Вітаємо на сайті Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області!

Педагогічний колектив Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та творчий колектив ТРК «Місто» розпочали медійний проект, покликаний нагадати мешканцям Хмельницького основні правила безпечної поведінки та алгоритми дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

 

Творча група відзняла серію відеоуроків щодо правил поведінки при виникненні небезпек. Незабаром глядачі телеканалу «Місто» зможуть побачити покрокові відеоінструкції  щодо дій, якщо розбили ртутний градусник, а також інформацію щодо первинних засобів пожежогасіння. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Забезпечення техногенної безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України шляхом:

оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі;

інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

інформування органів управління та сил цивільного захисту про аварійні та небезпечні ситуації, розвиток яких призвів або міг призвести до аварії і завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу;

розміщення інформації про заходи безпеки та поведінку населення на випадок виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на офіційних веб-сайтах, інформаційних стендах та у засобах масової інформації;

організації заходів із захисту своїх працівників від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

утворення об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, створення необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази, забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням;

здійснення навчання працівників правилам техногенної безпеки;

підтримання готовності створених диспетчерських служб;

розроблення аварійних планів об'єктів, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями;

розроблення планів локалізації та ліквідації аварій;

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

створення, експлуатації і технічного обслуговування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;

створення та утримання в робочому стані засобів зв'язку, аварійно-рятувальної техніки та обладнання і використання їх за призначенням;

аварійно-рятувального обслуговування небезпечних об'єктів;

створення об'єктового матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт;

здійснення за власні кошти заходів, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

розроблення заходів щодо забезпечення техногенної безпеки з урахуванням досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання;

фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки;

виконання інших завдань і заходів техногенної безпеки з урахуванням вимог чинного законодавства України.

На території небезпечних об'єктів, які розташовані в міській зоні, допускається утримувати небезпечні хімічні речовини (далі - НХР) в обсягах, передбачених проектними нормами зберігання (накопичення) та технологічними регламентами.

На майданчиках (у будівлях) небезпечних об'єктів, розташованих у заміській зоні, кількість НХР не може перевищувати 2 тис. тонн у разі зберігання на одному майданчику (у будівлі), якщо ці майданчики (будівлі) розташовані на відстані не менше, ніж 500 м один від одного.

Загальна кількість НХР на всіх майданчиках (у будівлях) небезпечних об'єктів, розташованих на відстані менше, ніж 500 метрів один від одного, не може перевищувати 2 тис. тонн.

Запаси НХР на базових складах у заміських зонах не повинні перевищувати норм, установлених для таких складів.

Керівники об'єктів, які за характером своєї діяльності не належать до небезпечних, але за прогнозом можуть опинитись у зонах надзвичайних ситуацій, повинні:

ураховувати ймовірну небезпеку, що може виникнути на їх територіях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях, та вживати заходів щодо забезпечення безпеки працівників об'єктів з урахуванням Кодексу цивільного захисту та  Правил техногенної безпеки;

взаємодіяти з керівництвом небезпечних об'єктів і відповідними органами влади для отримання інформації та оповіщення про небезпеку, що може впливати на діяльність об'єкта;

організовувати навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях техногенного характеру.

Викладач обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів                                                            Ю.П. Мартинюк

Розпочато новий навчальний рік

Славутські курси 3 категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області є суб’єктом освітньої діяльності мережі навчально-методичних установ Єдиної державної системи цивільного захисту.

Курси  виконують  завдання  щодо  навчання  фахівців,  діяльність  яких  пов’язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань  цивільного  захисту  та  проводять  методичний супровід  підприємств, установ, організацій міста  з   питань  організації  відповідних заходів  та  навчання  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях  та  в  умовах  терористичного  акту.

Проведення  функціонального  навчання  фахівців,  надання  допомоги  керівному  складу  місцевої  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту  з  питань  підготовки  та  проведення  командно-штабних  навчань  і  штабних  тренувань  з  органами  управління  та  силами  цивільного  захисту, здійснення  заходів,  пов’язаних  з  підготовкою  і  проведенням  на  суб’єктах  господарювання  спеціальних  об’єктових  навчань  і  тренувань  з  питань  цивільного  захисту,  проведення  консультацій  з  питань  планування  діяльності  для  суб’єктів  забезпечення  цивільного  захисту, здійснення  методичного  супроводу  суб’єктів  господарювання,  що  проводять  навчання  населення  діям  у  надзвичайних  ситуаціях  та  в  умовах  терористичного  акту, проведення  спеціальної  підготовки  осіб,  які  залучаються  підприємствами,  установами,  організаціями  до  проведення  інструктажів,  навчання  і  перевірки  з  питань  цивільного  захисту,  пожежної  та  техногенної  безпеки – це далеко неповний перелік послуг, які надають Курси.

Відповідно до плану комплектування Курсів слухачами, затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації  від 19 листопада 2018 року  № 804/2018-р та рішенням виконавчого комітету  Славутської міської ради від 28 грудня 2018 року № 518, 16 січня на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 завідувачем Курсів Гуцалюком В.В. проведено показове заняття із керівниками пунктів видачі засобів індивідуального захисту м. Славута. У ході заняття закріпили теоретичний матеріал, який опрацьовувався напередодні 15 січня.

У ході занять керівники пунктів отримали практичний досвід роботи при видачі засобів індивідуального захисту на випадок проведення евакуаційних заходів. Щоб викликати зацікавленість навчальною темою, створити атмосферу співпраці та взаємодії заняття проводилося із використанням сучасних інтерактивних методів та технологій. Серед них методи мозкової атаки та  ситуаційного аналізу.

Важливим був завершальний етап навчання. Слухачі, працюючи в групах,  ще раз розібрали  ситуації, які можуть виникнути під час роботи пункту видачі  засобів  індивідуального захисту. Під час дебатів, спираючись на нормативно-правові документи, змогли відшукати рішення виходу із цих ситуацій.

Результати  проведеного тестування показали, що  всі керівники  пунктів видачі засобів індивідуального захисту міста володіють знаннями та уміннями з даних питань на достатньому та високому рівні.

Завідувач Славутських курсів 3 категорії  В. Гуцалюк

Проведено підсумковий контроль з першою групою слухачів у новому навчальному році

18 січня 2019 року проведено підсумковий контроль знань слухачів першої у новому навчальному році категорії «Керівники сільськогосподарських підприємств (голови комісій з питань надзвичайних ситуацій)», які підвищували свою кваліфікацію у сфері цивільного захисту на обласних та міста Хмельницький курсах удосконалення керівних кадрів.

Підсумковий контроль проводився з метою оцінки результатів навчання слухачів шляхом виконання ними спеціальних вправ та захисту індивідуальних робіт.

Для даної категорії слухачів розроблено тестові завдання, які складено у відповідності до змісту робочої навчальної програми. Підсумковий контроль проводився згідно із розкладом занять, перед його проведенням викладач пояснив слухачам алгоритм виконання тестових завдань, дав відповіді на запитання.

У кабінеті інформаційних технологій, де саме і проводився підсумковий контроль, завідувач кабінету пояснила слухачам, як проводиться тестування, за допомогою якого програмного продукту, а також кількість тестових завдань та час, який відведено для підсумкового контролю.

Слухачі показали достатній рівень засвоєння знань та отримали посвідчення про проходження підвищення кваліфікації.

 

Завідувач навчального кабінету (інформаційних технологій) В. Ількова 

Увага! Вступили у дію Правила техногенної безпеки

Наказом міністра внутрішніх справ України № 879 від 05.11.2018 затверджено Правила техногенної безпеки, відповідно, втратив чинність наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року N 557 ,,Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях".

Ці Правила визначають загальні вимоги до організації техногенної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях і є обов'язковими для виконання керівниками, посадовими особами і працівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи влади), фізичними особами - підприємцями, власниками, керівниками (далі - суб'єкти господарювання) та працівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Забезпечення техногенної безпеки на об'єкті здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту.

Забезпечення техногенної безпеки у житлових приміщеннях державного, комунального, приватного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на підприємство, установу, організацію, особу, яка здійснює управління багатоквартирним будинком, власників і наймачів (орендарів) будинків та квартир, якщо це обумовлено договором найму (оренди).

У разі якщо обов'язки орендаря об'єкта щодо забезпечення техногенної безпеки на об'єкті не обумовлювалися договором, забезпечення техногенної безпеки покладається на керівника об'єкта.

Забезпечення техногенної безпеки на небезпечних територіях та у зонах можливого ураження від небезпечних об'єктів, за Кодексом цивільного захисту, покладається на органи влади відповідно до їх повноважень.

Суб'єкти господарювання у випадках, визначених Кодексом, забезпечують техногенну безпеку шляхом виконання ряду заходів, таких як:

-   навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях;

-   навчання працівників порядку укриття у захисних спорудах цивільного захисту та навчання персоналу з обслуговування захисних споруд цивільного захисту їх утриманню відповідно до Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

-   проведення об'єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту з урахуванням вимог техногенної безпеки.

За результатами навчань працівники підприємства повинні знати вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства, встановлені на території підприємства, та виконувати їх; основні номери телефонів оперативних чергових аварійно-рятувальних формувань та у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку; правила поведінки у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій і не вчиняти дій, які можуть призвести до виникнення або поширення аварії чи надзвичайної ситуації; основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, порядок надання домедичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного захисту та захисними спорудами.

У приміщеннях та на шляхах евакуації всіх об'єктів на видному місці мають бути вивішені відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки та дій працівників об'єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки.

Зверніть увагу, що заходи техногенної безпеки, наведені у цих Правилах, відображаються у посадових інструкціях, обов'язках працівників.

У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру відповідальні особи повинні:

-   у разі безпосередньої загрози життю у найкоротший термін залишити можливу зону НС техногенного характеру з використанням за необхідності засобів індивідуального захисту органів дихання, що застосовуються на об'єкті;

-   здійснити оповіщення працівників об'єкта за допомогою технічних засобів оповіщення, передбачених на об'єкті;

-   у разі загрози життю працівників об'єкта негайно організувати їх рятування (виведення у безпечні зони), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

-   вивести за межі небезпечної зони (зони, вказаної працівниками аварійно-рятувальних служб) усіх працівників, які не залучаються до локалізації аварії;

-   вжити заходів щодо припинення роботи у цехах, на дільницях, інших місцях виникнення аварії (надзвичайної ситуації) з урахуванням технологічних особливостей виробництв, крім робіт, пов'язаних із заходами з ліквідації аварії;

-   організувати зустріч аварійно-рятувальних служб, що прибувають для локалізації або ліквідації аварії, надати їм допомогу у виборі найбезпечнішого шляху для під'їзду до джерела небезпеки або інших місць, необхідних для виконання ними своїх повноважень, поінформувати про основні небезпеки об'єкта, конструктивні особливості будівель та обладнання;

-   за необхідності ознайомити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру з планом локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки та забезпечити виконання цього плану.

Василь Нікітін - Навчально-консультаційний пункт у місті Кам’янець-Подільский Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій

Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій передбачає підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

Метою навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є послідовне підвищення рівня знань та умінь посадових осіб з питань пожежної безпеки.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває причини виникнення пожеж, пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів, основні заходи забезпечення пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основними формами навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є групові заняття, практичні заняття та самостійна робота.

Заключним етапом навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій є залік, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами, їх уміння самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою.

Для отримання додаткової інформації по даному виду навчання та укладення договорів телефонуйте за номером (0382) 61-91-76 (Цикл практичної підготовки Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області – Черкасов Олексій Леонідович).

Підбито підсумки роботи Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та його структурних підрозділів за 2018 рік

10 січня  поточного року на базі Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області проведено підбиття підсумків роботи за 2018 та визначено завдання на 2019 рік.

 Під час наради начальник Центру полковник  служби цивільного захисту Мул Альона Миколаївна проаналізувала основні показники освітньої діяльності за  2018 рік, такі як виконання плану  комплектування  слухачами  з функціонального навчання (106%),  зі спеціальної підготовки та навчання з питань пожежної безпеки (100%). Особливу увагу приділено показникам здійснення методичного супроводу проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, які було заплановано та проведено на   279 об’єктах. Чисельність осіб, які залучались до проведення заходів практичної підготовки під час навчань, тренувань, становить 16729 чоловік (+8,5%).

Проведено аналіз участі педагогічних працівників Центру у проведенні командно-штабних навчань і тренувань.

Обговорено результати інформаційно – просвітницької роботи педагогічних працівників, розглянуто можливості її покращення шляхом запровадження постійних рубрик з питань безпеки життєдіяльності на радіо та телебаченні.

Начальником Центру визначено рейтинг освітньої та інших видів діяльності структурних підрозділів Центру за 2018 рік. Вказано на недоліки, які були допущені, та шляхи їх вирішення у 2019 році.

Загалом роботу структурних підрозділів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області визнано задовільною, а колектив Центру  готовим  виконувати завдання за призначенням.

Завідувач навчально-консультаційного пункту м. Шепетівка НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Юрій Попович

 

 

Триває Всеукраїнський тиждень права

Навчаємо студентів першого курсу Хмельницького національного університету питанням безпеки життєдіяльності

Педагогічні працівники Навчально - методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області провели інформаційно - просвітницький захід з питань цивільного захисту, особистої та колективної безпеки, безпеки святкування новорічних та різдвяних свят,  правил поведінки під час участі у масових заходах із першокурсниками Хмельницького національного університету. Враховуючи сезонність, основну увагу приділили питанням пожежної безпеки, аналізу причин виникнення пожеж, ознайомленню із основними чинниками небезпеки під час пожежі, первинними засобами пожежогасіння. Для ефективного засвоєння теоретичну частину поєднали із демонстрацією навчальних відеофільмів, розбором реальних прикладів.

Проведення відповідних заходів із студентами перших курсів є одним із провідних напрямків співпраці представників НМЦЦЗ та БЖД Хмельницької області із вищими навчальними закладами з питань превентивної діяльності, пропагування безпечного та здорового життя.

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельни

Проведено міську олімпіаду з основ безпеки життєдіяльності

З метою стимулювання творчого самовдосконалення дітей, виявлення обдарованих учнів, вдосконалення знань та вмінь з основ безпеки життєдіяльності серед учнівської молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення безпеки життєдіяльності учнями загальноосвітніх навчальних закладів у місті Хмельницькому цьогоріч втретє проведено  міську олімпіаду з основ безпеки життєдіяльності серед учнів  4-х класів.

 Олімпіада  проводилася у два етапи. Перший етап – шкільний, він стартував 5 листопада. Переможці шкільного етапу мали змогу поборотися за перемогу у другому турі, який проводився 15 листопада на базі колегіуму №16 м. Хмельницького.

Педагогічні працівники Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області спільно із фахівцями міського Департаменту освіти розробили завдання, виконуючи які, діти мали змогу показати свою обізнаність та ерудованість саме в питаннях безпеки життєдіяльності. Дітям необхідно було розв’язати тестові завдання, залучивши не лише свої знання, а й життєвий досвід.  Крім того, необхідно було охарактеризувати надзвичайні ситуації певних видів. Для максимального зацікавлення дітей всі завдання було візуалізовано. Не обійшлося й без творчого завдання. Під час розгадування ребусів дітки мали використати не лише свої знання, а й творчу уяву.

Незважаючи на юний вік, учасники олімпіади показали обізнаність та непідробний інтерес до питань особистої та колективної безпеки.

 Завідувач обласним методичним кабінетом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Геннадій Вдовиченко.

Національний урок безпеки для школярів

14 листопада працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області спільно з рятувальниками Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області взяли участь у проведенні Національного уроку безпеки на базі місцевої школи №15.

Тут під час Уроку відбулося веселе дійство для школярів: різноманітні конкурси і вікторини, загадки й інші цікавинки. Аби навчити дітлахів як зробити своє життя безпечним, працівники Центру та ГУ ДСНС області розповіли про різні небезпеки та як, дотримуючись певних правил, їх запобігти. Показали експеримент з «трикутником вогню», навчили як правильно діяти під час евакуації з приміщення школи. Рятувальники та школярі разом збирали «тривожну валізу» та згадували як правильно діяти при пожежі.  Хлопчики й дівчатка також підготувались до зустрічі - вразили гостей тематичними малюнками та віршами. Найактивніші були нагороджені сувенірами та подарунками.

На закріплення усього побаченого і почутого усі разом переглянули мультфільм про вибухонебезпечні предмети та англомовну версію мультфільму "Фокс і Трот поспішають на допомогу", тож кожен із дітей мав нагоду не лише повторити правила безпеки, але й перевірити свої знання з англійської мови.

Далі захід мав продовження у шкільному дворі, де ДСНСівці ознайомили школярів із пожежно-рятувальною технікою та обладнанням, показали одяг та засоби захисту пожежних. Кожен охочий міг приміряти шолом та захисний одяг рятувальників, загасити уявну пожежу, а ще побачити, як працюють інструменти, що визволяють людей із біди. 

Захід подарував дітям безліч позитивних емоцій. Але   найголовніше те, що вони вже змалку можуть потурбуватися про своє безпечне майбутнє.

Завідувач обласним методичним кабінетом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Геннадій Вдовиченко.

Про необхідність проходження навчання з питань пожежної безпеки

Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств, установ та організацій.

Саме з метою належної організації забезпечення пожежної безпеки керівники та визначені ними відповідальні посадові особи за даний напрямок повинні до початку виконання своїх обов’язків і періодично, один раз на три роки, проходити навчання з питань пожежної безпеки, яке здійснюється на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або інших підприємствах, в установах та організаціях, що мають затверджені програми навчання з питань пожежної безпеки.

Під час проходження навчання дана категорія слухачів навчається організовувати на суб’єктах господарювання заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Насамперед вони ознайомлюються з нормативно-правовою базою щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єкті; отримують загальні відомості про пожежі та причини їх виникнення; вивчають класи пожеж; ознайомлюються із заходами пожежної безпеки на об’єкті, робочому місці та в побуті; вивчають, як діяти під час виникнення пожежі; відпрацьовують документи з питань пожежної безпеки. Окремо слухачі вивчають вимоги щодо утримання території, будівель, споруд, шляхів евакуації; ознайомлюються з пожежовибухонебезпечними властивостями речовин і матеріалів; освоюють технічні засоби протипожежного захисту, зокрема, первинні засоби пожежогасіння; вивчають вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт та  дізнаються про відповідальність, яка може наступити за порушення вимог пожежної безпеки, тощо.

Теоретичні питання, які вивчалися під час занять, як правило, слухачі закріплюють практикою, де тренуються ліквідовувати пожежу за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

Здобуті знання, вміння та навички дадуть змогу посадовим особам та працівникам запобігти виникненню пожеж на об’єктах. А якщо пожежа і виникне, то оперативно її ліквідувати на початковій стадії, запобігши великим матеріальним збиткам, травмуванню та загибелі людей. 

 

Начальник циклу практичної підготовки Обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Олексій Черкасов

Удосконалюємо деякі напрямки діяльності

У жовтні 2018 року Навчально-методичний Центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області отримав Свідоцтво «Про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції».

Таким чином, Центр  розпочинає свою   діяльність  у видавничій справі   на  підставі даного Свідоцтва.

Основним об’єктом видавничої справи Центру є видавнича продукція цільового призначення: пам’ятки, буклети, флаєри, брошури, плакати, листівки, карти, що стосуються питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, тощо.

Об'єктом видавничої справи можуть бути й iншi види видавничої продукцiї, визначенi стандартами.

Лабораторія наочних засобів навчання Навчально-методичного Центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області обладнана цифровим устаткуванням та обладнанням, яке дозволяє виконувати різноманітні замовлення якісно і вчасно.

Маємо на меті регулярно видавати тематичні видання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для населення області, інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту, листівки та пам’ятки населенню з правилами поведінки у тих чи інших надзвичайних ситуаціях, плакати з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту тощо.

Також на допомогу педагогічним працівникам Центру, слухачам курсів підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту Лабораторія наочних засобів навчання спільно із обласним методичним кабінетом Центру планує друкування методичних посібників, брошур та інших друкованих видань з питань цивільного захисту, які дозволять ще якісніше та професійніше виконувати основні завдання діяльності Центру.

Завідувач лабораторії наочних засобів навчання Тетяна Ромасюкова

РЕФОРМУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ: ЩО НОВОГО У СФЕРІ ПІДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Наразі всі державні структури зазнають певних змін. Це стосується і Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

На що саме слід очікувати працівникам служби і всім українцям від змін?

Слід зазначити, що після схвалення урядом нових реформ почалося поступове переоснащення рятувальних служб сучасною технікою. Вже були очевидні перші зміни з 2017 року, які продовжуються й будуть відбуватися надалі. Планується подальше створення добровільних частин, оптимізації чисельності працівників ДСНС України.

Якщо казати про основні реформи, на  які слід очікувати, то варто зазначити наступні:

·         зменшення кількості працівників;

·         зміна вимог до спеціалістів у сфері цивільного захисту;

·         передача майна ДСНС України в комунальну власність;

·         побудова М(Д)ПК;

·         підвищення рівня соціального захисту;

·         створення волонтерського руху.

Дійсно, працівників стане менше. Наприклад, пожежні інспектори залишать свої посади. Як відомо, з минулого року, основна увага приділяється саме добровільності. Всі працівники будуть працювати саме за цим критерієм.

Для того, щоб убезпечити себе від пожеж, планується перехід на добровільне страхування. Це допоможе повернути підприємцям збитки, якщо трапиться непередбачувана ситуація.

Ще одною можливістю буде новітня програма аналізу ризиків. Такий варіант найкраще підійде для «ризикованих» підприємств. Він допоможе запобігти непередбачуваним подіям, пов’язаним з пожежами, та швидко усунути їх наслідки. Це Європейський вектор розвитку.

Оптимізація організаційної структури ДСНС України на центральному, регіональному, територіальному та об’єктовому рівнях буде стосуватись і навчальних закладів галузі.

Що стосується діяльності мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, то питання оптимізації чисельного складу працівників теж стає актуальним. Переглядається на даний час обґрунтування кількості педагогічного складу у залежності від державного замовлення та потреби у навчанні з питань цивільного захисту керівного складу та фахівців, необхідність утримання працівників на посадах, не пов’язаних з навчальним процесом.

Отже, завдяки стратегії, яка була прийнята на декілька років уперед, можна побачити, що у країні починають створюватися нові пожежні частини та реконструюються старі, в окремих  громадах створюються центри безпеки.

На органи місцевого самоврядування покладається основна відповідальність з питань пожежної безпеки.

  Об’єднаним територіальним громадам здійснюється передача, за їх погодженням, майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України у сільських населених пунктах, в яких відсутні об’єкти підвищеної небезпеки або соціально значущі об’єкти, формуються структурні підрозділи (або призначаються окремі посадові особи) з питань цивільного захисту в складі виконавчих органів об’єднаних територіальних громад, створення системи оповіщення на рівні об’єднаних територіальних громад стає одним із пріоритетних завдань.

Основні засади функціонування навчально-методичних центрів визначаються Типовим положенням про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що затверджується МВС України. В умовах реформування цей базовий документ знаходиться на етапі корегування у відповідності із сучасними вимогами. Але основні завдання центрів та територіальних курсів залишаються актуальними, а це:

проведення функціонального навчання;

здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;

координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;

здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;

здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;

надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

      Таким чином, реалізація Стратегії сприятиме забезпеченню:

належного рівня безпеки життєдіяльності населення, захисту суб’єктів господарювання і територій від загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

створення ефективної сучасної європейської системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та профілактики пожеж;

удосконалення системи реагування на пожежі, надзвичайні ситуації та інші небезпечні події, скорочення часу прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику (до 10 хвилин у місті та до 20 хвилин у сільській місцевості);

зменшення збитків національної економіки та населення у разі виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних гідрометеорологічних явищ;

створення оптимальної системи управління єдиною державною системою цивільного захисту та підвищення ефективності її функціонування.

Викладач вищої категорії обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення

керівних кадрів Ю.П. Мартинюк

Працюємо над покращенням якості практичної підготовки  на суб’єктах господарювання

Практична підготовка керівного складу, працівників  та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в цілому визначає готовність підприємств, установ та організацій до реалізації планів реагування на НС, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об′єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період. Тому одним із основних завдань, що покладені на майстрів виробничого навчання, є здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту.

Відповідно до план-графіку  практичної  підготовки протягом  року було проведено ряд заходів щодо надання методичного супроводу спеціальних  об’єктових навчань, тренувань, у ході яких була  розроблена плануюча документація, сценарії проведення навчань, тренувань, відпрацювано бланки формалізованих документів, намічені основні етапи підготовки та проведення навчань, тренувань. Також  проводились інструктивно-методичні заняття з штабами керівництва навчаннь, тренувань, інструктажі з посередниками та працівниками, які на час їх проведення були призначені керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання  робіт і залучалися до проведення відповідних заходів.

Підсумовуючим результатом проведених навчань, тренувань було визначення рівня готовності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, структурних підрозділів до виконання заходів за призначенням.

По завершенню проведення спеціальних об′єктових навчань, тренувань проводилось обговорення усіх етапів проведених заходів та дій його учасників, було надано пропозиції щодо покращення підготовки працівників до дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

 

Майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів Ю.Мальнєв

Безпека дітей – основне завдання батьків

 Основне завдання батьків - формування у кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки, озброєння її знаннями та навичками безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку,  школі тощо, збереження та зміцнення здоров‘я, формування здорового способу життя дітей.

        Навчання  відповідальному ставленню до власної безпеки має відбуватися на всіх етапах життя людини, а розпочинати його варто з раннього дитинства.

        Дорослі основну свою місію здебільшого вбачають у тому, щоб захищати та оберігати дитину, але дуже важливо – підготувати її саму до реального життя, насиченого різними подіями, зустрічами, ситуаціями, подекуди небезпечними.

       Окремо слід акцентувати увагу батьків на інтернеті - світі великих можливостей. Сьогодні головна розвага для дитини – комп'ютер. Ми з вами живемо в непростий, але дуже захоплюючий час, - час комп'ютерних технологій, цифрових інновацій і панування всесвітньої Мережі Інтернет.         Комп'ютери стають необхідною приналежністю офісів, медичних установ, шкіл, міцно входять у наш побут. Сучасні діти, здається, «вже народжуються з умінням користуватися комп'ютером». З одного боку - це добре: віртуальний світ опинився сьогодні, по суті, головним джерелом інформації, Не потрібно йти в бібліотеку, стояти перед полицями в магазині, досить натиснути мишку і все, чого ви бажаєте, буде доставлено у ваш будинок; а з другово боку - інтернет має безліч  реальних і прихованих небезпек.

        Часто діти і підлітки повною мірою не усвідомлюють всі можливі проблеми, з якими вони можуть зіткнутися в мережі.

        Види онлайн загроз:  комп'ютерні шахраї, пропаганда наркотиків, насильства і жорстокості, суїцидальної поведінки, абортів, самоушкоджень. Сумнівні розваги: онлайн-ігри, що пропагують секс, жорстокість і насильство. Хвороблива пристрасть до участі в мережевих процесах, так званої «Інтернет-залежності». Соціальні мережі та блоги, на яких дитина залишає про себе чимало інформації, зав'язує небезпечні знайомства.

       Зробити перебування дітей в Інтернеті більш безпечним, навчити їх орієнтуватися в кіберпросторі – також важливе завдання для батьків.

        На думку психологів, важливим факторам у пізнанні світу є приклад батьків. Якщо батьки  палять, то дитині буває важко зрозуміти, чому це є шкідливою звичкою.

       Атмосфера у родині має сприяти її розвитку. У цьому контексті відношення в родині повинні базуватися на повазі і довірі між дітьми і дорослими. Стати авторитетом для дитини – це показник успішності дитини у майбутньому.

       Залишається тільки втілити все сказане у життя. Така непроста робота батьків, але результат того вартий – це щасливе життя  ваших дітей.

Майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів Безп‘ятчук С.Л.  

Співпраця з консультаційними пунктами при органах місцевого самоврядування

У сучасних умовах на земній кулі збільшилось техногенне, природне, екологічне навантаження. Кожна держава світу має свою систему щодо захисту населення та територій  в екстремальних умовах. Не винятком є і Україна.

Наразі в Україні створена і функціонує єдина державна система цивільного захисту. Ця система передбачає завдання і функції щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Одним із головних завдань, яке визначене в Кодексі цивільного захисту України, є навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Органами місцевого самоврядування відповідне завдання реалізовується через утворені при них консультаційні пункти. При визначенні кількості пунктів та місць їх розташування необхідно враховувати положення методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту. Тобто, кожен консультаційний пункт повинен обслуговувати район, у якому мешкає не більше 1500-2000 громадян, не зайнятих у сфері виробництва та обслуговування. Як показує практика, населення, яке мешкає у власних будинках, рішенням начальників цивільного захисту міст і районів, закріплюється для навчання за відповідними консультаційними пунктами за територіальним принципом.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області (далі - Центр) не залишається осторонь цього питання. Зокрема, налагоджена співпраця з утвореними об’єднаними територіальними громадами з питання створення та діяльності консультаційних пунктів щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Педагогічні працівники Центру надають методичну допомогу фахівцям з питань цивільного захисту громад щодо наповнення консультаційних пунктів навчально-методичною літературою, пам’ятками, буклетами, флаєрами,  плакатами тощо.

Педагогічними працівниками спільно з фахівцями з питань цивільного захисту Гвардійської, Гуківської, Ленковецької сільських об’єднаних територіальних громад підготовлені  пакети документів з питань цивільного захисту зазначених громад.

Лабораторією наочних засобів навчання Центру розроблені більше 30 інформаційно-довідкових куточків для консультаційних пунктів об’єднаних територіальних громад області.

 У структурних підрозділах Центру, на виконання плану комплектування Центру з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого  розпорядженням голови Хмельницької ОДА, протягом поточного року проводяться  заняття з особами, які призначені відповідальними за консультаційні пункти при органах місцевого самоврядування.

Співпраця з консультаційними пунктами при органах місцевого самоврядування досить актуальна у сьогоденні, тому педагогічний колектив Центру буде і надалі працювати у цьому напрямку та вдосконалювати форми і методи такої співпраці.

Методист  обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів  М.М. Венгер 

Небезпеки осінньо – зимового періоду

У зв’язку із наближенням осінньо-зимового опалювального сезону, коли розпочинається інтенсивне використання обігрівальних приладів, небезпека виникнення пожеж набирає загрозливих масштабів. У цей період загибель людей становить понад 70 відсотків від їх загального числа впродовж року. У зв’язку з цим працівники НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області попереджають, щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей, пам’ятайте:

не допускайте використання для обігріву приміщень несертифікованих та саморобних нагрівальних приладів та газових кухонних плит;

у разі використання серійних нагрівальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були надійно встановлені, обмежте доступ до них дітей;

відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і конструкцій має становити не менш 0,25 м;

дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;

не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроприлади значної потужності;

не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок у запобіжниках електричного струму;

тримайте запальнички та сірники поза полем зору дітей та у недосяжних для них місцях. Пам’ятайте, що діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити;

ніколи не заохочуйте та не дозволяйте дітям бавитися з сірниками і запальничками та вважати їх іграшками;

не паліть у ліжку! Паління у ліжку – одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях!

Пам’ятайте самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання заходів пожежної безпеки – запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей!

Майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки  обласних та міста Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів   О.Б.Гусарський

Педагогічна рада – скарбниця досвіду

Переваги та недоліки лекційної форми проведення занять з функціонального навчання

Ми живемо у ХХІ столітті. Суспільство та світ змінилися, потреби економіки докорінно змінилися, а підходи до освіти залишилися далеко в минулому сторіччі. В  школах і вишах учні та студенти здебільшого здобувають сукупність знань без розуміння того, як це може допомогти їм реалізуватися в житті. Навчальний процес у закладах професійно-технічної та вищої освіти здебільшого відірваний від потреб ринку праці та економіки в цілому. Не є винятком і функціональне навчання у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту. Законодавець обґрунтовано у статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» серед загроз передусім назвав «невідповідність сучасним викликам стану Єдиної державної системи цивільного захисту, сил цивільного захисту, їх технічного оснащення».

Від рівня підготовки усіх категорій населення, його навченості напряму залежить якість виконання усього спектру завдань цивільного захисту.

Наказом МВС України від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання» визначено для проведення лекцій не більше 1/5 обсягу навчального часу на проведення аудиторних занять, для самостійної роботи слухача  1/3, та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення навчального матеріалу робочої навчальної програми курсів підвищення кваліфікації цільового призначення у сфері цивільного захисту, решта часу – практичні заняття.

Хочеться детальніше поговорити про проведення лекційних занять. Згаданий наказ надає можливість проводити лекційні заняття за різними формами: інформаційна, проблемна, лекція-дискусія, консультація, бесіда, презентація. Зрозуміло, що перевага повинна бути на боці активної форми, а не інформаційної чи презентаційної. Вибір потрібної форми залежить від багатьох факторів, серед яких, насамперед, теоретичний рівень знань викладача, його методична майстерність, андрогогічна компетентність.

Обов’язково слід брати поправку на те, що в аудиторії можуть  бути слухачі-новачки, які потребують додаткової уваги для доведення хоча б мінімуму інформації. Не слід забувати про неоднорідність досвіду та рівень готовності осіб керівного складу та фахівців до виконання завдань та обов’язків  в межах конкретної посади у складі органів управління і сил цивільного захисту.

Від лектора вимагається досконале знання чинної нормативної бази; використання новітнього законодавства та відомчих нормативних актів, що мають безпосереднє відношення до теми, яка вивчається, вільність володіння матеріалом, взаємозв'язок матеріалу, що викладається, з іншими навчальними темами, втілення принципу зв’язку теорії з практикою.

Саме якісно проведена лекція буде добрим підґрунтям для наступних практичних занять.

Підставою для цієї публікації є дискусія серед педагогів Центру щодо доцільності проведення лекційних занять у системі функціонального навчання.

Одна частина колективу вважає за необхідне проводити в основному практичні заняття, забуваючи про те, що невеликий відсоток слухачів прибуває на навчання з певним запасом знань у сфері цивільного захисту.

На підтримку цієї тези суто практичного спрямування навчального процесу виступає і керівництво Департаменту організації заходів цивільного захисту. Пропонується до основних видів навчальних занять, що проводять викладачі з функціонального навчання, відносити:

класно-групові заняття - поєднують у своїй структурі детальний розгляд теоретичних положень навчальної теми, формування первинних умінь їх практичного застосування та контроль засвоєння і закріплення вивченого матеріалу;

заняття на закріплених навчальних об’єктах – формують вміння і навички з окремих питань виконання завдань органами управління та силами цивільного захисту за призначенням;

групові вправи – забезпечують набуття навичок з організації заходів цивільного захисту, рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

консультації – заняття, у процесі яких викладачами надаються відповіді на конкретні запитання або пояснення певних положень чи аспектів їх практичного застосування.

        Запропонований  варіант відрізняється від вимог згаданого наказу МВС України, в ньому відсутні лекційні заняття, відповідно й семінарське, що є комплексною формою, завершальною ланкою у вивченні теоретичного матеріалу навчального модуля.

Ці пропозиції активно вивчаються, обговорюються педагогами у колективах, у разі схвалення – будуть  впроваджені в навчальний процес. При цьому, в Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання доцільно внести зміни. А як думаєте Ви ?

Викладач обласних курсів удосконалення керівних кадрів С. Леус

Навчання з цивільного захисту та пожежної безпеки в Хмельницькій філії ПАТ "Укрпошта" 20.09.2018 року

Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Навчально – методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта»

Сьогодні, 20 вересня, відбулася знакова подія для двох організацій нашої області – підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Навчально – методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта».

Така співпраця дозволить об’єднати зусилля та можливості  у проведенні масово - роз’яснювальної роботи як серед працівників структурних підрозділів поштового зв’язку, так і клієнтів відділень «Укрпошти» Хмельниччини з питань дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування людей у побуті та на виробництві.

Враховуючи спільні інтереси, заплановано підготувати та провести низку інформаційно - профілактичних заходів з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Так, наприклад, завдяки розробці та виготовленню інформаційно – довідкових куточків, на яких будуть висвітлені небезпеки конкретних населених пунктів, відбуватиметься процес формування культури безпеки життєдіяльності не лише співробітників поштового зв’язку, а й населення, що сприятиме їх готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Даний Меморандум дозволить більш якісно організувати заходи практичної підготовки з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Буде проведено ряд спільних заходів: навчання, об’єктові тренування спеціалізованих служб та формувань.

Начальник Центру підполковник служби цивільного захисту Мул Альона Миколаївна подякувала керівнику Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Хавронюку Олегу Володимировичу за конструктивний діалог та бажання співпрацювати, висловила сподівання, що консолідація спільних зусиль дозволить досягти суттєвих результатів у покращенні профілактичної роботи з питань пожежної безпеки, безпеки у побуті та на виробництві як серед працівників «Укрпошти», так і серед населення.

Основам цивільного захисту навчали працівників Хмельницької дирекцію ПАТ «Укрпошта»

20 вересня працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  Хмельницької області взяли активну участь у проведенні заходів, спрямованих на навчання керівників структурних підрозділів Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» діям у надзвичайних ситуаціях.

Розпочався захід з підписання Меморандуму про співпрацю та взаємодію між Хмельницькою дирекцією ПАТ «Укрпошта» та Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області.

За мету поставили організацію співпраці та консолідацію зусиль сторін, спрямованих на поширення інформації щодо підвищення рівня обізнаності працівників структурних підрозділів поштового зв’язку та населення правилам поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та основних вимог правил пожежної безпеки.

У ході теоретичної частини навчань викладачі обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів розкрили присутнім основні поняття цивільного захисту, єдиної державної системи цивільного захисту та довели керівні документи з питань цивільного захисту. Ознайомили слухачів із класифікацією можливих надзвичайних ситуацій, їх негативним впливом, а також порядком укриття працівників підприємства в захисних спорудах при виникненні надзвичайних ситуацій. Присутнім було доведено структуру органів управління та формувань цивільного захисту, систему оповіщення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій, а також ознайомлено із порядком дій працівників за сигналами оповіщення.

Не залишили поза увагою й не менш важливе питання щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта». Представниками циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів були доведені присутнім основні вимоги нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, вимоги щодо забезпечення протипожежного режиму на об’єктах поштового зв’язку, види протипожежних інструктажів, заходи пожежної безпеки на робочому місці, вимоги до утримання шляхів евакуації, дії під час виникнення пожежі, порядок використання первинних засобів пожежогасіння, тощо.

Наступним етапом навчань було відпрацювання практичних дій працівників поштового зв’язку при виникненні НС. Зокрема, працівники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності провели майстер – клас із застосування вогнегасників для гасіння осередків пожежі, тим самим відпрацювавши на практиці отримані теоретичні знання.

Підбиваючи підсумки, директор Хмельницької дирекції ПАТ «Укрпошта» Олег Хавронюк подякував за змістовно проведені заняття та наголосив, що такі навчання є вкрай важливими для персоналу, оскільки від швидкості реагування та першочергових дій кожного працівника залежить якнайшвидша ліквідація пожеж чи надзвичайних ситуацій.

Начальник циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Олексій Черкасов

НОВІТНІ  ПЕДАГОГІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КУРСІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ У  СФЕРІ  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області проводить функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,  здійснює методичний супровід практичної підготовки суб’єктів господарювання,  навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, забезпечує надання інших освітніх послуг.

Якісне виконання визначених завдань потребує створення нового колективного досвіду на базі науково-методичної ідеї, яка допомогла б переорієнтуватися на новий підхід в організації навчального процесу, впровадити інноваційні технології та підвищити рівень професійної майстерності педагогічних працівників.

Інновація педагогічного процесу означає введення нового в мету, зміст, форми і методи навчання, в організацію спільної діяльності учасників навчального процесу. Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих педагогів і цілих колективів.

Реалізація поставленої мети на обласних та міста Хмельницький курсах здійснюється шляхом вирішення наступних завдань: розроблення та впровадження ефективної системи розвитку професійної компетентності та майстерності педагогічного складу, визначення шляхів підвищення якості освітніх послуг з функціонального, спеціального навчання з питань пожежної безпеки, методичного супроводу заходів практичної підготовки, впровадження педагогічними працівниками сучасних методів і прийомів навчання у сфері цивільного захисту,  створення умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та їх мотивації до самостійної діяльності, системного впровадження інноваційних педагогічних технологій в практичну діяльність педагогічних працівників, реалізації компетентного підходу у викладанні навчального матеріалу за відповідними планами і програмами,  створення умов для забезпечення кожному слухачеві доступу до навчального, методичного та інформаційно-довідкового матеріалу у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, вивчення та узагальнення  педагогічного досвіду педагогічних працівників курсів, інших навчально-методичних установ сфери цивільного захисту, його поширення на сайті Центру.

Якщо звертатися до джерел поняття «технологія», то воно походить із двох грецьких слів: tehne - мистецтво, майстерність і logos - слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлену майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності, а також - на результати. Ступінь досягнення за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність керівника заняття.

Потік інформації, що постійно зростає, потребує інноваційних форм, які б дозволяли в короткий термін передавати тим, хто навчається, великий обсяг знань, надавали можливість забезпечити високий рівень засвоєння матеріалу, закріплення його на практиці. Загальною тенденцією є дедалі більший акцент на використанні форм активного навчання.

Уже давно ввійшли в практику роботи викладачів заняття з активними формами навчання. А зараз усе популярнішим стає інтерактивне навчання. Основою розвитку творчої особистості слухача є створення ситуацій активного пошуку, здогадів, роздумів, дискусій, розв'язання протиріч.

Пошук нових форм і прийомів організації заняття у наш час - явище не тільки закономірне, але і необхідне. Інноваційні форми і методи - один з важливих засобів навчання, оскільки вони формують в слухачів стійкий інтерес до навчання, знімають напругу, допомагають формувати навички професійної і навчальної діяльності, емоційно впливають на слухачів, завдяки чому у них і формуються більш міцні і глибокі знання.

Пропоную розглянути декілька інноваційних методів, які були застосовані педагогічними працівниками в ході показових та відкритих занять, обговорені на засіданнях методичних комісій та схвалені для  застосування:

Метод презентації

 виступ перед аудиторією - необхідний атрибут фактичної та навчальної діяльності. Презентації використовуються для представлення певних тем, розробок, звіту про виконання індивідуального завдання тощо. Всі презентації проводяться за однією структурою сценарію: представлення теми та її мети, коротке викладення змісту за розділами, невимушене спілкування, обговорення теми.

Метод обговорення навчального матеріалу

передбачає активну  колективну роботу слухачів під керівництвом викладача на базі їхньої попередньої підготовки шляхом обговорення навчального матеріалу з певної проблеми. Воно розраховане на те, щоб слухачі змогли поглибити і систематизувати свої знання, перевірити правильність висновків, до яких вони дійшли, оволодіти умінням відстоювати свої погляди і переконання.

Метод показу (демонстрації)

полягає в тому, щоб за допомогою  різноманітних дій і засобів створити у слухачів наочний образ предмета, що вивчається, сформувати конкретні уявлення про будову приладу, засобів рятування, протікання певних процесів. За допомогою цього методу досягається активізація уваги і мислення слухачів. Показ сприяє швидкому засвоєнню матеріалу, опанування якого за допомогою інших методів потребує більше часу і зусиль.

Метод вправ

полягає в багаторазовому свідомому повторенні  розумових або практичних дій, які виникають в умовах, що постійно  ускладнюються, з метою формування та закріплення навичок і умінь.

Методика проведення вправ за темами навчальної програми дуже різна. Педагогічний склад повинен прагнути виділити загальні умови, дотримання яких сприяє успішному виконанню вправ, їх ефективності в навчанні.

Основними умовами є: активна і свідома участь слухачів у вирішенні практичних завдань, систематичність і послідовність у проведенні вправ, їх різноманітність і поступове ускладнення шляхом введення нових елементів:

гнучкий контроль за правильним виконанням усіх деталей вправи, прищеплення навичок самоконтролю, самоаналізу виконаних дій, наближення умов виконання вправ до реальних обставин і т. п.

Метод практичних робіт

застосовується під час виконання слухачами завдань з практики різного виду (підготовка обладнання до роботи, застосування, вимір, технічне обслуговування, тощо). Специфіка навчання методом практичних робіт полягає в тому, що слухачі отримують можливість, виконуючи завдання з практики, перевірити дієвість теоретичних знань, пов'язати їх з реальними завданнями, які розв'язуються керівним складом і фахівцями у сфері цивільного захисту за різних обставин.

Метод мозкової атаки

метод розв'язання невідкладних завдань за короткий час. Сутність методу полягає в тому, що необхідно висловити якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити їх та класифікувати. Цей метод використовується для вирішення складних проблем. Метод мозкової атаки можна використовувати в різних видах діяльності: в роботах з малими та великими навчальними групами, командами, при індивідуальній роботі.

 «Круглий стіл»

метод проведення заняття із слухачами, які, як правило, мають досвід роботи, практичний діяльності з питання, що обговорюється. На «круглому столі» слухачі можуть і повинні спробувати обґрунтовано поставити питання з теми обговорення, серйозно аргументувати підходи до їхнього вирішення, а також повідомити про вдалий і невдалий досвід. «Круглий стіл» - це свого роду нарада з обміну досвідом і обговоренню практичного досвіду, досягнень і помилок. У такий спосіб слухачі освоюють зміст теми, її ключові проблеми. Є декілька варіантів проведення «круглого столу».

Ситуаційний аналіз

полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають свої ідеї й рішення в дискусії з іншими слухачами.

Метод кейс-стаді

ототожнюють із методом конкретної ситуації в цілому, однак, він один з найбільш популярних варіантів цього методу. Кейс-опис ситуації, зокрема, про історію утворення, організаційного становлення систем, їхнього розвитку, результатів діяльності. У перекладі з англійського кейс - це випадок (не плутати з іншим його перекладом - валіза, сумка). Таким чином, кейс-стаді - це форма занять із використанням кейсу, випадку.

У будь-якому виді навчальних занять викладачі застосовують кілька методів навчання в різних комбінаціях. Застосування певних методів навчання залежить від завдання та умов кожного виду занять.

Отже, розвиток освіти XXI століття спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчальний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування предметних та життєвих компетенцій.

Впровадження педагогічних технологій неможливе без відстеження якості освіти за допомогою моніторингу, мета якого - отримати інформацію про ефективність і якість навчального процесу, покращення його організації.

Але найважливішим правилом, на мою думку, для реалізації  на практиці інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі з підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту, безумовно є кропітка підготовка до занять  педагогічного працівника. Особливо, розробка чіткого плану проведення заняття, завчасна підготовка і забезпечення слухачів різноманітними дидактичними матеріалами з метою оперативного і, в той же час, цікавого обговорення, дискусії, роботи в малих групах, доповідей, заслуховувань. 

 

Викладач обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів                                                Ю. Мартинюк

Навчалися особи, які очолюють ланки, групи, пости з обслуговування захисних споруд цивільного захисту Летичівської ОТГ

Згідно плану комплектування Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.11.2017 року № 1183/2017-р, в період з 12 по 14 вересня поточного року в Летичівському районі на базі протирадіаційного укриття Летичівської ОТГ майстром виробничого навчання циклу практичної підготовки Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Гусарським Олександром Борисовичем було проведено функціональне навчання з підвищення рівня знань у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з особами, які очолюють ланки, групи, пости з обслуговування захисних споруд цивільного захисту.

 У ході проведення навчання присутнім була доведена інформація щодо  порядку утримання, експлуатаціі та використання захисних споруд для населення та працівників суб’єкту господарювання, а також практично відпрацьовувались дії командира, особового складу формування по приведенню захисних споруд у готовність до укриття населення та їх експлуатації в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Зростання кількості атомних електростанцій, хімічно небезпечних і вибухонебезпечних підприємств та інших об'єктів, які порушують екологію зовнішнього середовища  вимагають від органів влади створювати умови для захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Особливої актуальності питання захисту набуло протягом останнього часу через нестабільну військову, політичну, соціальну ситуацію в Україні. В цих умовах терміни проведення захисних заходів можуть бути обмеженими. На першому місці має бути

 переховування населення у захисних спорудах у місці його перебування – на роботі, чи навчанні та в місцях постійного проживання. Саме злагоджена робота персоналу по приведенню захисних споруд у готовність до укривання населення та їх експлуатації є запорукою збереження життя і здоров`я  кожного  громадянина України.

Дитячі пустощі з вогнем – причина пожежі!

У засобах масової інформації все частіше зустрічаються повідомлення про пожежі, причини їх виникнення, людські жертви та матеріальні збитки. Водночас постійно звучать застереження щодо дотримання правил поводження з вогнем, адже їх нехтування призводить до виникнення пожеж. Нерідко причиною пожеж є пустощі дітей із вогнем.

На жаль, батьки у повсякденних турботах не завжди приділяють достатньої уваги та часу вихованню у дітей обережного поводження з вогнем, часто залишають їх без нагляду, що іноді сприяє виникненню пожежі. Дорослі часто забувають, що дітям притаманна допитливість. Сірники, запальнички, газові і електричні прилади викликають підвищений інтерес у дітей. Малюкам хочеться дізнатися про те, як виникає вогонь, який приваблює їх процесом горіння. Це може закінчитися жахливими наслідками. Не розуміючи, яку небезпеку приховує у собі вогонь, дитині нічого не вартує запалити сірника, сидячі на ліжку або у кріслі, увімкнути в електромережу праску або камін, відкрити газову горілку.

Шановні батьки! Щоб уникнути виникнення пожеж від пустощів з вогнем, не залишайте дітей без нагляду, тримайте сірники та запальнички у недоступних місцях. Пам’ятайте: майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити у родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику Служби порятунку, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Контролюйте розваги дітей та особистим прикладом навчайте їх правилам безпечної поведінки. Пояснюйте малюкам небезпеку і наслідки гри з вогнем.

Пам’ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих!

 

Начальник циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький курсів удосконалення керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області підполковник служби цивільного захисту О.Л.Черкасов

Навчання на об’єкті з масовим перебуванням людей

Щороку на об’єктах з масовим перебуванням людей проводяться навчання, тренування щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Основними завданнями  даних заходів є удосконалення навичок керівного складу у прийнятті рішень, а також вміння працівників чітко діяти.

 17 серпня 2018 року в  КП НМР «Нетішинський міський ринок», що  відноситься до об’єктів з масовим перебуванням людей було проведено спеціальне об’єктове навчання з питань цивільного захисту. Усвідомлюючи важливість та необхідність відпрацювання заходів, які стосуються безпеки людей та персоналу, керівництво та працівники об’єкту відповідально поставилися до проведення заходу.

Темою навчання стало: «Дії керівного складу, фахівців та працівників   при загрозі виникнення та при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру».

Перший етап розпочався з оповіщення та збору керівного складу, перевірки працездатності системи оповіщення та проведення евакуаційних заходів.

На другому етапі - проведення аварійно-технічних робіт по розчищенню виходів з торгівельного павільйону від дерев та металоконструкцій.

Третій етап - відпрацювання питання з ліквідації пожежі в  приміщенні торгового павільйону, та взаємодії зі службою міста.

Четвертий етап супроводжувався заходами з надання першої домедичної допомоги потерпілому з подальшим направленням в лікувальний заклад.

П’ятий етап - практичне відпрацювання користування первинними засобами пожежогасіння.

У ході методичного супроводу, педагогічними працівниками курсів була надана допомога в розробці документів з організації та проведення навчання. Здійснено вивчення учасниками керівних документів, посадових інструкцій, порядку дій у разі виникнення пожежі, планів евакуації людей, майна та обладнання. Також, була надана допомога в підготовці навчальних місць з відпрацювання практичних заходів та проведено консультації керівництва підприємства.

Після завершення заходу було підведено підсумки, на яких відмітили оперативність, тактовність, рішучі дії керівництва та працівників. За це і отримали добру оцінку.

 Завідувач Нетішинських курсів 3 категорії Васюта П.Є.

Комплексна перевірка виконавчого комітету Нетішинської міської ради щодо стану підготовки керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,  підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

 У середу, 15 серпня 2018 року, в рамках комплексної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту комісія ДСНС розпочала роботу в місті Нетішині. Як зауважив заступник голови комісії Тарас Поліщук на установчій нараді, сусідство з таким потужним об’єктом атомної енергетики як Хмельницька АЕС передбачає знання і виконання усіх необхідних заходів цивільного захисту населення і територій.

Протягом дня у місті відбувалось практичне відпрацювання ввідної. За легендою, на одному з підприємств, що приймає металобрухт, виявлено колбу, що випромінює радіаційний фон потужністю 50 мЗв/год. Відповідно до плану реагування на подібні ситуації на місце події прибули усі необхідні спеціалізовані служби цивільного захисту, провели радіаційну розвідку та під керівництвом штабу з ліквідації надзвичайної ситуації вжили усіх необхідних першочергових заходів для швидшої ліквідації наслідків радіоактивного забруднення. Представники комісії ДСНС, в свою чергу, відзначили оперативність екстрених служб та чітку організацію роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яку очолив перший заступник міського голови Іван Романюк.

Наприкінці навчань в адміністративній будівлі виконавчого комітету міської ради присутні підбили підсумки перевірки Нетішинської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту. Представники ДСНС доповіли про хід перевірки, а керівник штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Іван Романюк прозвітував про вжиті заходи щодо реагування на практичну ввідну. Члени комісії ДСНС надали практичні рекомендації щодо покращення стану цивільного захисту.

Завідувач Нетішинських курсів 3 категорії Васюта П.Є.   

Комплексна перевірка виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб у Хмельницькій області

У відповідності до Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 981-р, на підставі наказу Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 30.07.2018 р. № 442, 13 серпня розпочалась Комплексна перевірка виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб у Хмельницькій області.

Під час перевірки Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області основна увага зверталася на виконання в повному обсязі Плану комплектування Центру області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2018 рік; виконання графіку проведення навчання зі спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки структурними підрозділами Центру у 2018 році; проведення навчання з питань пожежної безпеки відповідно до угод з підприємствами, установами, організаціями області тощо.

Перевірялася робота Центру щодо співпраці з об’єднаними територіальними громадами області щодо створення центрів безпеки і функціонування при органах місцевого самоврядування консультаційних пунктів з навчання непрацюючого населення з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Особлива увага зверталася на співпрацю з базовими (опорними) закладами освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

Відпрацьовували дії у разі виникнення надзвичайної ситуації на арсеналах та базах зберігання озброєння Збройних сил України

Педагогічні працівники Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області прийняли участь у підготовці та проведенні тренування органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та ланок Хмельницького району у разі виникнення надзвичайної ситуації на території військової частини.

У ході методичного супроводу викладачами Центру було проведено ряд практичних занять із керівним складом збірних та приймальних пунктів  евакуації, надано практичну допомогу в розробці інформаційно – просвітницьких матеріалів, таких як пам’ятки, флаєри, рекомендації щодо дій при евакуації, при вибухах боєприпасів, отриманні сигналів цивільного захисту, виявленні вибухонебезпечних предметів тощо.

Безпосередньо під час теоретичної частини було доведено оперативну обстановку на території району. За тактичним задумом навчання на технічній території зберігання боєприпасів військової частини виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Прогнозована зона можливого ураження утворилася в радіусі 5 км. У небезпечну зону потрапили 4 населених пункти, в яких проживає понад 11 тис. громадян.

Голови евакуаційних комісій міста Хмельницького та Хмельницького району доповіли про порядок дій при здійсненні евакуації населення.

Заступник начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області з реагування на надзвичайні ситуації Петро Сибіга роз'яснив присутнім порядок організації гасіння пожежі на складах боєприпасів усіма наявними силами й засобами відповідно до державного плану реагування на надзвичайну ситуацію та проведення гуманітарного розмінування уражених територій.

Під час практичної фази тренувань проводилися заходи  щодо захисту населення на випадок пожежі на складах з боєприпасами. Учасники заходу ознайомились із будовою і характеристиками боєприпасів та ймовірними наслідками у разі їх неконтрольованої детонації та розльоту. Також піротехніки ДСНС продемонстрували присутнім, як здійснюватиметься гуманітарне розмінування уражених територій.

Учасники тренування мали можливість ознайомитися із роботою мобільного навчально – консультаційного пункту щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, який був розгорнутий на приймальному пункті евакуації у СЗОШ №29 м. Хмельницького. Усі бажаючі отримали не лише консультації з питань дій у надзвичайних ситуаціях, а й розроблені педколективом Центру наочні друковані матеріали, які можна використати для інформаційного наповнення довідкових куточків з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

У підсумку мета тренувань була досягнута: органи управління й сили цивільного захисту діяли злагоджено. Учасники відпрацювали заходи з оповіщення, евакуації, розміщення евакуйованих та забезпечення безпеки в евакуйованих населених пунктах, на практиці перевірили роботу збірних евакопунктів, приймальних пунктів евакуації  та блокпостів.

Методист обласного методичного кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області Альона Мельник

У ЦНАПі запрацював Консультаційний пункт з питань цивільного захисту. Одразу на місці можна не лише ознайомитися із правилами безпечної поведінки, а й прихопити пам’ятку із собою. Крім того, усім бажаючим, демонструватимуть ролики про найпоширеніші ситуації, які можуть спіткати. Зокрема, план дій при пожежі, землетрусі

У Нетішині проведено  тренування щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на Хмельницькій АЕС

Інструктивно - методичне заняття з питань підготовки та проведення Тижня безпеки дитини із завідувачами дошкільних закладів освіти міста Хмельницький

Cпеціальне об’єктове  тренування на ТДВ «Хмельницькзалізобетон»

У відповідності до вимог наказу ДСНС України від 06.06.2014 № 458, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р.  № 444 „Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”, додатку до листа ДСНС від 26.04.2017 №16-6361/161, «Рекомендацій щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» та  зведеного графіку проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту у місті Хмельницькому на 2018 рік 23 березня 2018 року на території ТДВ «Хмельницькзалізобетон» з ланкою пожежогасіння було проведено  спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту за участю  працівників  ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Хмельницького міського управління, Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької  області в особах  начальника циклу практичної підготовки Олексія Черкасова та майстра виробничого навчання циклу практичної підготовки Олександра Гусарського.

Темою тренування обрали питання приведення в готовність пожежної ланки до дій  за призначенням. Відпрацьовували дії особового складу в ході ліквідації пожежі на підприємстві.

За мету було поставлено перевірку реальності Плану приведення ланки в готовність до дій на випадок пожежі.

У ході практичного заходу відпрацювали з особовим складом ряд завдань:

-        порядок дій при гасінні пожежі – правильне використання засобів пожежогасіння – вогнегасників, кошми, стаціонарних засобів пожежогасіння, порядок евакуації людей з місця пожежі згідно плану дій при виникненні пожежі, злагодженість дій учасників тренування у надзвичайній ситуації при виникненні пожежі в приміщенні  адмінбудівлі ТДВ «Хмельницькзалізобетон» та на складі зберігання матеріальних цінностей, при можливому порушенні виробничої діяльності. 

Завдяки цьому працівники підприємства мали можливість не тільки набути максимальних  теоретичних знань, а й здобути практичні навички при ліквідації пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння та  надання першої долікарської допомоги потерпілим на підприємстві. По закінченю спеціального об’єктового тренування  керівником навчання  Віктором Тітаренком проведений розбір навчального тренування з ланкою пожежогасіння. За результатами розбору персонал ланки пожежогасіння та ті, хто залучалися спрацювали правильно, без зауважень. Мета тренувань була досягнута.

 

Майстер ВН циклу практичної підготовки обласних та м. Хмельницький крсів удосконалення керівних кадрів Олександр Гусарський

Круглий стіл з викладачами предметів "Цивільний захист" та "Безпека життєдіяльності" вищих навчальних закладів області

Показове Комплексне об'єктове навчання на ДП "Новатор"

Методичний супровід підготовки та проведення протипожежного тренування на об,єкті з масовим перебуванням людей

Наша адреса:

м. Хмельницький,

вул. Кам'янецька, 257/1

Розпорядок роботи:

8.30 - 17.30

Обідня перерва:

13.00 - 13.45

п'ятниця :

8.30 - 16.15

Контакти

(038-2) 61-91-71