій, розв'язання протиріч.

Пошук нових форм і прийомів організації заняття у наш час - явище не тільки закономірне, але і необхідне. Інноваційні форми і методи - один з важливих засобів навчання, оскільки вони формують в слухачів стійкий інтерес до навчання, знімають напругу, допомагають формувати навички професійної і навчальної діяльності, емоційно впливають на слухачів, завдяки чому у них і формуються більш міцні і глибокі знання.

Пропоную розглянути декілька інноваційних методів, які були застосовані педагогічними працівниками в ході показових та відкритих занять, обговорені на засіданнях методичних комісій та схвалені для  застосування:

Метод презентації

 виступ перед аудиторією - необхідний атрибут фактичної та навчальної діяльності. Презентації використовуються для представлення певних тем, розробок, звіту про виконання індивідуального завдання тощо. Всі презентації проводяться за однією структурою сценарію: представлення теми та її мети, коротке викладення змісту за розділами, невимушене спілкування, обговорення теми.

Метод обговорення навчального матеріалу

передбачає активну  колективну роботу слухачів під керівництвом викладача на базі їхньої попередньої підготовки шляхом обговорення навчального матеріалу з певної проблеми. Воно розраховане на те, щоб слухачі змогли поглибити і систематизувати свої знання, перевірити правильність висновків, до яких вони дійшли, оволодіти умінням відстоювати свої погляди і переконання.

Метод показу (демонстрації)

полягає в тому, щоб за допомогою  різноманітних дій і засобів створити у слухачів наочний образ предмета, що вивчається, сформувати конкретні уявлення про будову приладу, засобів рятування, протікання певних процесів. За допомогою цього методу досягається активізація уваги і мислення слухачів. Показ сприяє швидкому засвоєнню матеріалу, опанування якого за допомогою інших методів потребує більше часу і зусиль.

Метод вправ

полягає в багаторазовому свідомому повторенні  розумових або практичних дій, які виникають в умовах, що постійно  ускладнюються, з метою формування та закріплення навичок і умінь.

Методика проведення вправ за темами навчальної програми дуже різна. Педагогічний склад повинен прагнути виділити загальні умови, дотримання яких сприяє успішному виконанню вправ, їх ефективності в навчанні.

Основними умовами є: активна і свідома участь слухачів у вирішенні практичних завдань, систематичність і послідовність у проведенні вправ, їх різноманітність і поступове ускладнення шляхом введення нових елементів:

гнучкий контроль за правильним виконанням усіх деталей вправи, прищеплення навичок самоконтролю, самоаналізу виконаних дій, наближення умов виконання вправ до реальних обставин і т. п.

Метод практичних робіт

застосовується під час виконання слухачами завдань з практики різного виду (підготовка обладнання до роботи, застосування, вимір, технічне обслуговування, тощо). Специфіка навчання методом практичних робіт полягає в тому, що слухачі отримують можливість, виконуючи завдання з практики, перевірити дієвість теоретичних знань, пов'язати їх з реальними завданнями, які розв'язуються керівним складом і фахівцями у сфері цивільного захисту за різних обставин.

Метод мозкової атаки

метод розв'язання невідкладних завдань за короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та класифікувати. Цей метод використовується для вирішення складних проблем. Метод мозкової атаки можна використовувати в різних видах діяльності: в роботах з малими та великими навчальними групами, командами, при індивідуальній роботі.

 «Круглий стіл»

метод проведення заняття із слухачами, які, як правило, мають досвід роботи, практичний діяльності з питання, що обговорюється. На «круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити питання з теми обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» - це свого роду нарада з обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, досягнень і помилок. У такий спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові проблеми. Є декілька варіантів проведення «круглого столу».

Ситуаційний аналіз

полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають свої ідеї й рішення в дискусії з іншими слухачами.

Метод кейс-стаді

ототожнюють із методом конкретної ситуації в цілому, однак, він один з найбільш популярних варіантів цього методу. Кейс-опис ситуації, зокрема, про історію утворення, організаційного становлення систем, їхнього розвитку, результатів діяльності. У перекладі з англійського кейс - це випадок (не плутати з іншим його перекладом - валіза, сумка). Таким чином, кейс-стаді - це форма занять із використанням кейсу, випадку.

У будь-якому виді навчальних занять викладачі застосовують кілька методів навчання в різних комбінаціях. Застосування певних методів навчання залежить від завдання та умов кожного виду занять.

Отже, розвиток освіти XXI століття спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчальний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування предметних та життєвих компетенцій.

Впровадження педагогічних технологій неможливе без відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого - отримати інформацію про ефективність і якість навчального процесу, покращення його організації.

Але найважливішим правилом, на мою думку, для реалізації  на практиці інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, безумовно є кропітка підготовка до занять  педагогічного працівника. Особливо, розробка чіткого плану проведення заняття, завчасна підготовка і забезпечення слухачів різноманітними дидактичними матеріалами з метою оперативного і, в той же час, цікавого обговорення, дискусії, роботи в малих групах, доповідей, заслуховувань. 

 

Викладач обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів                                                Ю. Мартинюк

Харчове отруєння

Ви бігли на зустріч, поспішали й на ходу перехопили пиріжок, придбаний у вуличних торгівців? У холодильнику залежалася відбивна, але ви не надто принюхувалися до неї, бо були голодні? У позавчорашньому компоті відчувався квасний присмак, але ж вам дуже хотілося пити? І от настав час відплати за таке недбале ставлення до свого шлунку. Зігнувшись, ви сидите у туалеті, водночас переборюючи позиви до блювання ...

Прикра ситуація, в якій більшості з нас колись довелося побувати. Дізнайтеся про ознаки та симптоми харчового отруєння – і про те, як вийти з цього стану без ускладнень для здоров’я.

Що таке харчове отруєння? У більшості випадків харчового отруєння йдеться про гастроентерит – подразнення слизової оболонки шлунку і кишківника, спричинене бактеріями або вірусом. Найчастіше бактерії потрапляють в організм з їжею, але можуть бути й інші шляхи – наприклад, коли ви бралися руками за речі, яких перед тим торкалася інфікована людина (клямку дверей, телефонну слухавку, покришку унітазу), й не помили одразу ж після цього рук. Харчове отруєння може проходити в легкій формі, коли у вас просто поболює шлунок і «крутить у животі», а може мати й гострі прояви – безперервний пронос і гарячку. Симптоми отруєння можуть з’явитися вже через декілька годин, проте бувають випадки, коли між потраплянням в організм бактерій і появою перших симптомів минає до двох тижнів.

Симптоми харчового отруєння: нудота; біль у животі; підвищена температура тіла; діарея; блювота; здуття живота; спазми.

Що робити при харчовому отруєнні? Ваш організм намагається позбутися отруйних мікроорганізмів, тож не слід йому заважати. Не поспішайте ковтати таблетки від проносу, якщо їх вам не приписав лікар. Але ви можете й повинні допомагати цьому природному процесові очищення. Для цього треба підтримувати належну гідратацію організму. Споживайте якомога більше рідини, збагаченої електролітами: негазовану мінеральну воду, препарати типу «Регідрон», «Гастроліт». Під час гострої стадії отруєння не слід нічого їсти. Якщо немає відторгнення рідини, поступово додавайте продукти, що легко засвоюються.

Класична дієта після завершення гострої стадії отруєння: банани; розварений рис; розварені з водою яблука; сухарі (тости) з білого хліба. Якщо ви доросла здорова людина з міцною імунною системою, то за два-три дні ваша халепа з отруєнням мине. Але не сподівайтеся, що можна випити якісь диво-ліки й позбутися симптомів отруєння вже за півдня. Декілька днів вам таки доведеться постраждати. Усе, що ви можете зробити – це побільше пити, відпочивати і не їсти нічого, окрім продуктів, перелічених вище.

У яких випадках слід звернутися до лікаря? Якщо у вас спостерігаються такі симптоми: діарея і температура тіла понад 38,5; сильне запаморочення, втрата свідомості; відторгнення рідини упродовж 24 годин; діарея протягом п’яти або більше днів.

У яких випадках слід звернутися по невідкладну медичну допомогу? Якщо ви незадовго до отруєння їли морепродукти або гриби, або консервовані продукти (бо токсини, що могли потрапити у ваш організм з цих продуктів, становлять небезпеку для життя). Якщо у вас спостерігаються такі симптоми: сліди крові у виділеннях; помітне порушення ритму серцебиття. 

Будьте уважними до власного здоров’я.

Майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки Безп‘ятчук С.Л.  

Навчалися особи, які очолюють ланки, групи, пости з обслуговування захисних споруд цивільного захисту Летичівської ОТГ

Згідно плану комплектування Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.11.2017 року № 1183/2017-р, в період з 12 по 14 вересня поточного року в Летичівському районі на базі протирадіаційного укриття Летичівської ОТГ майстром виробничого навчання циклу практичної підготовки Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Гусарським Олександром Борисовичем було проведено функціональне навчання з підвищення рівня знань у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з особами, які очолюють ланки, групи, пости з обслуговування захисних споруд цивільного захисту.

 У ході проведення навчання присутнім була доведена інформація щодо  порядку утримання, експлуатаціі та використання захисних споруд для населення та працівників суб’єкту господарювання, а також практично відпрацьовувались дії командира, особового складу формування по приведенню захисних споруд у готовність до укриття населення та їх експлуатації в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Зростання кількості атомних електростанцій, хімічно небезпечних і вибухонебезпечних підприємств та інших об'єктів, які порушують екологію зовнішнього середовища  вимагають від органів влади створювати умови для захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Особливої актуальності питання захисту набуло протягом останнього часу через нестабільну військову, політичну, соціальну ситуацію в Україні. В цих умовах терміни проведення захисних заходів можуть бути обмеженими. На першому місці має бути

 переховування населення у захисних спорудах у місці його перебування – на роботі, чи навчанні та в місцях постійного проживання. Саме злагоджена робота персоналу по приведенню захисних споруд у готовність до укривання населення та їх експлуатації є запорукою збереження життя і здоров`я  кожного  громадянина України.

Відзначили професійне свято – День рятівника

Сьогодні, 17 вересня, у Навчально – методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області проведено урочисті заходи з нагоди професійного свята – Дня рятівника.

У вітальному слові начальник Центру підполковник служби цивільного захисту Мул Альона Миколаївна зазначила, що поряд із працівниками аварійно – рятувальних служб області працівники Центру та його структурних підрозділів якісно виконують основні завдання, навчаючи керівний склад та фахівців цивільного захисту, надаючи людям інформацію з питань організації цивільного захисту на суб’єктах господарювання, методичний супровід підготовки практичних заходів з питань дій у надзвичайних ситуаціях, проводячи просвітницькі акції зі студентами, учнями та вихованцями закладів дошкільної освіти, озброюючи їх знаннями та практичними навичками протидії нищівній силі надзвичайних ситуацій, навчаючи їх передбачати, не допускати та діяти при виникненні небезпек та загроз. Керівник зазначила, що за підсумками першого півріччя функціональне навчання з питань цивільного захисту на базі Центру та структурних підрозділів пройшло  1725 чол., спеціальну підготовку – 128 чол., та навчання з питань пожежної безпеки – 392 особи. А в загальному це більше 2 тисяч осіб. Майстри виробничого навчання здійснили методичний супровід практичної підготовки під час підготовки та проведення 146 практичних заходів, з яких 17 спеціальних об’єктових навчань, 112 спеціальних об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань, 3  спеціальних об’єктових тренувань у вищих навчальних закладах, 8 показових Днів ЦЗ, 6 показових Тижнів БЖД. Такою роботою було охоплено 9784 особи. Прийнято участь у підготовці та проведенні ряду тренувань територіальної підсистеми ЄДСЦЗ області. Тобто, робочі будні колективу Центру були насичені подіями, зустрічами, заходами. Альона Миколаївна побажала не зупинятися на досягнутому: вчитися, розвиватися, зростати та удосконалюватися.

З нагоди свята та за сумлінне виконання службових обов’язків грамотами та цінними подарунками було відзначено ряд працівників Центру та надійних партнерів - представників Акціонерного товариство «Хмельницькобленерго». До вітань приєдналася дирекція Обласної профспілки працівників державних установ.

Відзначаємо День рятівника

Чи задумувались ви колись, що саме вам відомо про представників цієї мужньої професії? Для більшості з нас – це люди, які гасять пожежі, рятують потопаючих, допомагають при будь-яких форс-мажорах. І це далеко не увесь спектр завдань, які виконують ці сміливі люди. Йдеться не лише про пожежників та відкривачів заблокованих дверей, а про справжніх героїв, внесок яких у можливість нашого з вами безтурботного і спокійного життя, позбавленого катастроф, є набагато більшим, ніж ми можемо собі уявити. 

Професія доволі нелегка і потребує відповідної фізичної, психологічної, розумової підготовки, тому що відлік іде навіть не на хвилини, а на секунди. І від цього залежать людські життя.

Людина завжди прагнула приборкати вогняну стихію. У часи князя Ярослава Мудрого боротьбу з вогнем "вели" - ікони православної церкви - "Неопалима купина" та "Микита Новгородський".

         Виникнення перших протипожежних команд пов'язане із розвитком  міст у Х-Х1 сторіччі та зведенням кам'яних споруд.

        Саме у цю пору виникає пожежно-сторожова охорона, яка мала "берегти міста від вогню та усіляких крадіжок". На жаль, у кращому випадку вона могла лише констатувати факт пожежі. Дерев'яні будинки горіли так швидко, що ні часу, ні відповідної техніки не вистачало  навіть на те, щоб збити полум'я.

Після повернення містам у 1798 році магдебурзького права, яке було  призупинене після введення у Російській імперії у 1781 році "Установления о губерниях", пожежній справі почала приділятися належна увага і кількість пожеж зменшилась. Вищий орган міста – Магістрат, мав свого архітектора, який керував у місті будівництвом і здійснював контроль за протипожежними заходами під час будівництва. На узвишшях, багатьох церковних дзвіницях були встановлені пожежні варти.

У Радянському Союзі така служба зародилася у 1921 році, коли В. Ленін підписав декрет про організацію робіт по підніманню затонулих суден. У 1923 році була створена Експедиція підводних робіт особливого призначення (ЕПРОП). За 10 років вона врятувала 50 суден водотоннажністю понад 250 тис. тон, підняла 110 затонулих суден і виконала багато підводних робіт з будівництва важливих гідротехнічних споруд. На початку німецько-радянської війни ЕПРОП перевели до складу ВМФ. Під час війни ця служба врятувала понад 1000 суден загальною водотоннажністю близько 1,5 млн тон, підняла більше 110 затонулих суден водотоннажністю не менше 400 тис. тон і виконала ряд інших важливих оборонних робіт.

Після війни Аварійно-рятувальна служба СРСР ширше розгорнула свою діяльність по рятуванню суден, які потрапили в біду, по підніманню затонулих суден і виконанню підводних робіт. Вона була наймогутнішою рятувальною організацією світу, оснащеною найновішою рятувальною і водолазною технікою. У 1954–1956 роках СРСР уклав з рядом іноземних держав угоди про співробітництво аварійно-рятувальних служб. Угоди з соціалістичними країнами укладалися про співробітництво з рятування на морях людей і поданню допомоги суднам і літакам, які потрапили в біду; з капіталістичними ж тільки з рятування людей.

        У 90-ті роки ХХ століття, після проголошення в Україні незалежності, багато чого змінилось в організації роботи рятувальної справи. Стрімкий розвиток демократії та прагнення зробити державні структури більш відкритими для людей, потребував нових рішень.

      У підписаному 27.08.2004  Президентом України  Указі  № 1010/2004 «Про день працівників цивільного захисту», відзначено значний внесок пожежників,  аварійно-рятувальних формувань і служб у справі захисту населення,  територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Надалі, згідно з  Указом Президента України від 12 вересня 2008 року № 830,  цей День став мати назву "День рятівника".

Завдання, які стоять перед національними службами цивільної оборони більшості країн світу, пов’язані сьогодні в основному з проблемами мирного часу, що дозволяє говорити саме про цивільний захист населення, а не про цивільну оборону.

Саме тому відбулася об’єктивна переорієнтація більшості національних та міжнародних організацій від завдань військового характеру до реагування на надзвичайні ситуації мирного часу у разі їх виникнення.

До речі, День рятувальника України святкується  в той же день, що і день Ікони Божої Матері «Неопалима Купина». Вона вважається покровителькою пожежників і рятувальників.

Працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, як і весь багатотисячний колектив  ДСНС україни, зустрічає цей день із гідними показниками.

Так, з початку поточного року в установі пройшло навчання у сфері цивільного захисту більше 2 тисяч осіб,  у тому числі за державним замовленням близько 800 фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а з питань пожежної безпеки - 500 осіб.

Педагогічними працівниками Центру надано 1160 консультацій  суб’єктам господарювання у ході проведення 185 спеціальних об’єктових навчань, тренувань. Ефективно проводиться інформаційно-просвітницька робота з усіма верствами населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, популяризації здорового та безпечного способу життя через технічні і друковані засоби масової інформації та шляхом проведення представницьких педагогічних заходів.

Високий фаховий рівень, досвід роботи, відданість справі, організаційні здібності керівництва та працівників Центру слугуватимуть надійною запорукою ефективного виконання визначених державою функцій, сприятимуть органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у реалізації завдань з підготовки жителів Хмельниччини до дій у надзвичайних, нестандартних побутових ситуаціях та в умовах терористичних актів.

Викладач обласних курсів удосконалення керівних кадрів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області С.О. Леус

Дитячі пустощі з вогнем – причина пожежі!

У засобах масової інформації все частіше зустрічаються повідомлення про пожежі, причини їх виникнення, людські жертви та матеріальні збитки. Водночас постійно звучать застереження щодо дотримання правил поводження з вогнем, адже їх нехтування призводить до виникнення пожеж. Нерідко причиною пожеж є пустощі дітей із вогнем.

На жаль, батьки у повсякденних турботах не завжди приділяють достатньої уваги та часу вихованню у дітей обережного поводження з вогнем, часто залишають їх без нагляду, що іноді сприяє виникненню пожежі. Дорослі часто забувають, що дітям притаманна допитливість. Сірники, запальнички, газові і електричні прилади викликають підвищений інтерес у дітей. Малюкам хочеться дізнатися про те, як виникає вогонь, який приваблює їх процесом горіння. Це може закінчитися жахливими наслідками. Не розуміючи, яку небезпеку приховує у собі вогонь, дитині нічого не вартує запалити сірника, сидячі на ліжку або у кріслі, увімкнути в електромережу праску або камін, відкрити газову горілку.

Шановні батьки! Щоб уникнути виникнення пожеж від пустощів з вогнем, не залишайте дітей без нагляду, тримайте сірники та запальнички у недоступних місцях. Пам’ятайте: майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити у родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику Служби порятунку, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Контролюйте розваги дітей та особистим прикладом навчайте їх правилам безпечної поведінки. Пояснюйте малюкам небезпеку і наслідки гри з вогнем.

Пам’ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих!

 

Начальник циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області підполковник служби цивільного захисту О.Л.Черкасов

Не все безпечне, що збираємо!

Щороку восени на «тихе полювання» вирушають як досвідчені грибники, так і новачки, – осінній ліс кличе усіх. Для багатьох гриби – не лише смачна здобич, а й власне, привід цікаво відпочити на природі.

Українці активно викладають у соцмережах лісові знахідки – гриби різних видів і розмірів. Встановлюють і грибні рекорди.

Щоб убезпечити себе під час збирання дарів природи, необхідно дотримуватися елементарних, але важливих правил збору та переробки грибів:

Як не стати жертвою «тихого полювання»?

При збиранні грибів необхідно дотримуватись таких правил:

·  збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте;

·  знайте «в обличчя» отруйні гриби вашого регіону;

·  ніколи не збирайте і не вживайте в їжу гриби, у яких біля основи ніжки є клубнеподібне потовщення (як у мухоморів);

·  якщо на галявині серед їстівних грибів росла бліда поганка – не збирайте там гриби, тому що спори блідої поганки теж отруйні і можуть переноситись вітром на інші гриби і отруювати їх. Якщо у корзину раптом потрапила бліда поганка - викидайте всі гриби, оскільки вони також можуть стати отруйними;

·  небезпечно збирати гриби біля автошляхів, промислових підприємств та складів, в межах населених пунктів, оскільки гриби, ніби губка, всмоктують токсичні речовини, які містяться у вихлопних газах автомобілів, смітті, повітрі;

·  не куштуйте на смак сирі гриби;

·  дотримуйтесь технології приготування страв із грибів. Не забувайте, що гриби потрібно тричі кип’ятити по 30 хвилин, міняючи воду. Недоварені або недосмажені гриби також можуть стати причиною отруєнь;

·  не варто їсти гриби людям похилого віку, особливо хворим на хвороби шлунково-кишкового тракту та нирок;

·  не дозволяйте збирати і вживати гриби дітям;

·  свіжі гриби – це продукт, що швидко псується, вони є хорошим середовищем для розвитку мікроорганізмів, тому потребують обробки не пізніше, як за 3 – 4-и години після збору.

Пам'ятайте, що збереження життя постраждалих залежить від своєчасного звернення за медичною допомогою.

Після перших клінічних проявів отруєння грибами – гострий біль у животі, нудота, блювота, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, проноси, запаморочення, галюцинації – негайно зверніться за кваліфікованою медичною допомогою. Це потрібно зробити також тоді, коли у вас клінічні ознаки відсутні, але хто-небудь з вашого оточення, з ким ви вживали гриби, отруївся ними.

Будьте уважними та нежадібними. Якщо сумніваєтесь у назві та якості гриба - не беріть його до кошика! Вдалого сезону «грибного полювання».

 

Старший викладач обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ БЖД Хмельницької області капітан служби цивільного захисту О.О. Мосолов

Навчання на об’єкті з масовим перебуванням людей

Щороку на об’єктах з масовим перебуванням людей проводяться навчання, тренування щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Основними завданнями  даних заходів є удосконалення навичок керівного складу у прийнятті рішень, а також вміння працівників чітко діяти.

 17 серпня 2018 року в  КП НМР «Нетішинський міський ринок», що  відноситься до об’єктів з масовим перебуванням людей було проведено спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту. Усвідомлюючи важливість та необхідність відпрацювання заходів, які стосуються безпеки людей та персоналу, керівництво та працівники об’єкту відповідально поставилися до проведення заходу.

Темою навчання стало: «Дії керівного складу, фахівців та працівників   при загрозі виникнення та при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру».

Перший етап розпочався з оповіщення та збору керівного складу, перевірки працездатності системи оповіщення та проведення евакуаційних заходів.

На другому етапі - проведення аварійно-технічних робіт по розчищенню виходів з торгівельного павільйону від дерев та металоконструкцій.

Третій етап - відпрацювання питання з ліквідації пожежі в  приміщенні торгового павільйону, та взаємодії зі службою міста.

Четвертий етап супроводжувався заходами з надання першої домедичної допомоги потерпілому з подальшим направленням в лікувальний заклад.

П’ятий етап - практичне відпрацювання користування первинними засобами пожежогасіння.

У ході методичного супроводу, педагогічними працівниками курсів була надана допомога в розробці документів з організації та проведення навчання. Здійснено вивчення учасниками керівних документів, посадових інструкцій, порядку дій у разі виникнення пожежі, планів евакуації людей, майна та обладнання. Також, була надана допомога в підготовці навчальних місць з відпрацювання практичних заходів та проведено консультації керівництва підприємства.

Після завершення заходу було підведено підсумки, на яких відмітили оперативність, тактовність, рішучі дії керівництва та працівників. За це і отримали добру оцінку.

 Завідувач Нетішинських курсів 3 категорії Васюта П.Є.

Комплексна перевірка виконавчого комітету Нетішинської міської ради щодо стану підготовки керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,  підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

 У середу, 15 серпня 2018 року, в рамках комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту комісія ДСНС розпочала роботу в місті Нетішині. Як зауважив заступник голови комісії Тарас Поліщук на установчій нараді, сусідство з таким потужним об’єктом атомної енергетики як Хмельницька АЕС передбачає знання і виконання усіх необхідних заходів цивільного захисту населення і територій.

Протягом дня у місті відбувалось практичне відпрацювання ввідної. За легендою, на одному з підприємств, що приймає металобрухт, виявлено колбу, що випромінює радіаційний фон потужністю 50 мЗв/год. Відповідно до плану реагування на подібні ситуації на місце події прибули усі необхідні спеціалізовані служби цивільного захисту, провели радіаційну розвідку та під керівництвом штабу з ліквідації надзвичайної ситуації вжили усіх необхідних першочергових заходів для швидшої ліквідації наслідків радіоактивного забруднення. Представники комісії ДСНС, в свою чергу, відзначили оперативність екстрених служб та чітку організацію роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яку очолив перший заступник міського голови Іван Романюк.

Наприкінці навчань в адміністративній будівлі виконавчого комітету міської ради присутні підбили підсумки перевірки Нетішинської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. Представники ДСНС доповіли про хід перевірки, а керівник штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Іван Романюк прозвітував про вжиті заходи щодо реагування на практичну ввідну. Члени комісії ДСНС надали практичні рекомендації щодо покращення стану цивільного захисту.

Завідувач Нетішинських курсів 3 категорії Васюта П.Є.   

Комплексна перевірка виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб у Хмельницькій області

У відповідності до Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 981-р, на підставі наказу Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 30.07.2018 р. № 442, 13 серпня розпочалась Комплексна перевірка виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб у Хмельницькій області.

Під час перевірки Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області основна увага зверталася на виконання в повному обсязі Плану комплектування Центру області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2018 рік; виконання графіку проведення навчання зі спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки структурними підрозділами Центру у 2018 році; проведення навчання з питань пожежної безпеки відповідно до угод з підприємствами, установами, організаціями області тощо.

Перевірялася робота Центру щодо співпраці з об’єднаними територіальними громадами області щодо створення центрів безпеки і функціонування при органах місцевого самоврядування консультаційних пунктів з навчання непрацюючого населення з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Особлива увага зверталася на співпрацю з базовими (опорними) закладами освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

Купальний сезон у розпалі

Найкращий відпочинок влітку – це відпочинок на воді. Проте користуватись цим благом матінки-природи потрібно розумно і обережно, адже вода помилок не прощає і при легковажному ставленні до себе може стати причиною неприємностей і навіть відібрати життя. Багато людей гине через невміння добре плавати, бажання купатися в необладнаних водоймах, під час хвилювання на морі, в аварійних ситуаціях на човнах та інших плавзасобах, під час переправ. Тому першою умовою безпечного відпочинку на воді є знання правил поведінки та вміння плавати. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, впевнено, у випадку необхідності може надати допомогу товаришу, який потрапив у біду. Однак, навіть той, хто добре плаває, повинен бути постійно обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватися правил поведінки на воді.

Щоб себе захистити, необхідно знати, принаймні, загальні правила поведінки на воді.

Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.

Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.

Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,5-2 години.

У воді варто знаходитись не більше 15 хв.

Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочити у тіні.

Не слід купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.

Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у постійному напруженні, не гоніться за швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у великих запливах без дозволу лікаря і необхідних тренувань.

Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання задоволення від відпочинку.

 

Методист обласного методичного кабінету Рефель А.Г.

Обережно: отруйні гриби

Гриби є дарунком лісу, але одночасно і небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а інколи і до смерті.

Різні види отруйних грибів з’являються з ранньої весни і зустріти їх можна аж до пізньої осені. Таким чином, отруєння трапляються протягом усього вегетаційного періоду. Дуже багато отруйних грибів є подібними до їстівних. Наприклад, білий гриб і жовчний гриб, підосичник і мухомор червоний, сироїжка і бліда поганка тощо.

У нашій країні зустрічається близько 80 видів неїстівних грибів. Приблизно 20 із них є особливо небезпечними для життя людини.

Отже, причинами отруєння грибами є наступні: вживання отруйних грибів; неправильне приготування умовно їстівних грибів; споживання старих або зіпсованих грибів; вживання грибів, що мають отруйних «двійників» або якщо вони зібрані у місцях захоронення токсичних речовин (поліетиленових пляшок, пакетів, залишків фарб, лаків, аерозолів, добрив).

Симптомами отруєння є наступні: нудота; блювота; біль у животі; галюцинації; розлад або втрата свідомості; порушення дихання та серцевої діяльності; розлад шлунку; підвищення температури тіла.

Перша допомога при отруєнні грибами:

1)    необхідно викликати карету швидкої медичної допомоги;

2)    промити шлунок (випити 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки);

3)    викликати блювоту та прийняти активоване вугілля;

4)    пити багато теплого міцного чаю або підсоленої води;

5)    покласти на живіт і до ніг теплу грілку;

6)    з’ясувати, хто ще вживав дані гриби та провести профілактичні заходи.

Запам’ятайте, що отруєння рибами дуже важко піддається лікуванню! Щоб уникнути небезпеки – купуйте сертифіковані гриби в магазині. Якщо не впевненні у якомусь грибі – викиньте його. Не збирайте грибів поблизу дороги, смітників, у небезпечних зонах. Ні в якому разі не пробуйте сирі гриби на смак.

Бережіть себе і своїх рідних!

 

Методист обласного методичного кабінету Рефель А.Г.

Відпрацьовували дії у разі виникнення надзвичайної ситуації на арсеналах та базах зберігання озброєння Збройних сил України

Педагогічні працівники Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області прийняли участь у підготовці та проведенні тренування органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та ланок Хмельницького району у разі виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини.

У ході методичного супроводу викладачами Центру було проведено ряд практичних занять із керівним складом збірних та приймальних пунктів  евакуації, надано практичну допомогу в розробці інформаційно – просвітницьких матеріалів, таких як пам’ятки, флаєри, рекомендації щодо дій при евакуації, при вибухах боєприпасів, отриманні сигналів цивільного захисту, виявленні вибухонебезпечних предметів тощо.

Безпосередньо під час теоретичної частини було доведено оперативну обстановку на території району. За тактичним задумом навчання на технічній території зберігання боєприпасів військової частини виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Прогнозована зона можливого ураження утворилася в радіусі 5 км. У небезпечну зону потрапили 4 населених пункти, в яких проживає понад 11 тис. громадян.

Голови евакуаційних комісій міста Хмельницького та Хмельницького району доповіли про порядок дій при здійсненні евакуації населення.

Заступник начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області з реагування на надзвичайні ситуації Петро Сибіга роз'яснив присутнім порядок організації гасіння пожежі на складах боєприпасів усіма наявними силами й засобами відповідно до державного плану реагування на надзвичайну ситуацію та проведення гуманітарного розмінування уражених територій.

Під час практичної фази тренувань проводилися заходи  щодо захисту населення на випадок пожежі на складах з боєприпасами. Учасники заходу ознайомились із будовою і характеристиками боєприпасів та ймовірними наслідками у разі їх неконтрольованої детонації та розльоту. Також піротехніки ДСНС продемонстрували присутнім, як здійснюватиметься гуманітарне розмінування уражених територій.

Учасники тренування мали можливість ознайомитися із роботою мобільного навчально – консультаційного пункту щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, який був розгорнутий на приймальному пункті евакуації у СЗОШ №29 м. Хмельницького. Усі бажаючі отримали не лише консультації з питань дій у надзвичайних ситуаціях, а й розроблені педколективом Центру наочні друковані матеріали, які можна використати для інформаційного наповнення довідкових куточків з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

У підсумку мета тренувань була досягнута: органи управління й сили цивільного захисту діяли злагоджено. Учасники відпрацювали заходи з оповіщення, евакуації, розміщення евакуйованих та забезпечення безпеки в евакуйованих населених пунктах, на практиці перевірили роботу збірних евакопунктів, приймальних пунктів евакуації  та блокпостів.

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельник

Місто професій у Хмельницькому

23 червня у Хмельницькому проводилася профорієнтаційна інтерактивна гра «Місто професій». У парковій зоні було розгорнуто 75 імпровізованих місць працевлаштування.

Педагогічні працівники Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області пропонували усім бажаючим дітлахам освоїти тонкощі та премудрості безпеки та стати справжнім фахівцем у сфері цивільного захисту. 

Під час підготовки до даного заходу ми враховували, що участь прийматимуть діти різних вікових категорій, тому й завдання розробили диференційовані. Для найменших пропонували складати тематичні пазли та дарували розмальовки із відображенням правил безпечної поведінки, для дошкільнят пропонували рольові ігри, у ході яких моделювали різні надзвичайні ситуації та разом будували алгоритми дій у них. Школярів цікавили прилади радіаційної та хімічної розвідки й дозиметричного контролю, засоби захисту органів дихання. Усі бажаючі мали можливість виміряти радіаційний фон, приміряти протигаз чи респіратор. Велике здивування не лише у дітей, а й у дорослих викликали розміри ватно – марлевої пов’язки. Тому усі з цікавістю спостерігали за майстер – класом по її виготовленню та використанню. Незмінним лідером у приверненні уваги був нітратомір: усі мали бажання виміряти вміст нітратів у популярних овочах та фруктах, таких як огірок, редис, помідор, цибуля, полуниця.

Наша локація користувалася популярністю не лише у дітей, а й у їхніх батьків та родичів.

Дорослі з цікавістю розпитували про небезпечні рослини – борщівник, конвалію, блекоту, болиголов, вовчі ягоди. Для більш поглибленого ознайомлення з різноманітними небезпеками та алгоритмами дій при їх виникненні усім надавали пам’ятки, буклети та флаєри з тематики безпеки життєдіяльності.

Захід був динамічним, пізнавальним, дуже веселим та результативним.

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельник

Найкращий спосіб відпрацювання навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях – проведення спеціального об’єктового навчання

Від надзвичайних ситуацій ніхто не застрахований, тому вміння правильно та чітко діяти у разі їх виникнення - запорука мінімізації наслідків впливу цих ситуацій та зменшення людських втрат. Саме цьому питанню надають належну увагу працівники  Нетішинських курсів ІІІ категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності хмельницької області.

Так, 15 червня 2018 року на базі готелю « Горинь», що у місті Нетішин,  було проведено спеціальне об’єктове навчання за темою: «Дії органів управління при виникненні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», в ході якого були відпрацьовані дві ввідні: пожежа в готельному номері та евакуація проживаючих і працівників. 

Керівник навчання Фуртатова М.О. перед початком об’єктового навчання довела до працівників закладу інформацію щодо основних обов’язків, акцентувала увагу на важливості знання вимог документів з питань попередження та реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру та на відпрацюванні документів по підготовці та проведенню спеціального об’єктового навчання, а також практичному відпрацюванні дій працівників закладу.

Основна увага була приділена практичному виконанню заходів цивільного захисту персоналом та працівниками. У ході навчання кожен учасник зміг практично відпрацювати дії при гасінні пожежі, проведення евакуаційних заходів. Особовим складом здійснено оповіщення, евакуацію гостей готелю та працівників, відпрацьовано порядок дій у разі можливого виникнення надзвичайних ситуацій.

Працівники повторили свої дії у разі отримання інформації про виникнення НС та правила використання первинних засобів пожежогасіння у випадку пожежі. Під час відпрацювання заходів діяли чітко та злагоджено, розуміючи, що краще відпрацювати усі ввідні у ході навчання, щоб завжди бути готовими до аналогічних ситуацій, якщо вони трапляться у реальному житті.

У проведенні навчань прийняли участь  керівництво підприємства, посередницький апарат, представники головного управління ДСНС України у Хмельницькій області, педпрацівники Нетішинських курси 3-категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області.

 

Майстер виробничого навчання Нетішинських курсів ІІІ категорії   О.О.Сотник

Співпраця з пришкільними таборами в місті Нетішині

З 8 по 15 червня 2018 року представниками Нетішинських курсів ІІІ категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області проведено заняття у тих освітніх закладах міста Нетішина, в яких організовано пришкільні табори, а також проведено екскурсійні заходи на  Нетішинські курси ІІІ категорії. У ході занять дітям доведено правила поведінки на вулиці, на воді, в лісі, розказано про небезпечні знахідки та пожежі. Усі учасники зустрічей мали повторити правила безпеки під час перебування вдома, під час відпочинку. Згадали й алгоритми дій, якщо застала гроза. З вчителями та технічними працівниками шкіл проведено інструктажі з правил пожежної безпеки, надано рекомендації щодо проведення евакуаційних заходів та користування первинними засобами пожежогасіння. Під час проведення заходів були використані пам’ятки, інструкції, навчальні відеофільми та інші наочні матеріали.

Здебільшого у таборах знаходяться діти, батьки яких перебувають на роботі, тому проведені заходи дають змогу більш глибше усвідомити небезпеки, які підстерігають дітей у повсякденному житті. Проведеними заходами охоплено більше 160 дітей та 31 працівник освіти.

 

Завідувач Нетішинських курсів  ІІІ категорії  П.Є.Васюта                                      

Педагогічні працівники Центру відвідали табір денного перебування «Прибузька республіка»

8 червня педагогічні працівники Центру з метою поглиблення знань та унаочнення процесу навчання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відвідали табір денного перебування «Прибузька республіка»  на базі Хмельницького міського палацу творчості дітей та юнацтва. Керівництву закладу надані наочні матеріали стосовно дотримання правил безпеки життєдіяльності та дій учнів під час виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

З вихованцями табору проведено цілий ряд заходів.

Педагогічні працівники надали дітям інформацію про види надзвичайних ситуацій та фактори ураження від них, про алгоритми дій при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру, про способи розвитку морально-психологічної стійкості та готовності до дій в екстремальних ситуаціях, виховання відповідального ставлення до власної та колективної безпеки, демонстрували навчальні фільми, щодо дій під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Учням  наголосили на тому, що необхідно завжди дотримуватись основних правил безпечної поведінки і вдома, й на вулиці, а також нагадали, як треба діяти у разі виникнення пожежі та виявлення підозрілих предметів, ознайомили з видами вогнегасників та розповіли про правила їх застосування.

Діти ознайомились із засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної розвідки та дозиметричного контролю, за допомогою нітратоміра навчались вимірювати вміст нітратів у овочах та фруктах,  відпрацьовували на тренажері для серцево-легеневої реанімації навики щодо рятування життя людини.

Загалом всі проведені заходи були динамічні та насичені цікавою інформацією. Діти приймали активну участь, демонстрували свої знання та поглиблювали практичні навички з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Вихованці табору почерпнули багато нової та цікавої інформації, яка їм може бути  корисною у повсякденному житті.

 

Методист  обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів Микола Венгер

Відпочиваємо безпечно

На базі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка проведено акцію "Відпочиваємо безпечно". Вихованці пришкільного табору денного перебування ліцею №17, а це учні 1-4 класів, мали можливість повторити правила відпочинку на природі, біля водойми, у горах. Ми пригадали небезпечні рослини, що нас оточують, обговорили свої дії, щоб захиститися від небезпечних для людини комах, розширили знання про правила захисту під час грози, дізналися, як вберегтися від отруєння нітратами. Працювали активно, сприймали із задоволенням, методом сторітелінгу ділилися життєвим досвідом. На згадку діти отримали пам,ятки щодо правил безпечної поведінки під час канікул))

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельник

Проведено День педагогічної майстерності

7 червня поточного року на базі Навчально - консультаційного пункту у місті Шепетівці було організовано та проведено День педагогічної майстерності. З метою покращення рівня проведення методичного супроводу акцент було зроблено на заходах практичної підготовки суб’єктів господарювання. З цією метою відвідали ДП "Шепетівський ремонтний завод", де усі учасники заходу мали змогу спостерігати проведення протипожежного тренування. Крім того усі бажаючі могли ознайомитися із документацією, необхідною для організації даного виду практичної підготовки.

З метою обміну досвідом налагодження співпраці із опорними з питань цивільного захисту навчальними закладами педагогічні працівники Центру відвідали НВК №1, де ознайомилися із матеріальною базою з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та методикою роботи закладу як опорного.

Практичне заняття щодо проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи провели на базі консультаційного пункту при ПП УК «Управдом».

З метою підвищення професійної майстерності було проведено тренінг із застосування інноваційних технологій при підготовці та проведенні окремих педагогічних заходів та практичне заняття на тему: «Особливості планування та проведення евакуаційних заходів у разі аварії на Хмельницькій АЕС».

Наостанок мали змогу познайомитися із історією Шепетівщини, відвідавши краєзнавчий музей та музей ім. М. Островського.

День був насиченим та продуктивним. У ході практичних заходів, конструктивних діалогів та обговорень вироблено єдині підходи до здійснення методичного супроводу практичної підготовки підприємств, установ, організацій та окреслено шляхи удосконалення роботи.

Завідувач НКП у м. Шепетівка Юрій Попович

У ЦНАПі запрацював Консультаційний пункт з питань цивільного захисту. Одразу на місці можна не лише ознайомитися із правилами безпечної поведінки, а й прихопити пам’ятку із собою. Крім того, усім бажаючим, демонструватимуть ролики про найпоширеніші ситуації, які можуть спіткати. Зокрема, план дій при пожежі, землетрусі

Небезпечний борщівник!

В літній період особливо небезпечною та отруйною рослиною є борщівник Сосновського. Ця екзотична рослина росте вздовж доріг, залізничних колій, потічків і річок, на пасовищах, стихійних смітниках тощо. Розміри його дуже великі. Він може сягнути три-чотири метра у висоту. Суцвіття його розлоге, зонтичне. Стебло грубе, іноді до десяти сантиметрів. Розмножується головним чином насінням. Квітка - складний зонтик, білий або зелено-жовтий.

Батьківщиною рослини є Кавказ. Завезли його в Україну після Другої світової війни як одну із силосних культур, що давала таку кількість зеленої маси з гектара, як ні одна з традиційних.

Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки, що під дією ультрафіолетового випромінювання надають йому токсичних властивостей.

Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків 1-3 ступенів. Опіки, особливо у перші кілька діб, схожі на термічні, розвиваються поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань. Найбільша кількість постраждалих фіксується саме у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт шкірних покривів людини із отруйною рослиною. Часто потерпілі  не розуміють, що одержали саме опік. До лікаря звертаються лише згодом, тому що на ранніх стадіях опік не завдає серйозного клопоту.  У переважній більшості страждають відпочиваючі, рибалки та косарі. Клінічні ознаки проявляються лише згодом, через кілька годин чи навіть діб. Ознаками ураження шкірного епітелію борщівником є почервоніння, локальний набряк, пекучий біль; у важких випадках – пухирі з прозорою рідиною. Площа опіків може сягати 15-40% тіла. Загалом лікування триває 5-10 днів, але якщо люди зволікають і не звертаються вчасно, то розтягується до трьох тижнів. Іноді проводяться навіть оперативні втручання.

Способи боротьби із небезпечною рослиною не є складні. З урахуванням того, що розмножується вона виключно насінням, потрібно не допускати появи квітконосів. Пам’ятайте, що навіть на скошеній рослині насіння має здатність дозрівати. Викопування товстих коренів добре допомагає у знешкодженні рослин на городі.

Ефективним шляхом боротьби з рослиною є  спалювання в період ще до початку повного дозрівання. У процесі горіння з плодів борщівника виділяються ефірні масла. До цього треба бути готовим: заздалегідь захистити усі відкриті ділянки шкіри цупким одягом, триматися подалі від джерела вогню. Перед підпалом можна облити рослини горючою рідиною так, щоб саме парасольки з плодами були змоченими.

З початку відростання борщівника і обов’язково перед початком цвітіння, обробляйте його гербіцидами (раундапом, торнадо, граунтапом та іншими). Якщо відтягнути обробку до часу, коли в рослини сформується насіння - метод втратить свою ефективність. В деяких випадках необхідно провести повторну обробку з перервою у 15-20 діб. При обробці борщівника гербіцидами потрібно стежити, щоб препарат потрапляв не тільки на листову поверхню, але й стікав по черешках у листову розетку.

Також борщівник викопують за допомогою лопати. Це так званий індивідуальний спосіб. Ранньою весною потрібно зрізувати чи зрубувати точку росту рослини нижче кореневої шийки, щоб не пішла у ріст.

У боротьбі з борщівником ефективним є розведення його природних шкідників. Сьогодні відома лише одна шкідниця цієї рослини – борщівникова міль. Її личинки проникають всередину стовбура і просуваються всередині до суцвіття, встигаючи значно об’їсти квітки до розпускання. З’їдаючи квітки ще в бутонах, борщівникова міль сильно знижує насіннєву продуктивність рослини.

Зважаючи на те, що борщівник Сосновського спричиняє опіки при контакті з людиною, всі роботи з його знищення слід проводити в захисному одязі. Тільки поєднуючи різні методи знищення протягом кількох років, можна позбутися цього окупанта. Будьте обережними!

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області А.Г. Рефель

Небезпека спалювання сухої трави та сміття

З приходом спекотних днів у містах та селах, на полях, пагорбах та вздовж доріг виникають часто виникають загорання сухої трави та інших залишків рослинності, під час чого знищується все живе, що попадається на шляху вогню.

Внаслідок необережного поводження з вогнем, чи звичайної людської халатності й необачності на відкритих територіях, господарських угіддях, уздовж транспортних магістралей, на узбіччях і навіть практично у центрі населених пунктів горить суха рослинність. Кількість таких пожеж постійно зростає. Шкода від самовільного й неконтрольованого спалювання рослинних залишків різностороння й таїть у собі велику небезпеку.

Вогнем знищується не лише сухостій, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, погіршується якість ґрунтів, що призводить до зниження урожайності. Невинні на перший погляд спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей.

Під час горіння листя та інших рослинних залишків у повітря вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які несуть велику шкоду для здоров’я людини. При спалюванні трави на присадибних територіях або стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, що веде, в свою чергу до знищення диких рослин та тварин. Виникає загроза лісових пожеж і загоряння житлових будинків. Якщо пожежі виникають на місцевості через яку проходять високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза. Дим і вогонь є напівпровідниками і за відповідних умов здатні стати причиною закорочення ЛЕП.

Ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів. Для їх гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х кілометрів на годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості, розмір таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази.

Так, 27 травня на території Херсонської області виникла масштабна лісова пожежа, яка охопила близько 580 га лісового масиву. До її гасіння були залучені 426 людей і 99 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіаційної техніки. Лише 30 травня пожежу вдалося локалізувати.

Незайвим буде нагадати, що спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, без дозволу відповідних органів заборонене законодавством України. Відповідальність за порушення цієї норми передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст.771 КУпАП ).

Крім того, при притягненні винних осіб до адміністративної відповідальності, враховуються всі обставини правопорушення та тяжкість його наслідків, оскільки статтею 245 Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально-небезпечним способом, передбачено кримінальну відповідальність. Винні особи караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, відмовтесь від спалювання сміття й рослинних залишків! Якщо ви бачите, як інші палять листя та траву – поясніть, чому це не слід робити.

 

Начальник циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Олексій Черкасов

Старокостянтинівська районна ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ тренувалася діяти на випадок НС у військовій частині

24 травня поточного року педагогічні працівники Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області прийняли участь у тренуванні органів управління та сил цивільного захисту Старокостянтинівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області у разі виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини.

Тренування розпочалися з теоретичного блоку – доведення оперативної обстановки на території району. За тактичним задумом навчання на технічній території зберігання боєприпасів військової частини виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Прогнозована зона ураження визначена у радіусі 3 км.  За легендою, у зону можливого ураження потрапили 2 населених пункти, в яких проживає більше тисячі громадян.

Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту доповіли про порядок першочергових дій у разі надзвичайної ситуації. Зокрема, заступник начальника ГУ ДСНС України у Хмельницькій області з реагування на надзвичайні ситуації Петро Сибіга роз'яснив присутнім порядок організації гасіння пожежі на складах боєприпасів усіма наявними силами та засобами, відповідно до державного плану реагування на надзвичайну ситуацію та проведення гуманітарного розмінування уражених територій.

Практична фаза тренувань  включала здійснення заходів із захисту населення на випадок пожежі на технічній території зберігання боєприпасів військової частини.

За сценарієм тренування органи управління й сили цивільного захисту відпрацювали заходи з оповіщення, евакуації, розміщення евакуйованого населення та забезпечення публічної безпеки в евакуйованих населених пунктах, на практиці перевірили роботу збірних евакопунктів, приймальних пунктів евакуації  та блокпостів.

Піротехніки ДСНС продемонстрували присутнім, як здійснюватиметься гуманітарне розмінування уражених територій.

Педагогічні працівники Центру працювали безпосередньо на приймальному пункті евакуації у селі Немиринці. Учасники тренування мали можливість ознайомитися із можливостями мобільного навчально – консультаційного пункту щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Усі охочі отримали вичерпні консультації з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та отримали відповідні інформаційно – агітаційні матеріали.

Завершилося тренування підбиттям підсумків, під час якого було наголошено, що усіх навчальних цілей досягнуто. Було наголошено на необхідності систематичного практичного відпрацювання дій на випадок надзвичайних ситуацій з метою гарантування безпеки громадян, котрі проживають поблизу бази зберігання боєприпасів.

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельник

Працівники швейного підприємства у Кам’янці-Подільському навчалися діяти в умовах надзвичайної ситуації

Практична підготовка працівників суб’єктів господарювання є найважливішим елементом навчання вмінню діяти в екстремальних умовах. Підсумком такої підготовки є проведення спеціальних об’єктових навчань на трирічному циклі. Їм передують тренування формувань цивільного захисту, на яких тренуються особовий склад формувань та керівний склад і фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання.

Згідно «Плану-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях міста Кам’янець-Подільський у 2018 році», затвердженого керівником цивільного захисту – міським головою 12.12.2017 року 07 та 08 травня під керівництвом директора Кам’янець-Подільського колективного швейного підприємства Погоржельського В.Б. проведено спеціальне об’єктове навчання.

До навчання залучались керівництво, посередницький апарат, підрозділи суб’єкту господарювання, формування цивільного захисту, аварійні (аварійно-диспетчерські) підрозділи спеціалізованих служб цивільного захисту міста.

У навчанні прийняло участь 323 особи.

У ході методичного супроводу підготовки та проведення навчання завідувачем навчально-консультаційного пункту у м. Кам’янці-Подільському В.М. Клюсом здійснювалася перевірка стану цивільного захисту підприємства, вивчалися питання реалістичності виконання плану реагування на надзвичайні ситуації підприємства, проводились заходи щодо удосконалення практичних навичок керівного складу у прийнятті обґрунтованих рішень.

Велику увагу було приділено практичній підготовці – виробленню практичних навичок в особового складу формувань ЦЗ щодо виконання завдань за призначенням у разі подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Під час проведення зазначеного заходу були відпрацьовані практичні дії персоналу підприємства у разі виникнення осередку пожежі в приміщенні адміністративної будівлі, яку зумовило коротке замикання електромережі внаслідок буревію.

У ході практичних дій були опрацьовані питання щодо оповіщення персоналу суб’єкта господарювання, евакуації людей, гасіння умовної пожежі первинними засобами пожежогасіння та інші заходи, передбачені планом проведення навчання.

У тісній співпраці із керівником колективного швейного підприємства Погоржельським В.Б. та відповідальною особою з питань цивільного захисту Луценко Н.А. були розроблені плануючі та звітні документи.

Завідувачем навчально-консультаційного пункту проведені інструктивно-методичні заняття, консультації, інструктажі та уроки практичного навчання з керівним складом суб’єкта господарювання, заступниками, помічниками керівника навчання, посередниками при формуваннях цивільного захисту та членами штабу керівництва навчання.

Надавалася безпосередня практична допомога у відпрацюванні планів заступників та помічників керівника навчання, плану імітації, схеми розгортання сил та засобів ЦЗ тощо.

Завдяки детальному опрацюванню всіх пунктів плану проведення навчання та ретельній підготовці досягнуто реальних позитивних результатів.

Підбиваючи підсумки спеціального об’єктового навчання керівник цивільного захисту колективного швейного підприємства Погоржельський В.Б. дав позитивну оцінку діям своїх підлеглих, висловив подяку найбільш активним учасникам та відзначив, що всі завдання, які розігрувалися за сценарієм навчань, були виконані, проте звернув увагу на низку недоліків, які були виявлені в ході підготовки та проведення навчання.

Завідувач навчально-консультаційного пункту, як посередник навчань, дав оцінку діям керівництва, формуванням ЦЗ, працівникам підприємства та надав рекомендації щодо удосконалення системи цивільного захисту на даному суб’єкті господарювання.

 

Майстер виробничого навчання Навчально-консультаційного пункту у м. Кам’янець-Подільському Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області С.П. Небеснюк

Проведено семінар із відповідальними особами за базові (опорні) з питань  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності заклади професійно - технічної, загальної середньої та дошкільної освіти області

Сьогодні, 22 травня, педагогічними працівниками Навчально - методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області спільно з представниками ГУ ДСНС України у Хмельницькій області та Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА проведено семінар із відповідальними особами за базові (опорні) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності заклади професійно - технічної, загальної середньої та дошкільної освіти області. Наріжним каменем семінару стали питання організації якісної роботи таких опорних закладів. Щодо ролі опорних закладів у системі навчання дітей питання безпеки життєдіяльності учасники семінару мали можливість поспілкуватися з начальником Центру підполковником служби цивільного захисту Мул А.М. Крім того, освітянам довели основні керівні та нормативно - правові документи щодо організації цивільного захисту у навчальних закладах, забезпечення роботи базових (опорних) навчальних закладів як методичних осередків з організації та підготовки заходів з питань цивільного захисту й безпеки життєдіяльності відповідних адміністративних одиниць (міст, районів, ОТГ). У ході проведення круглого столу учасники семінару обговорили проблемні питання щодо удосконалення діяльності опорних закладів освіти, підвищення якості проведення практичних заходів, таких як День ЦЗ, Тиждень заннь з основ безпеки життєдіяльності та Тиждень безпеки дитини. Консультаційну допомогу з питань здійснення нагляду та проведення перевірок стану пожежної безпеки у навчальних закладах присутнім надав головний інспектор відділу пожежної безпеки УНСН ГУ ДСНС України у Хмельницькій області майор служби цивільного захисту Олександр Колесник. Завідувач обласного методичного кабінету Центру Вдовиченко Г.В. презентував відповідальним особам опорних закладів навчально - методичні та інформаційні матеріали, тестові програми, розроблені педагогічним колективом НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області для забезпечення якісної роботи з питань навчання підростаючого покоління питанням цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. На завершення усі присутні відвідали Виставку оперативно - рятувальної служби Хмельниччини.

Загалом, захід проходив динамічно, учасники приймали активну участь в обговоренні проблемних питань.

 

Методист обласного методичного кабінету Альона Мельник

Є свята, що надихають та окрилюють. І це не високі слова. Із самого ранку спостерігала за своїми колегами: очі світяться, посмішки сяють, сповнені натхнення та цікавості. Жодна попередня колективна фотосесія не викликала такого ентузіазму, як та, що відбулася у  Всесвітній день вишиванки. Вигадливі візерунки, вишиті яскравими нитками, несуть у собі колосальну позитивну енергетику, що передається усім навколо.  А з гарним настроєм й працюється охоче)))

Отож, колектив Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області вітає усіх з прекрасним святом Днем вишиванки! З днем нашого національного оберега! Гарного настрою Вам, здоров’я та миру. Бережімо й примножуймо наші прекрасні традиції!

У Нетішині проведено  тренування щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на Хмельницькій АЕС

Дні пам,яті Чорнобильської трагедії 1986 - 2018 рр.

Інструктивно - методичне заняття з питань підготовки та проведення Тижня безпеки дитини із завідувачами дошкільних закладів освіти міста Хмельницький

Cпеціальне об’єктове  тренування на ТДВ «Хмельницькзалізобетон»

У відповідності до вимог наказу ДСНС України від 06.06.2014 № 458, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р.  № 444 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, додатку до листа ДСНС від 26.04.2017 №16-6361/161, «Рекомендацій щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» та  зведеного графіку проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту у місті Хмельницькому на 2018 рік 23 березня 2018 року на території ТДВ «Хмельницькзалізобетон» з ланкою пожежогасіння було проведено  спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту за участю  працівників  ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Хмельницького міського управління, Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області в особах  начальника циклу практичної підготовки Олексія Черкасова та майстра виробничого навчання циклу практичної підготовки Олександра Гусарського.

Темою тренування обрали питання приведення в готовність пожежної ланки до дій  за призначенням. Відпрацьовували дії особового складу в ході ліквідації пожежі на підприємстві.

За мету було поставлено перевірку реальності Плану приведення ланки в готовність до дій на випадок пожежі.

У ході практичного заходу відпрацювали з особовим складом ряд завдань:

-        порядок дій при гасінні пожежі – правильне використання засобів пожежогасіння – вогнегасників, кошми, стаціонарних засобів пожежогасіння, порядок евакуації людей з місця пожежі згідно плану дій при виникненні пожежі, злагодженість дій учасників тренування у надзвичайній ситуації при виникненні пожежі в приміщенні  адмінбудівлі ТДВ «Хмельницькзалізобетон» та на складі зберігання матеріальних цінностей, при можливому порушенні виробничої діяльності. 

Завдяки цьому працівники підприємства мали можливість не тільки набути максимальних  теоретичних знань, а й здобути практичні навички при ліквідації пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння та  надання першої долікарської допомоги потерпілим на підприємстві. По закінченю спеціального об’єктового тренування  керівником навчання  Віктором Тітаренком проведений розбір навчального тренування з ланкою пожежогасіння. За результатами розбору персонал ланки пожежогасіння та ті, хто залучалися спрацювали правильно, без зауважень. Мета тренувань була досягнута.

 

Майстер ВН циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький крсів удосконалення керівних кадрів Олександр Гусарський

Засідання педагогічної ради Центру

Круглий стіл з викладачами предметів "Цивільний захист" та "Безпека життєдіяльності" вищих навчальних закладів області

Тренд, що може коштувати життя!!!

Вивчення алгоритмів побудови системи цивільного захисту в об,єднаних територіальних громадах

Проведено ХІІ обласний збір-змагання юних рятувальників "Школа безпеки"

Показове Комплексне об'єктове навчання на ДП "Новатор"

Свято безпеки для вихованців дитбудинку "Берізка"

Усний журнал "Надзвичайні ситуації - твої дії" на базі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки

Працює консультаційно - методичний кабінет

Методичний супровід підготовки та проведення протипожежного тренування на об,єкті з масовим перебуванням людей

Навчаємо керівників питанням організації цивільного захисту та практичним навикам надання першої допомоги

Наша адреса:

м. Хмельницький,

вул. Кам'янецька, 257/1

Контакти

(038-2) 61-91-71